Grave

INGEZONDEN: Grave nog niet knock-out

Door Paul Roeffen

Het is nogal wat. De keuze voor een zelfstandig voortbestaan of opgaan in de gemeente Land van Cuijk. We lezen vrijwel wekelijks dat de Raad op scherp staat. Daar waar tegengestelde belangen dezelfde offers brengen aan tijd, energie en spanning, kan dit gebeuren. Persoonlijke aanvallen leiden echter af van hoofdzaken. Dat is jammer. In maart zal een voorlopige beslissing volgen. Ik wil als betrokken Gravenaar ter overweging iets meegeven.

De kleinst mogelijke meerderheid is voornemens verder te willen als zelfstandige gemeente. In een wereld waarbinnen bedrijven, instellingen en gemeenten doorlopend fuseren, wil de grootste speler uit de gemeenteraad vasthouden aan de identiteit van een zelfstandig Grave. Onzekerheden over de (wankele) financiële positie worden opgemerkt in de provincie. Zelfs landelijke partijen zien dat de ingeslagen weg van verdeeldheid zorgen baart.

Ja, tijden veranderen. We kunnen het idee omarmen dat vroeger, kleinschalig en persoonlijk beter is. Blijkbaar willen vele inwoners terug naar die tijd. Je kunt ook denken in kansen: een professionele organisatie, een kwaliteitsslag maken, een verbeterde taakverdeling, leren van nieuwe inzichten. Daarnaast worden fusies ook ingegeven door kostenbesparing. Dit lijkt voor onze gemeente welhaast noodzakelijk.

U heeft door dat ik met Grave vooruit wil. De realiteit laat geen keuze. Ik weet zeker dat de Graafse afvaardiging zich voldoende laat horen bij de gemeente Land van Cuijk. De angst voor het onbekende lijkt mij ongegrond. Overigens kan ik me niet voorstellen dat er heimwee zal zijn naar de Graafse raadsvergaderingen.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Paul Roeffen

 

|Doorsturen

Christel N.

2021-01-25 13:13:47

Waarom wordt eigenlijk alleen gesproken over fuseren met Land van Cuijk? Fuseren met Uden, Landert of zelfs Oss zijn ook mogelijkheden en een stuk beter aangezien dit al bestaande gemeentes zijn en iedereen weet waar ze dan aan toe zijn, in plaats van een gemeente-in-oprichting waar nog niks van zeker is.

Eric van Schie

2021-01-25 13:51:10

Ik denk dat omliggende gemeenten wel zullen passen om een samenwerking aan te gaan met de armlastige Graafsche gemeente. Vrees dat aansluiting niet eens meer mogelijk is. Grave is op financieel vlak niet meer te redden.

JS

2021-01-25 16:18:13

Je kunt alleen fuseren nmet aangrenzende gemeente. Uden kan dus niet. Landerd zit zelf in een fusieproces met andere gemeenten. Oss wil niet, wil ook geen samenwerkingsverbanden met Grave.

Historisch-geografisch hoort Grave bij het Land van Cuijk. Grave werkt al jarenop allerlei terreinen samen met de gemeenten in het Land van Cuijk. Men deelt zelfs de ambtenaren met Mill en Cuijk. 

Grave heeft eind van dit jaar geen eigen ambtenaren meer. Die moeten worden in gehuurd bij het Land van Cuijk. Hoe gek wil je het hebben. Zelf een ambtenarenaparaat opbouwen kan Grave niet, is niet te betalen. 

De zelfstandigheidspolitiek van de LPG. zal voor de burgers een hoge prijs hebben: hogere belastingen (komend jaar plus 19 procent!) en afbouw van voorzieningen. Grave staat er financieel slecht voor, nu onder toezicht van de provincie als enige in Brabant.

W. Heessen

2021-01-25 16:38:23

Wellicht kan de Baron van de stad Grave en het land van Cuijk hierin iets betekenen.

Wuf

2021-01-26 00:33:45

Beste Paul,

Er zijn altijd meerdere middelen om een doel te bereiken. Herindelen is geen doel, echt een middel! 
Helaas hanteert de overheid dit middel als doel. Dit kwam zelfs in het (zgn. bestuurskracht ) rapport van Berenschot (2017) naar voren. 

Met structureren samenwerkingen kan je de doelen (kostenbesparingen, toename gemeentelijke verantwoordelijkheid, ect ??? ook bereiken. Geen enkele heringedeelde gemeente heeft dit ooit gerealiseerd (alle onafhankelijke rapporten spreken herindelen tegen)
Dus waarom volgen ipv creëren? 

Ga opzoek naar vergaande samenwerkingsvormen en behoud zelfstandigheid. 

JS

2021-01-26 09:50:38

Welke gemeente wil nog met Grave samenwerken. De ambtelijke samenwerking van Mill, Grave Cuijk bleek peperduur te zijn, vooral van de grote hoeveelheid overhead en extra management.

Inwoner

2021-01-26 12:15:55

@Wuf
Omliggende gemeenten (straks LvC, Uden en Oss) hebben straks weinig of geen belang bij samenwerking met een kleine gemeente als Grave. Er valt ook niet zo veel samen te werken want het enige wat er nog zit is een college van B&W en wat eigengereide raadsleden.
Andersom zal Grave de andere gemeenten (met name LvC) niet kunnen missen, en moeten ze maar hopen dat daar nog een paar ambtenaren genegen zijn om te willen werken voor Grave.
De LPG heeft gegokt; de inwoners zijn de grote verliezers helaas...

Louis Sparidans

2021-01-26 15:59:37


Als je als relatief kleine (zelfstandige) gemeente zoals Grave in een groter verband wilt samenwerken is de waarde van je eigen inbreng nul-komma-nul. Dat is de praktijk. En dat is ook wel begrijpelijk.

Deel uitmakend van een grotere gemeente betekent dat je meetelt en dat er naar je wordt geluisterd. Alleen daarom al is herindelen ‘een must’ en zal zulks eerder een gewenst profijt opleveren.

Louis Sparidans

2021-01-30 12:10:07


Ik las zojuist dat de herindeling Land van Cuijk op 8 februari a.s. op de agenda staat voor een plenaire zitting van de Tweede Kamer.

Het is te verwachten dat daar dan ook nog de penibele situatie aan de orde zal komen waarin de gemeente Grave zich thans bevindt.

Te volgen via NPOpolitiek.

Louis Sparidans

2021-01-30 12:38:55


Ook de samenvoeging van de gemeenten Uden en Landerd staat op maandag 8 februari a.s. ‘op de rol’ van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.

Het tijdstip hiervan is nog niet bekend, maar gezien de overvolle agenda voor die dag, mede gelet op het voorjaarsreces dat een week later ingaat met het oog op de verkiezingen van 17 maart, wordt het wél in de voormiddag verwacht.

Louis Sparidans

2021-02-06 14:16:48


Correctie. Vandaag krijg ik het bericht dat de besprekingen in de Tweede Kamer aangaande de herindelingen van Landerd met Uden resp. de fusie binnen het Land van Cuijk in plaats van op maandag 8 februari zijn uitgesteld tot donderdag 11 februari.

Te beginnen met ‘Landerd’ (ingepland) om 11.05 uur, gevolgd door de problematiek rondom de fusie ‘Land van Cuijk’.

Te volgen via NPO.nl/politiek.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties