Grave

INGEZONDEN: Inwoners omarmen massaal Land van Cuijk; CDA wil nú doorpakken

Door Alex van Megen van CDA Grave

Het CDA heeft groot respect voor de overtuiging waarmee de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp het besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente hebben genomen. Het is overduidelijk dat zij kiezen vóór het positieve perspectief van het Land van Cuijk. Het oordeel dat is geveld is een helder signaal aan de gemeenteraad, het provinciebestuur en het Rijk. Een opkomst van bijna tachtig procent en een tweederde meerderheid vóór herindeling kunnen geen aanleiding zijn voor misverstanden.

Het CDA is blij dat onze stad en dorpen het vertrouwen hebben in het behouden van hun eigen identiteit in een nieuwe gemeente. Het kan vanaf nu alleen maar beter worden. De ja-stemmers zullen ervaren dat zij meer zeggenschap krijgen over ‘hun’ leefomgeving en dat ze kunnen rekenen op een robuuste gemeente die de samenleving ondersteunt en voorzieningen overeind kan houden.

Nú doorpakken
Het is belangrijk dat de gemeenteraad de uitslag van de opiniepeiling ondubbelzinnig overneemt en vertaalt in een glashelder besluit vóór het Land van Cuijk en dus voor herindeling. Wat het CDA betreft wordt dát besluit aanstaande dinsdag genomen.
Het vervolg dient vorm gegeven te worden door de nieuwe burgemeester. Deze vrouw of man treedt op 1 april aan. Meteen is er werk aan de winkel, in samenspraak met de regio, de provincie en het Rijk. Dat vraagt om herstel van goede verhoudingen binnen de raad, maar ook met Land van Cuijk en "Den Bosch". Daarbij is het uitgangspunt dat de burgemeester het vertrouwen dat de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp aan het Land van Cuijk geven dóórgeeft. Dat dient te allen tijde leidend te zijn, want daarmee is het algemeen belang gediend.

De toekomst is nú
Het is tijd om vooral vooruit te kijken. Grave heeft de historie, Land van Cuijk de toekomst. Die toekomst is op 17 maart 2021 begonnen, dankzij de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.

De CDA-fractie dankt iedereen die, op welke wijze dan ook, direct of indirect, vóór of achter de schermen heeft meegewerkt aan de campagnes en de opiniepeiling, dus ook de voorvechters van zelfstandigheid. Dankzij allen hebben de kiezers een goede afweging kunnen maken en de knoop voor eens en altijd doorgehakt.

Alex van Megen
Fractievoorzitter CDA Grave

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-03-28 18:24:59


Het lijkt meer op een ‘moetje’

Vorige week werd in de gemeente Grave een ‘huwelijk’ voltrokken. Het was een heel sobere plechtigheid, zonder gelukkige gezichten.

Je kon het zó aanzien: het ging feitelijk om een verstandshuwelijk, of eigenlijk beter gezegd: het was meer een ‘moetje’.

De sfeer was vergelijkbaar met een uitvaartplechtigheid, alsof er iets ten grave (Grave?) moest worden gedragen. Insiders wisten waarom. De bruid had jarenlang tegen gesparteld omdat ze in Grave wilde blijven wonen, terwijl de bruidegom, ook in Grave geboren en getogen, persé naar de gemeente Land van Cuijk i.o. wilde verhuizen.

Maar de hele Graafse familie had in meerderheid, met duizenden, besloten, dat ze tóch moest trouwen.

Alleen één familielid bleef tot op het laatst tegen, hij heet Ben. Hij was altijd al gewend geweest zich te gedragen als een man van ‘één tegen allen’. Hij vond trouwen nergens voor nodig. Zo zou de bruid tóch baas in eigen huis kunnen blijven.

Maar de meerderheid van de familie duwde dóór! Zij vonden de bruidegom tóch wel sympathiek, ofschoon ze er lange tijd aan hadden moeten wennen.

En zo geschiedde. Een moetje!

Louis Sparidans

Grave

2021-03-31 21:03:17

En wát is nu het voordeel van deze enorme schaalvergroting??? Behalve 'de toekomst' ???Het merendeel van de 'nee' stemmers heeft tegen de lokale politiek gestemd en niet voor samenvoegen met Cuijk en Boxmeer..

Louis Sparidans

2021-03-31 21:37:21


Beste reageerder onder de naam ‘Grave’.

Waarom reageert u niet onder uw eigen naam? Ik vind dat jammer, want zo slaat vrijwel elke persoonlijke discussie ‘dood’.

Het is overigens best een goede vraag die u oproept.
Natuurlijk stemde ook een deel van de nee-stemmers uit onvrede met de plaatselijke politieke ambtsdragers. Maar daarmee is hun nee-stem niet minder waard.

De bestaande coalitie van LPG, Keerpunt en VVD, evenals het door hen gesteunde College van B&W, konden de Graafse problemen al héél lang niet meer aan.

Objectief gezien is dat geen schande. De veranderde omstandigheden vereisen een bestuur met verstand van zaken en de kans daarop is stukken groter in een gemeente met véél meer inwoners.

Door een incompetent bestuur verslechterde van jaar tot jaar ook de financiële staat van Grave, waardoor bij voortduring de inwoners van Grave zich voor hogere belastingen gesteld zien, zónder dat ook maar iemand daar profijt van heeft.

Sterker nog: de voorzieningen gaan er alleen maar op achteruit.
Heus, met een opschaling naar een grotere gemeente kan het alleen maar beter gaan.

Velp

2021-03-31 21:54:06

Louis Lowie Lowietje toch. Ik denk dat mensen anoniem of zelfs niet meer reageren omdat jij overal bovenop zit, als een vlieg op stront. Ik volg het een en ander van een afstandje en jij hebt de zeer vervelende eigenschap overal op te moeten reageren en zodoende alle discussies dood te maken.

Overigens heb ik al enige tijd geen bijdrage van jouw hand gelezen. Publicatieverbod? En zelfs dat heeft je niet aan het denken gezet over jouw eigen rol?

Je zult vast de behoefte hebben om mijn reactie van snedig, hautain en voor jezelf gerechtvaardigd commentaar te voorzien. Hoeft niet. 

Louis Sparidans

2021-03-31 22:16:35


Ook u, reageerder onder de naam ‘Velp’, zeg ik dank voor uw reactie. Ook van u hoop ik dat u zich bij een eventueel vervolg, onder uw eigen naam voorstelt. Dat maakt het wel een stuk persoonlijker.

Trouwens, waarom wilt u zich verschuilen? U schaamt zich toch zeker niet voor uw uitlatingen?

Ik zie deze keer niets in uw opmerkingen waarop ik sowieso zou kúnnen reageren, dus laat ik het hier maar bij.
Zij het dat ik u tot slot graag alle goeds toewens!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties