Grave

INGEZONDEN: Grave pandemie- en klimaatproof

Door Wijkraad Binnenstad Grave

Terwijl in de kranten de degens worden gekruist over de onzekere toekomst van Grave als zelfstandige gemeente is er nog een andere, veel grotere vraag die bestuurlijk en beleidsmatig om een antwoord vraagt. Corona lijkt voorlopig op zijn retour, maar deskundigen wijzen erop dat het bij deze ene pandemie niet zal blijven. En vriend en vijand zijn het erover eens: meer dan voorheen zullen we te maken krijgen met extreme droogte en hevige regens. Wat moeten we hiermee? De Wijkraad Binnenstad Grave dacht na. Een oplossing? Misschien, wat we voorstellen is in ieder geval een denkrichting.

“Corona” en “hevige regens”, twee natuurverschijnselen die op het eerste gezicht niets met elkaar van doen hebben. Schijn, want in de oplossingensfeer raken ze elkaar wel degelijk. Voor de oplossing van beide problemen moeten wij onze infrastructuur en onze buitenruimte aanpassen. En dit moet grondig gebeuren, is buitengewoon ingrijpend, duur en vraagt daardoor heel veel tijd en een uitgebalanceerde langetermijnvisie.

Minister-president Rutten zei het meerdere malen: “de anderhalve-meter zal het nieuwe normaal worden”. Maar hoe moet dat? Hoe moet dat in het centrum van Grave, met zijn smalle straten en nog smallere stoepen? De straten zullen voor het autoverkeer immers bereikbaar moeten blijven. Als alles bij het oude blijft, blijft er voor de voetganger weinig plek over. Gelukkig is er een oplossing. Niet de auto maar de voetganger en de fietser die in het centrum boodschappen doen of komen winkelen, staan voor de Wijkraad centraal en de auto is er “op bezoek”. Dit heeft tal van voordelen. De straat wordt anders ingericht. Door het verdwijnen van de trottoirs wordt de straat breder en meer van iedereen. Mensen kunnen elkaar gemakkelijker passeren op anderhalve meter. Voor winkels is er meer ruimte om handel uit te stallen op straat en er is meer ruimte voor terrassen. En aan de eerste levensvoorwaarde voor een florerend centrum, dat mensen er comfortabel hun boodschappen kunnen doen, wordt voldaan: de auto wordt niet geweerd!

Door deze infrastructurele aanpassing kan er, ook in het centrum, nogal wat steen verdwijnen. Groen komt hiervoor in de plaats en de grond kan bij hevige regenbuien veel meer water bergen en bij droogte meer water vasthouden. Grave, het “groenste vestingstadje van Nederland” zal prettiger ogen en zal in de zomer koeler zijn; wetenschappers hebben berekend dat dit op de heetste dagen al gauw vier tot vijf graden zal schelen. Naast de groene gordel rond het centrum, met onder andere Bekaf, De Kat en het voormalige Visio, worden, om het voor bewoners, de terrassen en de in- en uitgangen van winkels veilig te houden, met beleid, groenvlakken aangebracht met bomen, struiken en andere planten. Ze zorgen voor extra hemelwaterberging.
Alleen maar voordelen dus? Ja, eigenlijk wel. Al zullen er ook bewoners en bezoekers zijn die enig comfort missen. Lang-parkeren in de openbare ruimte in de binnenstad is er niet meer bij. Dat moet aan de randen van het centrum gebeuren.

Gewoon doen dus? Ja en nee. De operatie is ingrijpend en duur. Wat te denken van putten die niet meer op de goede plek of de juiste hoogte zitten als de weg anders ingericht wordt? Grave heeft nauwelijks financiële speelruimte. Een step by step benadering is daarom het devies. Dit betekent dat bij iedere gelegenheid die zich voordoet, bijvoorbeeld als de weg toch open moet of de riolering toch moet worden aangepast, een stapje in de gewenste richting wordt gezet.
En dan is er nog de noodzakelijke visionaire instelling en politieke moed. Iedereen die wel eens een tegel gelicht heeft, weet wat hij het eerst tegenkomt: vieze torren en wormen. Dat nodig niet uit om aan de slag te gaan! Maar iedereen weet ook dat, als je dat grondiger aanpakt en de grond even goed door schept, met weinig moeite een vruchtbare voedingsbodem voor bloemen, bomen en planten gecreëerd kan worden.

Wijkraad binnenstad Grave,
J. van der Eerden, voorzitter

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties