Grave

INGEZONDEN: En dan nu even de feiten (1)

Door LPG Grave

En dan nu even de feiten!
We hopen eerlijk gezegd dat het u is ontgaan, de “Trumpiaanse praktijken” van VPGrave, D66, CDA en Liberaal Land van Cuijk.

Zoals deze partijen zich gedragen en beschuldigingen uiten die ver naast de waarheid liggen, dan hebben we het inderdaad over Trumpiaanse praktijken. Deze partijen doen alles om de gemeente Grave af te breken om zo snel mogelijk aan te sluiten bij het Land van Cuijk.

Er is in de gemeenteraad een meerderheid voor een zelfstandig gemeente Grave. Maar in maart 2021 heeft u als inwoner het laatste woord. Echter deze partijen vinden dat niet belangrijk, zij menen het beter te weten dan de inwoners.

VPGrave, D66, CDA en Liberaal Land van Cuijk roepen dat er geen bestuurskracht is! Volgens hen zijn de financiën erbarmelijk. Het is volgens hen armoe troef en wordt het alleen maar slechter. Zij roepen al enkele jaren dat de gemeente Grave moet herindelen omdat het zo slecht gaat in Grave. En als we dat niet gauw doen dan grijpt de Provincie of het Ministerie van Binnenlandse Zaken in (stemmingmakerij). Ook al heeft een extern accountantsbureau al meerdere keren een voorlichting aan de gemeenteraad gegeven over de financiële situatie en duidelijk meerdere keren gemeld dat de financiële positie solide is. Zij blijven roepen dat de financiële situatie slecht is (wederom stemmingmakerij). Zaken worden (bewust) verweven. Is dit nu onkunde of onwil?

Omdat de Provincie niet ingrijpt zoals zij meerdere keren verkondigen en hebben verkondigd, hebben deze partijen een brief naar de Provincie geschreven met het verzoek om in te grijpen en een onderzoek te doen naar de bestuurlijke integriteit. Jammer voor deze partijen, er kwam een brief retour van de Provincie waarin zij bot vangen! Ook het Ministerie heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten, de keuze van de gemeente Grave om zelfstandig te blijven, te respecteren!

Democratie? Als gekozen leden van het hoogste orgaan van de gemeente Grave (zoals het CDA telkens roept) mag je verwachten dat deze raadsleden weten wat hun rechten zijn en wat de beperkingen zijn en begrijpen hoe democratie werkt. Als gekozen leden van de gemeenteraad van Grave, mag je verwachten dat deze partijen meewerken vóór de gemeente Grave en niet de gemeente bewust willen afbreken. Vooral in deze tijden van Corona, moeten wij met heel andere zaken bezig zijn voor onze inwoners, instellingen en ondernemers in plaats van bewust chaos te creëren.

VPGrave, D66, CDA en Liberaal Land van Cuijk beweren dat het College de onderhandelingen met het Land van Cuijk bewust heeft vertraagd. De onderhandelingen zijn overigens inmiddels positief voor beide partijen afgerond. Als het aan bovengenoemde partijen had gelegen hadden we direct bij het kruisje getekend, dit terwijl het college van Grave nog niet klaar was met de onderhandelingen. Voor welke gemeente zitten deze partijen eigenlijk in de raad?

Overigens is de gemeenteraad niet doelbewust verkeerd geïnformeerd, zoals genoemde partijen beweren (de wethouder heeft niet gelogen). Er moet voor 31-12-2020 aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. worden doorgegeven op welk takenpakket wij willen bezuinigen. Een week eerder was een andere datum (ook aan de raden in het Land van Cuijk ) gemeld. Dit antwoord aan de gemeenteraad van Cuijk is ook schriftelijk doorgestuurd naar Grave (document geaccordeerd door de onderhandelingspartners Land van Cuijk). Een week later bleek dit een andere datum te zijn. De wethouder heeft dit ook aan hen uitgelegd. Ook dit onderwerp is totaal uit de context gehaald om mensen te schaden en chaos te scheppen en de gemeente Grave wederom in een kwaad daglicht te zetten. Overigens is deze datum totaal onbelangrijk, omdat er sowieso voldoende tijd is om door te geven aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. op welk takenpakket wij willen bezuinigen.

Wat te denken van het CDA die toen ze nog lid van de coalitie waren, breed uitlegden dat ze goed geluisterd hebben naar wat de inwoners van Grave hebben gekozen en dat ze daarnaar zouden handelen. “Ze zouden de hele gifbeker (!) leegdrinken”. Nadat de LPG het vertrouwen in hen opzegde, riepen zij meteen dat zij nu weer gaan voor hun verkiezingsprogramma: te weten herindeling. Wij luisteren naar de inwoners gold/geldt niet meer. Sterker nog: ook zonder inwonerspeiling vonden en vinden zij dat de gemeente Grave maar gauw moet fuseren met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Hoe betrouwbaar is dit? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Dus inderdaad VPGrave, D66, Liberaal Land van Cuijk en CDA: “Trumpiaanse praktijken”. Jammer, heel jammer en dat terwijl we in een prachtige gemeente wonen!

Fractie LPG

|Doorsturen

gravepolitiek

2020-11-13 11:34:07

Hoezo, "dan nu even de feiten?" Ik heb de tekst aandachtig gelezen maar heb tot mijn spijt geen enkel feit kunnen ontdekken. Wel talrijke verwijten en bijbehorende ergenissen.

Maar er is hoop. Ik begrijp dat dit slechts deel 1 is van uw feitenrelaas.

Als ik een suggestie mag doen voor het vervolg. Vermeld dan o.a. de verhoging van de OZB en de hondenbelasting en de forse kortingen op de zorg en subsidies voor clubs en verenigingen. Dat zijn de feiten waar de burgers mee te maken krijgen. Het politieke gekrakeel van de LPG is vermakelijk maar niet interessant.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties