Grave

Verkorte weergave inbreng Ben Litjens bij begrotingsbehandeling

INGEZONDEN: Het gezonde verstand moet terugkeren

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Geachte voorzitter,

Persoonlijk heb ik sedert mijn verkiezing als raadslid in 2014 steeds tegen het gevoerde financiële beleid gestemd. Bij nieuwe uitgaven werd steeds een beroep op de reserves gedaan. Dat houdt eens op.

De gemeente Grave had een gezonde financiële positie en die is verdwenen. Dat had nooit behoren te gebeuren. Hoe kan dat? Op deze vraag zal wel nooit een antwoord komen. En nu staan wij weer voor het doen van “horrorkeuzes“. Oud-raadslid Wil Baaijens houdt de gemeenteraad al jaren voor dat de gemeente vastloopt met zijn financiële beleid. Er is nog een reserve van € 1000,- per inwoner. Niemand heeft aangetoond, dat zijn berekeningen onjuist zijn. Ik vertrouw meer op de gegevens van de heer Baaijens. De gemeentelijke gegevens blijven ondoorzichtig.

Uiteraard stem ik in met de wettelijke verplichte uitgaven, zoals voor onderwijs en sociale zaken. Dat ga ik niet doen voor de voorgestelde bezuinigingen en wel om de volgende redenen. Er wordt niet of nauwelijks bezuinigd op onze deelname aan allerlei gemeenschappelijke regelingen. Bestuurders in deze gemeenschappelijke regelingen zijn lief voor elkaar, want anders maak je geen carrière of je krijgt het moeilijk. Het gevolg is dat bezuinigd wordt op de beïnvloedbare kosten. Deze uitgaven betreffen direct ons verenigingsleven enzovoort. Zij zijn het afvoerputje waardoor het ombuigingsleed vloeit.

Als ik voorstel te stoppen met de subsidie aan Agrifood Capital ter grootte van onze jaarlijkse subsidie van in totaal € 50.000,- geeft niemand thuis. Dit is ook het geval bij het Bureau Inkoop Zorg. Dit bureau kost € 1,2 miljoen terwijl vier ton ook genoeg is. Als ik vraag wat er concreet is geschied aan het opknappen van gevels, het straatmeubilair etcetera met de subsidies van in totaal zeker € 500.000,- voor historisch Grave, dan komt er geen antwoord.

Grave blijft maar geld uitgeven aan zinloos Ruimtelijk Ordeningsbeleid. Uitgaven voor Bureau West 8, een visieontwikkeling voor het Visioterrein, een mislukt boomteeltbeleid, de verschillende verkeersvisies etcetera bedragen meer dan 1 miljoen. En dan ligt er nu weer een voorstel om jaarlijks € 133.000,- te besteden aan personele kosten voor het klimaatbeleid. Laat de gemeenteraad van Grave het maar wat koeltjes aandoen en minder papier verbruiken. Met dit bedrag kun je alle kortingen op ons verenigingsleven ongedaan maken.

Ook met een halve wethouder minder en met halvering van de uitgaven voor raads- en commissieleden bereiken wij zeker een jaarlijkse besparing van € 60.000,-. De gemeente Grave besteedt € 7.500.000,- aan haar ambtenaren. Een bedrag van € 4.000.000,- is gewoon genoeg bij vergelijkbare gemeenten.

Geen ondersteuning van Keerpunt voor de volgende bezuinigingsvoorstellen:
Op de bibliotheek, op de bibliotheek op scholen, aan woningaanpassingen voor zwaar gehandicapten, aan uitgaven voor kunst, zoals muziekkorpsen, aan uitgaven voor openbaar groen, aan ondersteuning van het verenigingsleven, aan ondersteuning van sportbeleving, aan zorg voor hulpbehoevende ouderen, aan ontspoorde jongeren en aan wijk- en dorpsraden.

Ik stem tegen deze begroting en tegen de voorgestelde belastingverhoging, omdat die meer dan trendmatig is. Het gezonde verstand moet terugkeren.

Ben Litjens, fractievoorzitter Keerpunt 2010

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties