Grave

INGEZONDEN: En dan nu even de interpretaties (1)

Door Marion Hulsebosch van Verenigd Progressief Grave

In reactie op “En dan nu even de feiten(1)van de LPG:

1. De Lokale Partij Grave (LPG) stelt dat de oppositie partijen “er alles aan doen om de gemeente Gave af te breken”. Bij de begrotingsbehandeling bleek dat het juist de oppositiepartijen waren die tegen de afbraak waren (en nog steeds zijn) van de voorzieningen voor de inwoners; dat de oppositiepartijen tegen de bezuinigingen zijn op de sociaal culturele subsidies, de verhoging van OZB. Dat juist de oppositiepartijen de hondenbelasting willen afschaffen. We zien met de huidige begroting die met 8 tegen 7 stemmen is aangenomen dat het financiële vooruitzicht voor de gemeente Grave ons vooral treurig stemt. Te weinig vet op de botten om de voorzieningen in stand te houden, in de afgelopen jaren zijn door het college onverstandige besluiten genomen en we zijn met handen en voeten gebonden aan harde afspraken die tot in lengte van jaren gevolgen hebben (onder andere project Sportpark Kranenhof). Er is geen rekening gehouden met risico’s die op ons afkomen (onder andere consequenties afwikkeling Scheepswerf).

2. De LPG schrijft: “Een meerderheid van de inwoners van Grave is vóór zelfstandigheid”. Oh ja? De uitgebrachte stemmen wijzen uit dat de meerderheid voor een of andere vorm van samengaan is. Dat is een kwestie van interpretatie. Maar wat ons echt frustreert: We zijn door het college, noch door de voorzitter van de raad, noch door de coalitiepartijen ooit in de gelegenheid gesteld om samen het debat aan te gaan over: * Hoe zien wij de toekomst van onze gemeente? * Wat voor gemeente willen wij zijn? * Wat is werkelijk van belang voor onze inwoners? * Hoe zorgen we ervoor dat het voorzieningenniveau op peil blijft? Wij voelen ons dan ook niet aangesproken als zouden we het belang van de inwoners niet laten meetellen.

3. De LPG schrijft: “de oppositiepartijen roepen dat er in Grave geen bestuurskracht is”. Zie onder 2: Het feit dat het college in navolging van de coalitiepartijen alleen reageert op de waan van de dag, en volkomen visieloos stuurt op cijfers die voor de accountant moeten kloppen, maakt dat wij vinden dat de bestuurskracht in Grave ver onder maat is.

4. De LPG vindt dat de oppositie onwil of onkunde toont door te stellen dat wij niet begrijpen dat Grave er financieel zo geweldig voor staat. Hier verschillen wij van mening. Waarom moet er dan zoveel bezuinigd worden? Volgens COELO is Grave voor de inwoners de duurste gemeente in het Land van Cuijk.

5. De LPG schrijft: “Het Ministerie heeft laten weten de keuze van Grave om zelfstandig te blijven te respecteren”. Even fact-checking: Het Ministerie schrijft dat – als de volksraadpleging uitwijst dat de meerderheid van de inwoners voor zelfstandigheid blijkt te zijn, deze keuze gerespecteerd zal worden”.

6. De LPG schrijft “dat de oppositiepartijen bewust chaos creëren in plaats van te begrijpen hoe democratie werkt”. De oppositiepartijen voelen zich wel degelijk verantwoordelijk als gekozen vertegenwoordigers van de inwoners van onze hele gemeente. Daarom worden kritische vragen gesteld, daarom willen wij onze controlerende taak serieus nemen, daarom kunnen we niet instemmen met een beleid dat Grave financieel nog verder in de problemen brengt.

7. De LPG vraagt voor welke gemeente de 7 (oppositie-) raadsleden eigenlijk in de raad zitten. Wij zitten in de raad om de belangen van de inwoners van de hele gemeente, dus Escharen, Velp, Gassel en Grave, te behartigen.

8. De LPG schrijft dat de gemeenteraad niet bewust verkeerd geïnformeerd is. Feit is dat de gemeenteraad niet tijdig, niet volledig en op momenten zelfs onjuist geïnformeerd is.

9. “Jammer, heel jammer, terwijl we in een prachtige gemeente wonen!” zegt de LPG, en daar zijn we het volmondig mee eens.

Namens VP Grave,
Marion Hulsebosch

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties