Grave

INGEZONDEN: Grave, wat nu?

Door Leo de Vreede

Mill heeft gesproken en dus zal de raad van Mill volgende week besluiten meet te doen met de fusie van Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Nu zal Grave echt moeten beslissen: ook meedoen of alleen blijven. Ik neem tenminste aan dat niet opnieuw een poging wordt gedaan om Mill binnen CGM te houden. Doorgaan met afwachten is niet echt een teken van zelfstandigheid.

Het moet nu toch duidelijk zijn dat als de gemeente Grave nog iets wil blijven betekenen aansluiten bij de fusie onvermijdelijk is.

* Voor degenen die één gemeente Land van Cuijk al langer als beste oplossing zagen betekent het: gaan werken aan optimale organisatie van de burgerparticipatie in de nieuwe gemeente.
* Voor degenen die behouden van de eigen gemeente Grave als beste oplossing zagen, en misschien in hun hart nog steeds zien, betekent het: redden wat er te redden valt.
Naar mijn idee leveren beide benaderingen hetzelfde resultaat. Het is dus goed dat samen te doen, maar haast is geboden. Hoe dat te doen?

Uitgangspunten zijn:
*De burgers van de huidige gemeente Grave moeten actief aan het fusieproces kunnen meewerken;
* Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis zijn al onderweg. De informatie daarover is voor Grave wel belangrijk, maar niet bij voorbaat heilig. De nieuwe naam “Land van Cuijk hoeft niet ter discussie te staan”
* De nieuwe gemeente moet zodanig worden ingericht dat de dingen die het zo aantrekkelijk maakten als gemeente zelfstandig te blijven in de nieuwe gemeente zijn ingepast.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar er zijn wel duidelijk richtingen aan te geven.

Allereerst zal de raad op 18 februari moeten besluiten aan de fusie mee te doen. Zo’n besluit vooraf laten gaan door een volksraadpleging, opiniepeiling, referendum of hoe je het ook noemen wil voegt niets toe; er is in feite geen keuze. De raad benoemt een werkgroep waarin ook niet direct bij het gemeentebestuur betrokken personen zijn opgenomen.

1. De werkgroep volgt drie lijnen;
2. De werkgroep vraagt aan burgers en ondernemers aan te geven wat zij van het gemeentebestuur verwachten en wel zo concreet mogelijk. Dus niet: de gemeentelijke organisatie moet goed benaderbaar zijn, maar een rijbewijs verlengen moet bij de Primera of de HEMA mogelijk zijn. Daarnaast bedenkt de werkgroep ook eigen ideeën; 
3. De werkgroep informeert bij CBA naar de huidige stand van zaken bij de fusie;
4. De werkgroep kijkt welke ideeën al in de huidige situatie kunnen worden verwezenlijkt: voorbeelden: werkbesprekingen van de raad zijn openbaar; ter inzage leggen van vergunningen e.d. gebeurt voortaan in de bibliotheek;
5. De werkgroep verwerkt de resultaten in een rapportage, die door de raad van Grave wordt vastgesteld als inbreng bij het fusieproces.

Dat dit nog geen recept is zal wel duidelijk zijn. Van de gemeenteraad mag worden verwacht dat deze aanzet wordt uitgewerkt of dat met iets totaal anders wordt gekomen.

Leo de Vreede

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties