Grave

INGEZONDEN: Grave financieel gezond, hoezo?

Door Wil Baaijens en Hans Satter

Dat was nog eens goed nieuws: “De gemeente Grave is financieel gezond” kopt de LPG in een ingezonden stukje in Arena. De LPG trekt die conclusie uit een mondeling verslag van de accountant. Het verhaal ging over de situatie van 2018. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en ziet de financiële toekomst van Grave er nog somberder uit.

Wat de accountant ook zei
De accountant vertelde heel wat meer dan de LPG naar buiten brengt. De accountant houdt de raad dan voor dat de reserves flink dalend zijn en de schulden flink oplopen. “Jaarlijks wordt ingeteerd op de reserves. Die zijn een keer op”, betoogde hij. Lenen voor de lopende begroting (wat Grave doet) noemt de accountant “ernstig”. Hij houdt de raadsleden voor dat de geslonken reserves weer terugverdiend moeten worden.

De accountant wijst de raad op nog andere financiële bedreigingen voor Grave die in de miljoenen kunnen gaan lopen zoals de jeugd- en ouderenzorg, de miljoenenclaim van de curator van de scheepswerf, de kosten van het ontvlechten van het ambtelijk apparaat als Grave niet meedoet aan de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Bovendien bleek de 5,1 miljoen van het nieuwe voetbalcomplex nog niet in de cijfers verwerkt te zijn.

De schulden van Grave stijgen fors. Een stijging van ruim 15 miljoen in vijf jaar tijd. Volgens de begrotingsprognoses van 2020 zal deze schuld nog oplopen naar € 2303 per inwoner. In de periode 2014 tot 2019 boekten de Nederlandse gemeenten gemiddeld een verlies van 50 euro per inwoner. In Grave was dat 450 euro per inwoner. Negen keer zoveel. Eind 2012 bedroeg de schuldenlast 5.8 miljoen euro. Eind 2018 was dat al 20.8 miljoen Een stijging van 15 miljoen in vijf jaar tijd. In diezelfde periode slonken de reserves van 41 miljoen euro naar 20 miljoen.

Wat de provincie ervan vindt
De provincie stelt dat de begrotingen van Grave structureel niet op orde zijn. Jaarlijks wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Om de begroting enigszins rond te krijgen worden dan de gemeentelijke belastingen flink verhoogd; dit jaar met ruim 12 procent. Ook de komende jaren zal dat hard nodig zijn. Daarnaast wordt het niveau van de voorzieningen steeds meer versoberd.

Grave geeft per inwoner 184 euro uit aan sport, cultuur en recreatie. Landelijk is dat 275 euro per inwoner. In de begrotingsprognoses is opgenomen dat de bibliotheek op 1 januari 2022 moet sluiten. Voor de truc die Grave al jaren uithaalt om de financiële situatie te maskeren heeft de provincie geen goed woord over. De provincie eist nu dat Grave daarmee stopt.
Er zal de komende jaren flink bezuinigd moeten worden naast flinke verhogingen van de gemeentelijke belastingen. Doorgaan met lenen om de begroting rond te krijgen, kan niet meer. De financiële positie van Grave verslechtert al een aantal jaren doordat het huishoudboekje niet op orde is. Gevolg van een desastreus beleid, waar ook de VVD om onbegrijpelijke redenen aan meewerkt.

Een achterblijvende demografische ontwikkeling
In een rapport van de provincie staat over Grave het volgende te lezen: “De demografische ontwikkeling blijft ook achter bij het landelijke tempo. Ten opzichte van Noordoost-Brabant zijn er relatief weinig gezinnen in Grave en is de bevolking sterk vergrijsd. Hierdoor is de natuurlijke aanwas klein. Daardoor staat Grave aan de vooravond van een omslag in de ontwikkeling en samenstelling van de bevolking. In het komende decennium zal het aantal ouderen in Grave toenemen, terwijl het inwonertal van de gemeente gestaag zal afnemen”.
Deze ontwikkeling zal behoorlijke financieel-economische gevolgen hebben voor Grave. Grave is er dringend aan toe om goed bestuurd te worden binnen een sterke gemeente Land van Cuijk.

De waarschuwingen van de accountant en de provincie zouden een ‘blessing in diguise’ moeten zijn, een onverwachte zegen die de ogen doet openen. Maar niet voor een partij die van haar geloofwaardigheid geen probleem maakt.

Wil Baaijens en Hans Satter
www.gravepolitiek.nl 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties