Grave

INGEZONDEN: Grave geen gekookte kikker

Door Marion Wierda van D66 Grave

D66 maakt zich zorgen over de toekomst van Grave en roept inwoners op van zich te laten horen. De gemeenten Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis (CBA) kiezen ervoor om samen te gaan vanaf 2023 en wachten niet langer op Grave en Mill. Zij gaan vol gas door met het herindelingsproces. In Grave blijven we kibbelen, de gemeenteraad is diep verdeeld over de kwestie. D66 vindt het hoog tijd dat de inwoners weer een stem krijgen in de discussie. Het is hun gemeente en hun toekomst tenslotte.

Maar we hebben toch een opiniepeiling gehad vorig jaar? Dat klopt, met een uitkomst waarbij 23% voor herindeling LvC is, 33% kiest voor herindeling CGM en 44% voor een zelfstandig Grave. De optie herindeling CGM is echter vervallen door de keuze van Cuijk. Alleen de opties zelfstandig blijven of aansluiten bij herindeling CBA zijn nog over. Dat betekent dat we niks meer hebben aan de uitkomst van de opiniepeiling. Als je eerlijk bent, moet je toegeven: we weten niet wat de inwoners willen. Want waar zouden de inwoners die kozen voor herindeling CGM nu voor kiezen? Een voorstel van D66 om een maatschappelijke discussie te starten, is door de coalitiepartijen afgewezen. Teleurstellend omdat iedereen de mond vol heeft over participatie. Daarom organiseren oppositiepartijen D66, Liberaal Land van Cuijk en VPGrave zelf een bijeenkomst. Om mensen te informeren en samen te discussiëren over de toekomst. We nodigen iedereen van harte uit om met een open blik van gedachten te wisselen over de voors en tegens van beide opties.

D66 is voorstander van herindeling. Daar zijn we sinds de verkiezingen duidelijk en consequent in. Een grotere gemeente is nodig omdat je veel zaken beter regionaal kan aanpakken (bedrijvigheid, verkeer, onderwijs, woningbouw, gezondheidszorg etc). En omdat je dan grotere invloed hebt op zogenoemde gemeenschappelijke regelingen die taken uitvoeren voor meerdere gemeenten. Ook ben je financieel minder kwetsbaar; niet onbelangrijk gezien het structurele begrotingstekort in Grave. Tenslotte komen er nieuwe opgaven op ons af die we zelfstandig moeilijk kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet en grote vraagstukken op het gebied van het klimaat en de energietransitie. Eerder dit jaar liet het college een onderzoek uitvoeren door Price Waterhouse & Cooper. Zij waren klip en klaar: als Grave een goed functionerende gemeente wil blijven, is er een sprong in bestuurskracht nodig. Door een grote gemeente te vormen, maken we die sprong. Vanzelfsprekend moet je lokale participatie dan extra goed organiseren. Het Graafsche gevoel moet blijven!

De tijd dringt, want werkorganisatie CGM valt uit elkaar nu Cuijk opstapt. Willen we nog enige invloed hebben op de spelregels voor de nieuwe gemeente, dan moeten we nu aanhaken bij het herindelingsproces. Dat is belangrijk om het spaargeld en de andere belangen van Grave goed te borgen. Als we blijven discussiëren, niks doen en dus zelfstandig blijven, redden we het nog wel even. Maar we zullen steeds afhankelijker worden van samenwerkingsverbanden waar we weinig invloed op hebben. We krijgen steeds slechtere voorzieningen. En we hebben steeds minder geld om Grave te ontwikkelen tot een mooie plek waar je graag woont, werkt of creëert. Laten we geen kikker worden in een pan water op het vuur: het wordt steeds warmer, voelt best behaaglijk, maar op een dag ben je gekookt. D66 wil dat voorkomen. Grave verdient beter.

Op 2 oktober is er vanaf 20 uur een informatieavond over de herindeling in de Viersprong in Gassel. De zaal gaat om 19.30 uur open.

 

Marion Wierda
Fractievoorzitter D66 Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties