Grave

INGEZONDEN: Hennie Bongers, nummer 6 op lijst 13 Liberaal LVC

Door Hennie Bongers van Liberaal LVC

Drie jaar geleden heb ik mij al aangesloten bij Liberaal LVC. De voordelen voor inwoners van de gemeente Grave zijn groter als je bij een grote partij bent aangesloten in de gemeente LvC.

Open; Wij doen aan argumentenpolitiek. Wij zijn op zoek naar de meest rechtvaardige besluiten voor Land van Cuijk. Geen spelletjes achter de rug om. Dat is zuiver, dat is democratisch, dat is open.
Betrokken; onze politiek speelt zich daarom voornamelijk af buiten de muren van het gemeentehuis. Het gaat namelijk om het willen horen, zien en betrekken van onze inwoners.
Daadkrachtig; Iedereen met creatieve, positieve ideeën moeten gehoor vinden en zich welkom voelen. Zo laten we onze gemeenschap groeien en bloeien.
Sociaal én lokaal; Vanuit de oude gemeente Grave spelen een aantal lokale en sociale thema’s. Liberaal LVC heeft een eerste inventarisatie gedaan.

Belangrijke thema’s zijn:

Kernendemocratie:
Een fijne omgeving bij jou in de buurt, dat is belangrijk. Daarom zijn burgerinitiatieven van belang. Samen met vrijwilligers een aantrekkelijke leefgemeenschap maken: daar gaan wij voor! Burgerinitiatieven verdienen een goede ambtelijke ondersteuning, bij de uitwerking van plannen. Wij staan open voor nieuwe ideeën. Met een gemeente die meedenkt en faciliteert. Het is belangrijk dat iedereen mee kan praten over noodzakelijke veranderingen, zoals de energietransitie, de omgevingsvisie en het sociaal domein. Als inwoners een beter idee hebben dan het plan van de gemeente, dan moet de stem van inwoners een eerlijke kans krijgen.

Behoud van identiteit:
Wij streven naar het behoud van identiteit van elk kern en elke wijk. Niet alleen meepraten, vooral ook meedoen. Geen standaardoplossingen, wel maatwerk voor de lokale situatie.

Leefbaarheid voorop:
Een prettige plek om te wonen, dat willen wij allemaal. Daarom zetten wij de leefbaarheid voor ons stadje, van elk afzonderlijk dorp en elke wijk voorop. Met thema’s die elkaar versterken:
• vrijwilligerswerk, verenigingsleven, informele zorg, integratie en betrokkenheid bij de buurt of wijk; een van de actuele thema’s is een onderkomen (wijkgebouw voor wijkraad Grave West). Al jaren zijn zij in gesprek met de gemeente Grave voor een oplossing. In de gemeente Grave is de oplossing niet gevonden. In de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal Liberaal LVC zich hard gaan maken voor een wijkgebouw voor de grootse wijk in Grave. Daarnaast mogen de bestaande voorzieningen in de dorpen en wijken niet verdwijnen.
• goede balans in aantal, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen en verminderen van verkeersoverlast; al jaren is er discussie over wel of niet een brug over de Raam naar de IKC De Graaf. Door bezuinigingsvoorstellen van de gemeente is dit op de lange baan geschoven. Liberaal LVC is voorstander voor deze brug en zal zich hier in de nieuwe gemeente voor in gaan zetten. De verkeersoverlast op de Elisabethstraat is voor veel inwoners, maar ook voor gebouwen (Hampoort/Graafs Museum) een groot probleem. Hier moet een passende oplossing voor komen zonder daarbij het Estersveld en Escharen extra te belasten.
• hoge kwaliteit van de woonomgeving: gezond, duurzaam en mooi; een goede groenvoorziening; al jaren wordt er bezuinigd op het openbaar groen in de gemeente Grave, dit heeft geleid tot veel irritaties, Liberaal LVC vindt de omgeving waarin je leeft belangrijk, de groenvoorziening is hierbij zeer belangrijk. Wij zijn van mening dat de nieuwe gemeente Land van Cuijk hierin goed moet investeren.
• passende woningvoorraad; of het nu over starters, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, migranten of wie dan ook gaat: een dak boven het hoofd is en blijft een van de belangrijkste levensbehoeftes. Een versnelling in realisatie van nieuwe woningen is heel hard nodig de komende jaren. Wij maken ons sterk voor een flinke toename van woningen in alle kernen van klein tot groot. Ook om de leefbaarheid en toekomst van iedere kern te ondersteunen. Voor iedereen moet er een betaalbare woning zijn.
• gevoel van onveiligheid verminderen; investeren in een goed beveiligde digitale omgeving. Cybercriminaliteit speelt steeds vaker. De ICT van de gemeente moet hier goed tegen beschermd worden. Burgers moeten voorlichting krijgen over wat ze zelf kunnen doen om geen slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Ondernemers moeten ondersteund worden in het juist instellen van hun systemen, zodat ze extra beveiligd zijn.

Wij zijn een bevlogen team dat kleur geeft!

Hennie Bongers
www.liberaal-lvc.nl 
info@liberaal-lvc.nl 

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties