Grave

INGEZONDEN: Haal meteen de angel er uit

Door Louis Sparidans

Twee maanden geleden liet het College van B&W van Grave plotsklaps weten dat de stichting ‘Kunst in het Kerkje’ vanaf komend jaar haar activiteiten in het meer dan duizend jaar oude Vincentiuskerkje in Velp niet meer kan voortzetten.

Zulks werd onbehouwen medegedeeld in een brief van de nieuwe VVD-wethouder Theo Lemmen. Bij nader inzien was hij er zelf van verschrokken. Nu stelt hij een rondetafelgesprek voor, met deelname van alle drie de partijen betrokken bij het project ‘De Drie Spitsen’, de eigenaar/beheerder van de twee kloosters, de stichting ‘Kunst in het Kerkje’ en de gemeente.
‘Kunst in het Kerkje’ koos afgelopen week voor een opiniepeiling, een petitie, om haar activiteiten in het Vincentiuskerkje te kunnen voortzetten, waarop inmiddels meer dan duizend mensen hun steun uitspraken.

Beste heer Lemmen, haal voorafgaand aan dat beoogde tripartite-overleg de angel er uit: laat ‘Kunst in het Kerkje’ haar activiteiten in het Vincentiuskerkje, zoals in de afgelopen 43 jaar, voortzetten en stel het niet meer ter discussie.

Louis Sparidans

|Doorsturen

Theo Lemmen

2020-09-01 12:41:51

Geachte heer Sparidans,

Hoewel meestal zwijgen beter is dan reageren, maak ik hier nu een uitzondering. 
uw uitspraak dat ik onbehouwen zou zijn, vind ik nogal aanmatigend. Volgens mij hebben wij geen kennis gemaakt met elkaar en bent u dan ook niet op de hoogte van de werkelijke inhoud en achtergrond van hetgeen gebeurd is. Daar vind ik dus wel wat van. 

Ook de stelling dat ik verschrokken zou zijn is onjuist. (Ook indien u bedoelde: geschrokken). 

De feiten zijn dat het kerkje een gemeenschappelijke invulling moet gaan krijgen. Daar bleek op voorhand geen bereid bij de stichting voor te zijn. Als de stichting Kunst in het Kerkje akkoord zou gaan met meerdere gebruiksinvullingen, zou ik dat zeer plezierig vinden. 

Louis Sparidans

2020-09-01 17:06:16


Beste heer Lemmen

Dank voor uw reactie! Ik waardeer dat zeer.

Vooraf: ik verschil namelijk met u van mening. In de interactieve wereld waarin wij thans leven is reageren beter dan zwijgen. Zo kunnen we althans verder komen.

Ofschoon ik niet hecht aan het gezegde ‘wie zwijgt stemt toe’ is reageren dáárom beter omdat anders een discussie als het ware wordt ‘doodgeslagen’. Hopelijk zullen meerdere collega’s in de toekomst uw voorbeeld volgen.

Het is waar, we hebben nog niet persoonlijk kennis gemaakt. Ik hoop dat die gelegenheid zich nog eens voordoet.
Ik vind alleen uw opstelling in het conflict met KihK wat onbehouwen. Zo behoort een overheid niet met haar burgers om te gaan, laat staan met initiatieven die al 43 jaar lang zó succesvol zijn.

Verschrokken of geschrokken: ik heb alleen in uw eerdere reactie gelezen dat de ophef met betrekking tot uw besluit u heeft verrast.

Waar en wanneer is aan Kihk te kennen gegeven dat het kerkje ‘een gemeenschappelijke invulling moet gaan krijgen.’ Wie heeft dat overigens bepaald?

Beste heer Lemmen, nogmaals, haal de angel er uit voordat u verder wilt gaan overleggen. De eigenaar van beide kloosters zal het ongetwijfeld met u eens zijn, maar het past u niet om daarmee uw eigen wil door te drukken.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties