Grave

INGEZONDEN: Gemeente Grave bouwt aan de toekomst

Door LPG Grave

Een van de speerpunten van de LPG is het bouwen van woningen zodat er plek is voor jong en oud om in de gemeente Grave te wonen. Dan gaat het niet alleen om nieuwbouwprojecten van woningen maar ook om het verbouwen van woningen, woningsplitsing en/of mantelzorgwoningen. Ook worden er diverse gemeentelijke gebouwen verbouwd in het belang van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de dorpen en de stad.

Op 1 februari van dit jaar waren er 13 woningen in aanbouw, 45 woningen vergund en voor 52 woningen vergunning aangevraagd. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 600 initiatieven en woningen die gebouwd worden of gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn:

• Prinsenstal: circa 42 gezinswoningen, (starters-)appartementen en lofts;
• Noordelijke deel Prinsenstal: 41 sociale huurwoningen van Mooiland; 
• Waterlinie Grave: 51 woningen, hoek- en tussenwoningen, tweekappers en levensloopbestendige woningen;
• Ontwikkeling terrein De Sprankel: 58 patio’s, rijtjeswoningen, vrijstaande woningen, appartementen. Dit is nog wel in de planfase want er wordt nog gesproken met de Jumbo en de omwonenden;
• Bedrijventerrein Wisseveld: diverse bedrijven bouwen een nieuwe vestiging;
• Renovatie Thompsonbrug door Provincie;
• Verplaatsing Tango van rotonde Velp naar rotonde Wisseveld;
• Hof van Esteren: maximaal 70 verschillende typen woningen in 3 fases;
• Bouw nieuwe sportaccommodatie voor voetbalclub EGS’20 en Hockeyclub Grave;
• Verbouw GMA ’t Dorpshuus Escharen;
• Schuttersweg/Molenakker/St.Jansvoort Gassel: circa 20 woningen;
• Hoeve Gassel: circa 12 tiny houses;
• Verbouw GMA ’t Trefpunt Velp;
• Verbouw Heilige Drieëenheid Velp.

Met vertrouwen ziet de LPG dat er volop bouwactiviteiten in de gemeente Grave zijn, zodat er een woningaanbod ontstaat en aanwezig blijft voor woningzoekenden, jong en oud.

Lokale Partij Grave

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-05-15 11:30:11

Het is uiterst kwalijk hoe de LPG met de eer wil gaan strijken, met 6 van de 15 zetels in de Raad, alsof de overige raadsleden er niet toe doen.

Het is wel kenmerkend voor de LPG. Zij willen vooral uitstralen de enige macht binnen de Raad te hebben en zijn er steeds met name op uit om de oppositie te willen kwetsen. Dat is wél een speerpunt van hen.

Genoemde projecten betreffen overigens vooral particuliere initiatieven, waar de LPG part noch deel van heeft uitgemaakt.

Jan Opsteegh

2020-05-15 19:51:20

Een prachtige opsomming van de huidige en geplande bouwactiviteiten opgesomd door LPG.

Uit dit overzicht blijkt wel dat er geen Velpenaar binnen de LPG partij aanwezig is. De opsomming is gebaseerd op Grave, Gassel en Escharen. vanuit deze kernen zijn wel leden aanwezig bij LPG.

Echter om het lijstje compleet te maken voor de bouwactiviteiten in Velp moet wel even buiten de eigen vertouwde omgeving komen.

In Velp:

Nieuwbouw woning , Bronkhorst,

Nieuwbouw woningen, Grippenstein.

Verbouw boerderij naar 2:1 kapwoning, Tolschestraat.

Verbouw boerderij naar 2:1 kapwoning, Heihoekseweg

Plan ontwikkeling Vetwei /Kerkplein.

Plan ontwikkeling Valkhofseweg.

Plan Mariëndaal, Ontwikkleing Bonskazerne zoals vermeld in Artikel "Woningbouw in gemeente Grave in de Lift".

Hoezo? staan bij een kleinere gemeente de bestuuders korter bij de inwoners en gebeurtenissen in de dorpskernen t.o.v. een grote gemeente met bestuurders op afstand?   Als dit een toekomstbeeld word voor zelfstandig Grave met LPG aan het bewind die maar half geinformeerdis en halve informatie verspreid. Dan belooft dat nog wat.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties