Grave

INGEZONDEN: Grave blijft zelfstandig!?

Door Leo de Vreede

Het voorstel van de fractievoorzitters van LPG en CDA over de bestuurlijke toekomst van Grave is verschenen. Dinsdag 4 september wordt er over gesproken en 18 september besloten. Kort samengevat luidt het voorstel: Grave werkt niet mee aan het tot stand komen van één gemeente Land van Cuijk en we zien wel waar dat schip strandt. Als het schip van zelfstandigheid inderdaad strandt is er nog het samengaan van Cuijk Grave en Mill als reddingsboot. Opvallend is dat het besluit aangeeft wat men in Grave niet wil. Het eigenaardige van een echt besluit is dat het aangeeft wat er juist wel moet gebeuren.

Verrassend is het voorstel niet. Het bevestigt het besluit dat de raad in september 2017 heeft genomen door het voorstel om tot één gemeente Land van Cuijk af te wijzen. Het strookt ook met de machtsverhoudingen in de coalitie. Zeker het CDA heeft zijn kiezers nu iets uit te leggen.

Een afweging van de voors en tegens van deze keuze en de consequenties daarvan is in het voorstel niet gegeven. Het college krijgt opdracht die nog te onderzoeken en daar zal het college blij mee zijn. En wat gebeurt er als deze onderzoeken uitwijzen dat het voorstel om tot één gemeente te komen toch van alle kwaaien de minste is? Of is het besluit dat men nu gaat nemen toch geen echt besluit? Voelen Cuijk en Mill er wel iets voor CGM ook bestuurlijk tot een eenheid te maken. Dat zou in ieder geval de taak voor de huidige werkorganisatie een stuk lichter maken.
De indieners van het voorstel motiveren het voorstel met een verwijzing naar de uitkomst van de opiniepeiling,althans volgens de tekst uit het verder nog onbekende bestuursakkoord. Over de betekenis van die opiniepeiling is een hoop op te merken. Door weg te laten dat 44% van de stemgerechtigden geen mening heeft gegeven wordt een volkomen verkeerd beeld gegeven. De enige conclusie die ik uit die peiling durft te trekken is dat je er nog alle kanten mee uit kunt en dat het hard nodig is de bevolking actiever bij bestuurlijke processen te betrekken en wel voordat een besluit wordt genomen.
Dat ik van mening ben dat het onvermijdelijk is dat het Land van Cuijk één gemeente wordt is bij de gemeenteraden bekend. Mijn argumenten daarvoor zijn niet weerlegd, maar voor kennisgeving aangenomen en spelen dus geen rol meer. In het voorstel is niets te vinden over het vervolg van het overleg binnen het Land van Cuijk en dat zou wel moeten.
In de agendacommissie gaf de vertegenwoordiger van VPGrave te kennen dat hij graag wilde meedoen aan de opstelling van het voorstel. Kennelijk was daar geen tijd voor.
In commissievergaderingen moet worden aangegeven of men in de raadsvergadering nog over een voorstel wil praten. Gezien de machtsverhoudingen zal dat in dit geval niets uithalen. De agenda voor de raadsvergadering is al vol genoeg. Maak er maar een A-stuk van en dan zien we wel waar dit schip strandt.

Boeiend blijft het wel.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties