Grave

INGEZONDEN: Grave is weer wat groen armer

Door Hermine Veltkamp

Met pijn in het hart moest ik (en velen met mij) aanzien hoe de bomen aan de Trompetterstraat maandag jongstleden weggehaald zijn. Vooralsnog als het goed is, want de gemeente heeft in haar plan 'herinrichting Trompetterstraat' aangegeven in het voorjaar bomen terug te planten. Ik hoop dat de gemeente woord zal houden en dit daadwerkelijk uit zal voeren. Dat niet uitgeweken wordt naar een polletje gras en een struik Hedera als vervangende groenvoorziening.

Wat opviel was dat een fors deel van de bewoners van 'het stadje' verrast was door dit gebeuren en niet wist waarom deze gezonde bomen plaats moeten maken voor wat nieuws. Uiteraard is e.e.a. omschreven in het plan 'herinrichting Trompetterstraat', maar het is frappant dat waar de gemeente (of beter gezegd: degene die deze herinrichting in zijn portefeuille heeft) zegt open en duidelijk te zijn geweest in de informatievoorziening, dit toch opvallend veel inwoners is ontgaan.
Hebben we dan 'en masse' zitten slapen? Of zou er iets schorten aan de communicatie vanuit de gemeente? Dat lijkt niet heel onwaarschijnlijk. Temeer omdat onder de inwoners van Grave betrekkelijk weinig analfabeten te vinden zijn en kranten/post echt wel gelezen worden. Dus, als de gemeente zo open is geweest in haar voorlichting, hoe zijn dan de verrassing en onwetendheid te verklaren die maandag losbarstte?

In ieder geval durf ik te zeggen namens velen te spreken, dat achter dit plan voor herinrichting voor de gewone burger onbegrijpelijke motivaties liggen. Waarom goed groen weghalen? Had de herinrichting niet om de bomen heen bedacht kunnen worden?

Al eerder schreef ik waarom de kap van bomen in het stadje me zo aan het hart gaat. Ik haal het hier toch nog een keer aan:

* Een mooie straat en aangrenzende parkeerplaats, omringd met groen, dienend als entree van Grave, zijn letterlijk een mooie binnenkomer.
* Behoud van/meer groen veraangenaamt het woongenot van de huidige en toekomstige bewoners.
* We moeten vergroenen om er zorg voor te dragen dat het grondwater op peil blijft. Grondwater niet afvoeren via rioolleidingen, maar laten circuleren in de omloop t.b.v. het behoud van de natuur.
* Bomen bieden broedplekken voor vogels en huisvesting voor vleermuizen.
* Bomen leveren een positieve bijdrage aan de reductie van de slechte luchtkwaliteit, die in Brabant is geconstateerd.
* Bomen bieden een natuurlijke bron van schaduw in tijden, waar de gemiddelde jaartemperatuur en het aantal zonne-uren stijgt.
* Hoe meer bomen, hoe beter de luchtkwaliteit, met als gevolg een betere gezondheid voor de inwoners van Grave.

Met het oog op deze punten én op de te behalen klimaatdoelen, waar ook door steden en dorpen aan bijgedragen moet worden, is het voor veel inwoners van Grave onbegrijpelijk dat er een zo niet-groen en niet-democratisch besluit is genomen m.b.t. de herinrichting van o.a. de Trompetterstraat.
Zoals de gemeente nu te werk gaat, lijkt een klimaatgerichte inrichting van de stad, waar ook onze kinderen en kleinkinderen nog in een aangename en gezonde omgeving kunnen leven, een ver-van-ons-bed-show. Dat is toch niet het imago, wat de gemeente met zich mee wil dragen?

Grave is weer wat groen armer, maar ik hoop dat de gemeente zal laten zien wel degelijk hart voor haar inwoners en een groene toekomst te hebben.

Hermine Veltkamp

|Doorsturen

Hilde

2020-10-29 11:59:04

Precies. Gemeenten moeten eens stoppen met die overdreven bomenkap, laat die (mooie/grote) bomen toch staan. Bij de zorgresidentie ook alles kaal voor een stomme rotonde :( Het ziet er niet meer uit

Ben

2020-10-30 15:57:06

Fijn dat er meer mensen begaan zijn met het groen in onze omgeving. Ook nu weer worden in de wijk Estersveld (hoek Ruyllaan / Anna van Burenweg en hoek Johan Graaf van Hornestraat / Anna van Burenweg) weer diverse gezonde bomen gekapt. Het lijkt al tijdje of al het groen in de omgeving in Grave weg moet! Het democratisch meebeslissen van buurtbewoners over de bomenkap is er zeker niet bij. Het kappen dan het liefst zonder enige aankonding op een vrijdagmiddag wanneer de gemeente dicht is. Erg jammer van deze ingeslagen weg van de gemeente. Klimaatdoelen!? Misschien als we ooit samengaan met land van Cuijk.......

Weet goed: De aarde heeft de echt mens niet nodig. De mens de aarde wel!

Wat doen bomen in een wijk. Zie onderstaande link.

https://kennisduurzaamwonen.nl/9-hoeveel-co2-nemen-bomen-op/

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties