Grave

INGEZONDEN: Indian Summer tijdens raadsvergadering op 22 september?

Door Verenigd Progressief Grave

Op de agenda van de komende raadsvergadering, op dinsdag 22 september, staat onder meer 'Krediet voor onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Grave'.

In de loop der jaren zijn tal van onderzoeken uitgevoerd naar de bestuurlijke toekomst van onze gemeente en de best mogelijke opties. Dat heeft de Graafse gemeenschap al vele Euro’s gekost! Onder meer een combinatie van Cuijk-Grave-Mill & Sint Hubert is onderzocht, aansluiten bij de vijf gemeenten in één nieuwe gemeente Land van Cuijk, zelfstandig verdergaan en zelfs aansluiten bij andere herindelingen in de regio.
|
Terwijl er nog steeds geen volksraadpleging heeft plaatsgevonden koerst het huidige College van B&W aan op zelfstandig verdergaan. De onderzoeken blonken niet uit in kwaliteit, het laatste onderzoek van het bureau Partners & Pröpper was nota bene op enkele zinsnedes na een kopie van het rapport dat een aantal weken daarvoor aan de gemeente Mill was aangeboden. En dat Grave er financieel niet best voor staat wordt ook met de dag duidelijker.

Nu wordt ons gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van 50.000,- Euro voor weer een onderzoek. Wat schetste onze verbazing… tijdens de Commissie Inwoners en Bestuur, op 15 september bijeen, kwam een commissielid van een oppositiepartij met een brief van de Stuurgroep Gemeente Land van Cuijk i.o.. Deze brief was verkregen via de volkomen legale route van een WOB (Wet Openbarheid Bestuur) verzoek. De inhoud van de brief is klip en klaar. Na vele overleggen tussen de Stuurgroep en het bestuur van Grave ligt er nu een Dienstverlenings-overeenkomst (DVO) klaar om door partijen ondertekend te worden. De dienstverlenings-overeenkomst beoogt afspraken vast te leggen waarbij Grave diensten inkoopt van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De Stuurgroep laat weten dat zij uiterlijk op 23 september van het Graafse gemeentebestuur wil weten of het bereid is deze overeenkomst te ondertekenen.

Op vragen van commissieleden aan de wethouder over wat er dan precies onderzocht moet gaan worden, hulde zij zich in algemeenheden en vertelde dat zij juist in het kader van het onderzoek daar niets over kon zeggen. Bovendien vertelde zij tot twee keer toe dat er rekening mee moet worden gehouden dat de genoemde 50.000,- mogelijk onvoldoende is en dat het College dan terugkomt bij de raad voor een aanvullend krediet. Dus…. Zonder dat wij weten waar het geld voor nodig is, zonder dat wij weten wat er in de huidige concept-overeenkomst staat, worden wij geacht dat forse bedrag beschikbaar te stellen…

Kort voor de “Lock-down” zaten we als gemeenteraad bij elkaar en vertelde het College (quotes): “Het is vanzelfsprekend dat wij u als raad meenemen in de procesgang”. “Natuurlijk opereren wij transparant”.

Hoe moeten we nu uitgaan van vertrouwen als we niet weten waar we een besluit over nemen en als we niet (mogen) weten wat de werkelijke koers van het huidige College is?!
In de krant staat dat het de komende dagen warm blijft. Het zou zomaar kunnen dat ook dinsdagavond in de raadszaal de temperatuur nog aardig gaat oplopen.

Jacques van Geest en Marion Hulsebosch
VPGrave

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties