Grave

INGEZONDEN: 'Historisch Grave'

Door Harry Peters

Door tussenkomst van de heren van Cuyk, die zich in 1138 in Grave vestigden, kreeg Grave in de jaren 1233 stadsrechten van de Hertog van Brabant. Het stadje Grave zou door haar ligging aan de Maas uitgroeien tot een strategisch belangrijke vesting, daar vanuit het zuiden via de Maas, Grave als eerste belangrijke plaats door goed- en slechtwillenden kon worden aangelegd.

Als je spreekt van een historisch stadje is dit terecht. Grave heeft zich dankzij de Graafse moed en ondanks de vele belegeringen en tegenslagen, zoals de grote stadsbrand in 1415, ruim zeven eeuwen weten te handhaven als zelfstandige gemeente.

Met het plan als visie op de Graafse monumenten, dat de gemeente Grave samen met West 8 Rotterdam heeft gepresenteerd, zal dit de waarde van de historische aantrekkelijkheid van het stadje naar een aanzienlijk hoger level brengen. Het onttrekken van de zelfstandigheid van het stadje Grave is naar alle waarschijnlijkheid een streep door alle mooie plannen die, gelet op de belangen binnen een grotere gemeenschap, niet meer realiseerbaar zijn.

Menno van Coehoorn, die een grote bijdrage heeft geleverd bij het tot stand komen van het historische stadje Grave, heeft onder stadhouder Willem III zowel de Graafse vestingen met de Hampoort en de Brugpoort alsook het Kroonwerk Coehoorn ontwikkeld en de allure van deze stad doen verbeteren en verstevigen.

Nu Grave juist optimaal streeft naar het herroepen en wederom zichtbaar maken van deze historische herkenning, zal een wijziging van beleid bij een herindeling deze plannen weleens totaal naar het vergeetboek kunnen doen sturen.

De Stichting Menno van Coehoorn is dan ook van mening dat een historisch stadje met zoveel monumentale waarden de kans moet krijgen om haar zelfstandigheid te behouden en haar plannen moet kunnen realiseren, tenzij dit om financiële reden niet verantwoord is. Indachtig het feit dat een weg terug niet meer denkbaar is, zal een goed doordacht besluit bij financiële haalbaarheid noodzakelijk zijn.

Harry Peters
Architect BNA
Stichting Menno van Coehoorn
Provinciaal contactpersoon Noord-Brabant en correspondent regio Grave

 

|Doorsturen

Frank van Dorst

2020-03-24 12:44:29

Kijk even naar Ravenstein en Megen. Die zijn er onder de vlag van Oss er alleen maar welvarender van geworden. Ik denk dat 'Land van Cuijk'  ook meer spek op het bot heeft dan 'Grave' als kleine zelfstandige gemeente.

Roland Eijbersen

2020-03-24 14:32:15

Dat Grave een mooi historisch stadje is, ontkent niemand. Dat de plannen van West8 mooi zijn, ook niet. Maar hoezo wordt er een streep gezet door de plannen van de Vestingvisie na een herindeling? Lees het herindelingsontwerp maar eens goed op na, met name de hoofdstukken 4 en 5 (zie link: https://www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl/sites/default/files/2020-03/200303%20Herindelingsontwerp%20BCMS.pdf . Gewoon lukraak wat citaten: "Wij willen het unieke karakter van ónze kernen en het
zelforganiserende vermogen koesteren, beschermen
en versterken." Of: "Onze gemeente is een thuis voor vitale verenigingen. De cultuur-, muziek- en sportverenigingen zijn
belangrijke bouwstenen voor de identiteit van onze
kernen en de sociale cohesie binnen de gemeente. In
de kernen is er een breed aanbod voor alle
doelgroepen. Dat aanbod koesteren we." Of deze: "We sluiten aan bij de leefwereld van onze inwoners. De gemeente laat enerzijds waar mogelijk los en geeft vertrouwen en ruimte aan
initiatieven van inwoners." Ik zie juist een mooie open houding naar al het goede wat er al is. 

De tijden veranderen. En ook het bestuur moet mee. Mag ik de heer Peters erop wijzen dat het bestuur sinds 1233 ook niet meer hetzelfde is gebleven? Een suggestie van mijn hand: Blik naar voren wenden. Grave heeft zoveels moois te bieden, ook en juist misschien nog wel meer in een nieuwe gemeente!

En overigens... het koste het college en de gemeenteraad een tijd terug al de grootste moeite om de eerste kleine onderdelen van de Vestingvisie te financieren. Er riep zelfs iemand dat zo'n dergelijk traject tientallen jaren zou duren om af te krijgen. Hoezo zou dan bij een zelfstandig bestuurlijk Grave deze plannen wel in veilige handen zijn? Eén van de eerste maatregelen die sneuvelde bij de recente bezuinigingsronde was het korten op het budget van 'Historisch Grave' (u weet wel, bijv. dat mooie spektakel). Als we zelfs dat niet eens fatsoenlijk in de lucht kunnen houden, hoezo de rest dan?

Met een ernstig verslechterende schuldpositie, weinig reserves en straks geen gezamelijk ambtenarenapparaat voor de gemeente Grave vrees ik het ergste. Een verandering in bestuurlijk opzicht verandert het bestuur en niet te de monumenten. Die blijven staan in volle glorie. 

Louis Sparidans

2020-03-25 16:49:52

Mooi verhaal Harry en goed van je dat je aandacht vraagt voor de historische waarden van Grave. Zo ken ik je ook en ik ondersteun je daarin graag.

Je koppelt een en ander aan het behoud van de zelfstandigheid van Grave en je vreest dat dit bij een fusie in het vergeetboek kan raken, zoals je schrijft. Ik denk echter dat je daarvoor evenwel onterecht bang bent.

De financiële positie van Grave is écht uitgeput. En inderdaad, zoals Roland Eijbersen memoreert, dit jaar wordt er al bezuinigd op ‘Historisch Grave’. En dat zal komende jaren zeker nog meer gebeuren.

Ik denk dat het financiële budget na een fusie alleen maar zal toenemen, waardoor de kansen voor herstel van historisch Grave alleen maar groter zullen kunnen worden.

Christel

2020-03-26 00:44:04

Beste Frank, Ravenstein is er helemaal niet welvarender op geworden maar nou juist erop achteruit gegaan sinds ze bij Oss hoort. Bijvoorbeeld het Ravensteinse gemeentehuis zou open blijven. Binnen 3 maanden was ie leeg/opgeheven.

Jan Opsteegh

2020-03-26 12:28:03

Beste heer Peters,

Vol bewondering heb ik uw verhaal over het ontstaan van Grave gelezen. Begrijpelijk dat U strijdt voor het behoud van deze Historische binnenstad. Het zou inderdaad zonde zijn als dit verloren gaat. Als de heren van Cuyk zouden ervaren dat Grave onder de grote Gemeente Land van Cuijk zou worden ingedeeld ze zich nog zouden omdraaien in hun graf. Maar de focus voor het voortbestaan van Grave ligt niet alleen bij de Historische binnen stad.

Ik hoef u, als echte Gravenaar, toch niet uit te leggen dat Grave meer is als alleen de oude binnenstad. Denk maar eeens aan de wijken, Estersveld, Stoof, Zittert, Mars en Rode en Blauwe dorp, en niet te vergeten de dorpen Gassel, Escharen en Velp.

Kunt U mij uitleggen wat de bovengenoemde wijken en dorpen er voor meerwaarde en voordelen aan hebben als er alleeng efocused word op het hertsel van de Historische binnenstad?

Mijn inziens is als Grave onder de grote gemeente Land van Cuijk word ingedeeld , de historische waarde van Grave gewaarborgd blijft voor de toekomst. Het zal wellicht op een ander wijze gebeuren als U verwacht, maar elke verandering stuit op weerstand, maar bied ook weer nieuwe mogelijkheden. Met de nodige creatieve inspanning zal Grave nog lang als Historische stad kunnen blijven bestaan.

Ik weet niet precies de exacte jaartallen, maar zowel Escharen als Velp zijn vroeger ook zelfstandige gemeentes geweest. Maar door herindeling bij Gemeente Grave gevoegd. Gassel is later ingedeeld bij Grave i.v.m. opheffing gemeente Beers.Ook toen moesten de inwoners van de dorpen in eens naar de grote stad Grave, omdat daar het gemeentehuis was gevestigd, vor de nodige zaken. En zie wat er voor de dorpen voor voordelen zijn geweest qua ontwikkeling om mee te liften op de geboden faciliteiten van de Gemeente Grave.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties