Grave

INGEZONDEN: Hoe gaat het verder met de gemeente Grave?

Door LPG Grave

We krijgen de laatste tijd veel vragen van inwoners over de actuele stand van zaken waar het gaat om de herindeling met de gemeente Land van Cuijk. Een aantal vragen proberen we hier voor u te beantwoorden:

Wanneer is de herindeling met de gemeente Land van Cuijk definitief?
Vóór het zomerreces zal de Eerste Kamer een beslissing nemen of de gemeente Grave m.i.v. 1-1-2022 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk. Alle seinen staan hiervoor op groen dankzij een novelle, een wetsvoorstel dat door demissionair Minister Ollongren is toegevoegd aan het herindelingsontwerp.

Hoe wordt de gemeente Grave meegenomen in het herindelingsproces?
Door de 5 gemeenteraden zijn raadsgroepen gevormd waarin ook raadsleden van de gemeente Grave zijn vertegenwoordigd. Samen bespreken zij de onderwerpen die allemaal geregeld moeten worden voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Waar komt het gemeentehuis van de gemeente Land van Cuijk?
Het nieuwe gemeentehuis komt in Boxmeer. Hiervoor zal het huidige gemeentehuis ingrijpend verbouwd worden. Door deze verbouwing zal tijdelijk gebruik worden gemaakt van de gemeentehuizen van Cuijk en Grave.

Waar kan ik terecht voor gemeentelijke baliezaken (rijbewijs, paspoort etc.)?
De gemeentelijke balie komt in het nieuwe gemeentehuis in Boxmeer zodra deze klaar is. Tijdelijk zal deze balie in de gemeente Cuijk gevestigd worden. Van de andere gemeentehuizen in Mill, Sint Anthonis en Grave zal dan geen gebruik meer worden gemaakt.

Wat gebeurt er met het stadhuis van Grave?
Het gebouw heeft 3 eigenaren, de Gemeente Grave, Mooiland en het Brabants Historisch Informatie Centrum. Het gedeelte van het gebouw waar het stadhuis in gevestigd is, is van de gemeente Grave. Dat gedeelte heeft nog geen nieuwe bestemming. Ideeën zijn welkom!

Wanneer wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen?
Op 24 november 2021 zal de verkiezing voor de nieuwe gemeenteraad LvC gehouden worden.

Wat betekent kernendemocratie en hoe wordt dit vormgegeven?
Met kernendemocratie wordt bedoeld dat de gemeente Land van Cuijk de betrokkenheid van inwoners op dorps- en wijkniveau bij de inrichting van hun eigen leefomgeving wil versterken. De bedoeling is dat iedere wijk of dorp een eigen bouwteam, dat bestaat uit 6 tot 15 personen vormt. Bouwteams kunnen bestaan uit een lid van de dorps- of wijkraad, een ondernemer, een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie, een vertegenwoordiger van een vereniging en een aantal personen dat als betrokken inwoner een constructieve bijdrage kan leveren aan het bouwteam. Zij treden op als ambassadeur voor eigen wijk of dorp. Deze groepen mensen bouwen in een aantal stappen aan een kernencv, waarin onder andere de kracht van het dorp staat omschreven. Aan de dorps- en wijkraden is gevraagd om inwoners van hun dorp of wijk te benaderen om plaats te nemen in de bouwteams.

Hoe is het met de financiële situatie van de gemeente Grave?
Het gaat goed met de financiële situatie van de gemeente Grave. Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat we een positief resultaat van 2,5 miljoen Euro hebben! Daarnaast hadden we in de spaarpot al bijna 7 miljoen Euro en ook nog een gedeelte gereserveerd spaargeld van bijna 10 miljoen Euro. Het totale vermogen van de gemeente Grave is daarmee meer dan 17 miljoen Euro.

Worden de bezuinigingen op de subsidies teruggedraaid?
Het college is in gesprek met de nieuwe gemeente Land van Cuijk over deze subsidiebezuiniging. Wij hopen hierover snel duidelijkheid te krijgen. Zeker nu de financiële cijfers hier de mogelijkheid voor bieden gaan wij ervan uit dat we de verenigingen binnenkort kunnen berichten dat zij ook volgend jaar gewoon kunnen rekenen op hun subsidie.

Komt er een afscheid van de gemeente Grave?
De gemeente Land van Cuijk i.o. heeft € 5,- per inwoner gereserveerd voor afscheidsactiviteiten van iedere gemeente. Wij horen graag ideeën hierover.

Heeft u nog vragen, stel deze gerust via info@lpg-grave.nl of spreek ons aan.

Lokale Partij Grave

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-06-18 18:35:28


Prima LPG, maar geef ook ruiterlijk toe dat het mogelijk terugdraaien van de subsidiekortingen alléén maar mogelijk kan zijn, dankzij het feit dat de overgrote meerderheid van de Graafse bevolking koos voor het deelnemen aan de fusie tot één Land van Cuijk.
Bij een zelfstandig Grave zouden de kortingen ‘doodgewoon’ door moeten gaan, vanwege het verscherpte toezicht door de Provincie.

Bij het oordeel over de financiële positie van Grave laten jullie maar wát graag de claim van de scheepswerf buiten beschouwing. Ik snap het wel: daar draait vanaf nu het gehele ‘Land van Cuijk’ voor op.

Ook de kernendemocratie zou niet haalbaar zijn geweest bij een zelfstandig Grave. Dat weet u ook.
Eerlijkheid duurt het langst!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties