Grave

INGEZONDEN: Het verdriet van Ben Martini en zijn LPG

Door Hans Satter

De LPG heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen na een heel goede campagne een prachtige overwinning behaald. Daar valt niets op af te dingen. De zichtbare euforie van de LPG is ze dan ook van harte gegund. Nu is het nadeel van euforie dat ze maar even duurt om dan snel weer plaats te maken voor een nieuwe gemoedstoestand, die van realiteitszin.

De Graafse politieke werkelijkheid is dat de LPG van Ben Martini met afstand de grootste partij is maar een of meer andere partijen nodig heeft om een coalitie te vormen en bovendien op een wezenlijk politiek punt (duurzame zelfstandigheid van Grave of herindelen) afwijkt van nagenoeg alle andere partijen.

Een coalitie zonder LPG
Mij dunkt dat in de coalitieonderhandelingen twee majeure kwesties aan de orde moeten zijn: de allesbehalve florissante financiële situatie van Grave en de gemeentelijke herindeling.
Dat laatste lijkt me voor de LPG een lastig punt. Ze kan de verkiezingen dan wel gewonnen hebben, maar moet toch onder ogen zien dat bij de opiniepeiling slechts 42 procent van de Gravenaren voor het zelfstandig blijven van Grave was en 58 procent koos voor een vorm van herindelen. Als de LPG elke vorm van herindelen categorisch blijft afwijzen, dan is dat een miskenning van de uitkomst van de opiniepeiling die zij –ik zeg het nog maar eens- zelf geïnitieerd heeft. Om die reden is een coalitie zonder LPG vanuit democratisch oogpunt zeer te rechtvaardigen.

De LPG heeft met haar fraai verpakte opiniepeiling (‘de burgers mogen het zeggen’) gegokt en verloren. Het laat nog eens zien hoe gemakkelijk de Graafs politiek zich in de nesten werkt.

Financieel gezond?
Ben Martini maakt uit de financiële stukken van de gemeente Grave op dat “Grave een gezonde financiële positie heeft”. Hij vindt dat ik daarover maar wat roeptoeter.
Ik weet niet over welke financiële stukken Martini het heeft maar ik lees daarin dat de schuldenlast van de gemeente in de afgelopen raadsperiode is opgelopen van ruim 13 miljoen euro naar ruim 35 miljoen. Het eigen vermogen slonk van 20 miljoen naar 17 miljoen.

In 2014 al laat de provincie Noord-Brabant het gemeentebestuur weten dat “de financiële positie van Grave onder druk staat”. De provincie stelt dat de begroting “niet structureel en reëel in evenwicht is”. De gemeente moet actie ondernemen.
Als je geld te kort komt, zijn er drie opties: zorgen voor meer inkomsten, bezuinigen of lenen. De gemeente bezuinigt op o.a. wegen- en groenonderhoud. De provincie is daar kritisch over en tekent aan: “de bezuinigingen brengen belangrijke risico’s met zich mee”. De provincie vindt o.a. dat het wegennet in Grave “maar net aan de minimale eisen voldoet en in de begroting onvoldoende rekening wordt gehouden met dekkingstekorten op het project Wisseveld”.
Om de financiële positie rooskleuriger te doen voorkomen, werd vervolgens (onrechtmatig) een greep in de rioolvoorziening gedaan van liefst twee miljoen euro. De LPG stemde er mee in. De oppositie noemde het terecht “diefstal van twee miljoen van de Graafse burger”. Zo komt de gemeente er altijd wel uit. Voor 2018 ging de OZB-belasting alvast omhoog, met de zegen van de LPG van Martini.

Verontrustend
Dat Martini de financiële situatie van Grave gezond vindt (overigens zonder daar enige uitleg bij te geven), hij mag het vinden. Eveneens moet je hem gunnen dat hij anders dan de meerderheid van de Graafse kiezers een tegenstander is van herindeling. Ieder het zijne.

Maar het is voor de Graafs gemeenschap zeer verontrustend dat Martini als lid van een lokale politieke partij het kritisch volgen van het Graafse politieke bedrijf afkeurt, omdat -zo vindt hij tot zijn verdriet- “dat ons allen schaadt en zeker de gemeente Grave”. Kritische kanttekeningen plaatsen bij pijnlijke kwesties dat mag van Martini niet, Hij vindt het stuurlui aan wal, zij hebben gewoon hun mond te houden. Een kritische pers de schuld in de schoenen schuiven van allerlei onheil (zoals bijvoorbeeld het gedwongen afreden van een serie VVD-bewindslieden), het komt voort uit dezelfde grondhouding, gevaarlijk voor een gezonde democratie. Het stimuleert een bestuurlijke klasse die vooral op zichzelf betrokken is en waarvan hardleersheid een wezenskenmerk is.
Martini zal het begrijpen: het is ondenkbaar dat Grave Politiek er het zwijgen toe doet.

Hans Satter,
Grave Politiek

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties