Grave

INGEZONDEN: 'Hoe een muis een olifant tracht te baren'

Door Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave

Door de gemeenteraad Grave is het visiedocument van stedenbouwkundig adviesbureau West8 als inspirerende leidraad voor ontwikkelingen in en rondom de binnenstad vastgesteld. Het eerste raadsvoorstel ligt nu op tafel. Het college wil een onderzoek doen naar de aanleg van een parkeerterrein op het Visioterrein. De kosten van het onderzoek zijn bijna 250.000 euro. Let wel, het gaat hier enkel om een onderzoek, niet de uitvoering van de aanleg van het parkeerterrein. Verder wordt nog 50.000 euro gevraagd voor een stedenbouwkundig ontwerp voor het Visioterrein en een krediet van 62.500 euro voor het jaar 2019 als werkbudget voor de vestingvisie. De verwachting is dat dit laatste bedrag sowieso elk jaar terugkomt.

Er zijn nog veel meer plannen om te komen tot uitvoering van het visiedocument van West8. Bij bijna elke voorstel staat: krediet voor uitvoering. De hoogte van het krediet wordt nergens vermeld. Nergens wordt vermeld wat de kosten van onderzoek en uitvoering dan zijn. Een totaaloverzicht van alle kosten ontbreekt. Je hoeft geen raketwetenschap gestudeerd te hebben om te weten dat het gaat over vele miljoenen! Geld dat Grave niet heeft. Door echte deskundigen wordt erkend dat Grave een armlastige gemeente is. Niet voor niets is deze kleine stad qua woonlasten een van de duurste gemeenten in het Land van Cuijk. Verder heeft deze gemeente recent, net als in 2014, een flinke bezuinigingsronde achter de rug. Bij de recente bezuinigingsronde is bijvoorbeeld flink bezuinigd op het belangrijke project “Historisch Grave” . Gewoon omdat er geen geld is. Grave is armlastig, dat wordt ook door de provincie Noord-Brabant erkend. Met het streven van Grave om uitvoering te geven aan de visie van West8 lijkt deze gemeente op een muis die een olifant tracht te baren. Uitvoering van de visie van West8 is alleen maar mogelijk als Grave opgaat in de grote bestuurskrachtige gemeente Land van Cuijk waarin vanzelfsprekend aandacht is voor de kernen. Wanneer dringt dat besef nu eens door bij de meerderheid van de gemeenteraad?

Léon Kamps
VPGrave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties