Grave

INGEZONDEN: Het einde van sport en cultuur in Grave?

Door Wilfried Scholten van Basketbalvereniging Grave

Deze week werden wij als Basketbal Vereniging Grave onaangenaam verrast door een artikel in ArenaLokaal. De gemeente Grave gaat vele verenigingen en stichtingen met ingang van 2022 korten op de subsidies. Dat allemaal dankzij de bezuinigingen die Grave moet doorvoeren op last van de Provincie Brabant. Wat de oorzaken zijn van deze bezuinigingen zal de vele lezers niet ontgaan zijn.

De korting betekent een afname van de subsidie per jeugdlid van € 20,00 naar € 12,50 (-37,5%) per jaar. Bij een club met circa 40 jeugdleden waar we elk jaar ons uiterste best moeten doen om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, zal iemand deze rekening moeten gaan betalen. Dan kun je nog meer gaan bezuinigen, maar dat wordt lastig als meer dan 50% van de uitgaven bestaat uit huur van de sportaccommodatie die ook jaarlijks de huur verhoogt.

Waar een jeugdlid bij ons gemiddeld € 205,00 aan contributie betaalt, zal dit alleen nog maar verder toenemen. Ter vergelijking, de contributie bij voetbalvereniging ESG’20 bedraagt voor de jeugd gemiddeld € 100,00. Het kan toch niet zo zijn dat afbouw van subsidie ertoe leidt dat de keuze van een sport gemaakt wordt op basis van hoogte van de contributie en niet meer op het plezier wat men aan de sport beleeft?

Met de afbouw van subsidies wordt sport daarmee voor steeds meer mensen nog duurder. Dan kan de gemeente aangeven dat er voor hen die het niet kunnen betalen financiële tegemoetkomingen zijn, maar deze regeling is maar voor een zeer beperkte groep weggelegd (inkomen rond 120% bijstandsniveau). En dat terwijl de gemeente Grave zich in het Sportakkoord als doel heeft gesteld dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. “De financiële basis wordt op orde gebracht”, zo vertelt wethouder Busser in een artikel over het Sportakkoord van 6-12-2020 in ArenaLokaal. Ik had me daar iets anders bij voorgesteld dan de afbouw van subsidies. Het doel van het Sportakkoord is tevens om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. Als je dan in de krant moet lezen dat je gekort wordt op je subsidies, dan noem ik dat geen verbeterpunt. Met de voorgestelde bezuinigingen lijken de ambities in het Sportakkoord meer woorden dan daden.

Kijkend naar de programmabegrotingen 2021 van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Mill en Sint Hubert, dan valt met enig rekenwerk af te leiden dat de toekomstige gemeente Land van Cuijk € 144,35 per inwoner aan subsidie verstrekt op het gebied van Sport en Cultuur. Ter vergelijking, in Grave is dit in 2021 € 118,72. En dat is dan vóór aftrek van de korting op subsidies.

Wil de gemeente Grave, zolang die nog bestaat, sport en cultuur daadwerkelijk een warm hart toedragen en de ambities uit het Sportakkoord tot wasdom laten komen, schrap dan de verlaging op subsidies en zorg dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk blijven. Zeker voor onze jeugd. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook in Grave.

Wilfried Scholten
Voorzitter BV Grave

|Doorsturen

E. Harbers, Grave

2021-03-08 17:13:10

Triest dit. Nog een reden om deel te gaan nemen aan het Land van Cuijk. En ik neem toch aan dat er voor al die miljoenen die het nieuwe sportcomplex gaan, men daar ook wel een plekje voor de basketballers bij kan bouwen?

Louis Sparidans

2021-03-08 17:30:44


Ja Wilfried, het valt te verwachten dat er binnenkort nog meer clubs en verenigingen zich zullen melden aangaande de verlaging van de subsidies in Grave, maar dat is helaas een schrale troost.

Let altijd goed op als een wethouder een politieke uitspraak doet, zoals jij die bovenstaand aanhaalt. ‘Financiën op orde brengen’ betekent in een dergelijke context altijd: bezuinigen!

Eén tak van sport is uitgezonderd: voetbal. Een kwestie van brood en spelen. Bestuurders van EGS, tevens raads- of commissielid bij de gemeente (bij LPG en VVD) kloppen de zaak enorm op met het nieuwe sportpark, opdat de hele aanhang volgende week vóór ‘het behoud van de gemeente Grave’ zal stemmen. Dat scheelt een slok op de borrel.

Voor wat hoort wat, is hun leus.
De andere sporten staan, letterlijk en figuurlijk ‘in hun hemd’.

brutaal Bruurtje

2021-03-10 15:59:16

Lange Louis,
Je heb wel lef hoor met wederom al je halve waarheden en hele leugens.
Waarschijnlijk opgedaan op je zorgvuldig uitgestippelde van-horen-zeggen wandelroute langs je oude witte mannen oppositie-kornuiten. 
Ik vind het walgelijk wat je doet,
je bewijst er de Graafse gemeenschap in ieder geval geen dienst mee..
Het gaat je goed.

Louis Sparidans

2021-03-10 16:29:13


Hé brutaal Bruurtje. Goed van je dat je weer reageert.
Als je me nu nog wijst op welke zogenaamde halve waarheden en hele leugens je doelt, zal ik er graag op ingaan.

Wat je ook gaat stemmen, ik gun het je graag!

brutaal Bruurtje

2021-03-10 19:51:35

Ha Lange Louis, 
Dat is een makkelijk inkoppertje.
Wanneer jij stelt dat de "aanhang" van EGS allemaal voor behoud van de gemeente Grave zullen stemmen omdat ze dat wordt aangepraat vanuit de VVD en/of LPG dan is dat een  leugen.
Tevens onderschat dan je de mensen die gaan stemmen.
Zij die de moeite nemen om te gaan stemmen hebben er over nagedacht en zijn zelf mans genoeg om een voor hen zelf juiste keuze te maken. Gelijk ze ook mans genoeg zijn om de vraag waar ze nu precies voor of tegen stemmen te begrijpen. 
Tenslotte, dat moet ik echt even kwijt: dat stukje wat je over de burgermeester had geschreven toen hij zijn vertrek had aangekondigt, dat heb ik ervaren als op een onbeschofte wijze een hele harde trap na te geven. Respectloos
(Respect, je weet wel wat er op die mouwen van die voetbalshirtjes staat) Beste Lange Louis, hier zul je het mee moeten doen, ik ga aan het wek en niet meer reageren via dit medium.
Het gaat je goed en blijf aub een beetje vriendelijk. Ciao 

Louis Sparidans

2021-03-10 21:15:44


In reactie op ‘brutaal Bruurtje’ in 2e instantie.

Fijn dat je al zo snel reageert. Dank daarvoor.
Niet vanuit LPG/VVD wordt de aanhang van EGS benaderd, maar wel door bestuursleden die tevens raadslid of commissielid zijn. Dat is dus wat anders dan dat jij stelt.

Wel vervelend vind ik dat je mij een respectloze houding ten opzichte van de burgemeester verwijt. Ik heb juist véél respect voor de heer Roolvink als persoon, hij heeft het ook niet gemakkelijk gehad.

Mijn kritiek betreft uitsluitend de wijze waarop hij AMBTELIJK heeft gefunctioneerd. Dat is een publieke functie, waarvan ieder het zijne mag denken en uiten, vergelijkbaar met kritiek op Rutte, Wilders of andere politici.

Ik vind het jammer dat je dat onderscheid niet maakt.

Tot slot wens ik je eveneens alle goeds toe. Maar het staat je altijd vrij om weer op mij te reageren als je dat ‘nodig’ vindt.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties