Grave

INGEZONDEN: Gravenaren, word wakker en laat je stad niet verkwanselen

Door Jan Verhaaren

De mooie gemeente Grave met 3 dorpen en in het midden een eeuwenoud fraai historisch vestingstadje, zelfs met landelijke bekendheid, met een geheel eigen cultuur en tradities moet men, mijns inziens, koesteren en constant grote aandacht geven.

Zeker als er sprake is van fusies van gemeentes, zoals dit momenteel in het land van Cuijk aan de orde is. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen ging de Lokale Partij Grave (LPG) van 3 naar 6 zetels. Een van de belangrijkste redenen van deze grote winst was, volgens mij, het LPG-standpunt dat bij fusieontwikkelingen de gemeente zelfstandig moest blijven. Bij de collegevorming werd dit beleid inzake zelfstandigheid vastgesteld met medewerking van het CDA. Het CDA is in 2019 deze afspraak meerdere keren niet nagekomen en daarmee viel het College. Opnieuw werd binnen de gemeenteraad overlegd en de fracties Keerpunt en VVD gaven medewerking aan de eerdere afspraak over zelfstandigheid. Op basis daarvan functioneert het huidig College van Burgemeester en Wethouders.

Het gaat niet helemaal goed met Grave, maar het is ook niet zo dramatisch zoals u door de oppositie in de gemeenteraad van Grave wordt gepresenteerd. Op basis van wat ik hoor en lees geloof ik hen niet. Verder ben ik van mening dat zij regelmatig laten zien geen hart voor onze 'gemeente Grave' te hebben. Ze willen scoren met een fusie, ook al zou het Grave, bij wijze van spreken, de kop kosten. Er ontbreekt bij de oppositie voldoende affiniteit met Grave. Zij verkondigen stoere negatieve praat, wat in mijn ogen geen respect verdient. Voor mij zijn het een soort 'Trumpianen' die alsmaar blijven herhalen dat het slecht gaat en door hun houding overleg met de coalitie en het zoeken naar een oplossing blokkeren.
Niks, niks goed is eigenlijk het vaste standpunt van de oppositie bij de meeste voorstellen van het College. Deze gang van zaken is natuurlijk niet normaal. Kijk maar eens goed wat er in de gemeente gebeurt met allerlei activiteiten. Ja, dat kost geld en dat komt goed, maar niet door de oppositie.

Ik zie in deze oppositie van het laatste jaar personen met een arrogant, superieur gevoel die doen of ze alles beter weten. Men vergeet echter zelf te vermelden dat verschillende fracties uit de oppositie jarenlang hebben meegewerkt en verantwoording hebben gedragen in het dagelijks bestuur, vooral als het ging over financieel beleid en ontwikkeling van plannen. Daaronder valt ook het grote tekort van 10 miljoen (Wisseveld) in het grondbedrijf en de ontwikkelingen van de scheepswerf.

In dit stuk uit ik mijn ergernis, gezien vanuit mijn gezichtspunt, en dat lucht mij op. Politiek gezien blijf ik van mening dat de huidige crisis moet stoppen en dat wederzijds bezinning nodig is in het belang van onze inwoners. Argumenten wisselen lijkt mij in een gemeenteraad een normale zaak. De gemeenteraad moet echter wel wederzijds respect hebben voor de verschillende standpunten van fracties.

Ik hou van Grave, jullie ook?

Jan Verhaaren
Oud-raadslid en medeoprichter LPG

|Doorsturen

Neelie

2021-01-18 16:26:43

Wat waardoor komt en wie verantwoordelijk was in de graafse politiek voor de ontstane situatie is niet langer belangrijk.

Feit is dat Grave onder curatele van de Provincie staat en zelfs de minister van binnenlandse zaken geeft aan dat Grave in de grote LVC gemeente zou moeten opgaan. Zelfstandigheid is een gepasseerd station!

Ik word doodziek van al dat gepubliceer over wie wel of niet de schuld heeft- steeds staat er weer een nieuw 'vriendje van' op om het vuurtje op te stoken.

Het gevecht om zelfstandigheid is verloren- wees sportief en reik elkaar de hand ipv elkaar af te maken.

Inwoner

2021-01-18 17:01:15

Voor sommigen is zelfstandigheid blijkbaar zó belangrijk dat ze daar  (letterlijk) een hoge prijs voor willen betalen. Ik mag toch hopen dat het meerderheid van de inwoners wat wijzer is; zeker gezien de recente ontwikkelingen in de regio waar meerdere gemeenten samengaan (niet alleen LvC). Als je als Grave in de toekomst uberhaupt nog iets te vertellen wilt hebben kun je je beter aansluiten in plaats van krampachtig vasthouden aan je eigen gelijk.

Ook ik zie in de gemeenteraad personen met een arrogante 'ik weet het beter mentaliteit', echter deze behoren tot dezelfde club als Verhaaren: namelijk de LPG. Het feit dat de gemeente momenteel van alle kanten op de vingers getikt worden zouden de ogen toch moeten openen, maar de LPG-ers zien de oorzaak liever bij de boodschapper.
Mooi dat Verhaaren aangeeft dat argumenten wisselen in de gemeenteraad een normale zaak zou moeten zijn. Maar welke partij blokkeerde op 5 januari jl ook weer de discussie? Was dat niet jouw eigen LPG Jan Verhaaren? Je woorden zijn dan ook van weinig waarde...

Louis Sparidans

2021-01-18 17:09:28


Beste Jan

Ik kan je bijdrage best waarderen. Het is vanuit jouw gezichtspunt ook goed geschreven. Je spreekt vanuit je hart.

Zo ken ik nog een aantal Gravenaren, heel rechtschapen mensen, die overigens écht denken dat de tradities in Grave helemaal worden opgeheven, dat wil zeggen alle aardige jaarlijkse evenementen, als Grave zich zou aansluiten bij één Land van Cuijk.

Heus Jan, niks is minder waar.

Ik ben dan wel geen geboren Gravenaar, maar ben 36 jaar geleden tóch naar Grave verhuisd, omdat het me hier leuker wonen leek dan in Uden, waar ik vandaan kwam.

Maar Jan, ik heb ook alle ontwikkelingen meegemaakt. Van Jan Grotenhuis als burgemeester, Piet Vollenberg als politiek vernieuwer, tot de huidige LPG.

En helaas, in mijn ogen is de huidige LPG wat kortzichtig wat betreft haar zelfstandigheids-streven. Het is hooguit nog voor de komende vier jaar.
Heus, het is uitstel van executie!

Ik vind het wel jammer dat je in je bijdrage de oppositie een behoorlijke veeg uit de pan geeft. Dat geeft geen pas. En dat vind ik van je tegenvallen.

Ze getuigen alleen maar van méér realiteitszin, dan de LPG. De financiële situatie in Grave wordt er niet beter op en zal de komende jaren alleen maar leiden tot lastenverhogingen, bezuinigingen en minder subsidies voor allerlei activiteiten.

Dat is toch niet wat jij ook wilt?

De Bourbon

2021-01-18 21:36:52

Kijk aan, de LPG heeft het beste peerd van stal gehaald voor de nodige promotie, dan wel het creëren van nóg meer negativiteit. Ik meende laatst toch echt gelezen te hebben dat de Graafsche vrijheidsstrijders daar geen zin meer in hebben.

Verder, hoewel vast en zeker vanuit het hart geschreven, kent dit persoonlijke relaas dezelfde inhoud als de hele onafhankelijkheidsretoriek van de LPG. Of beter gezegd: ontbreekt ook hier de inhoud. 

Loze verwijten aan het adres van de oppositie die, laten we wel wezen, ook een aantal steekjes heeft laten vallen. Het meeregeren van de CDA als meest dramatische voorbeeld.

Nog even volhouden Jan, dan hoef je je niet meer druk te maken om jouw LPG. Nog even...

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties