Grave

INGEZONDEN: En dan nu de échte feiten (vervolg)

Door Louis Sparidans

Ik sprak afgelopen weekend meerdere inwoners in Grave, die de ingezonden stukken van de LPG (zelfs in de krant) ook hebben gelezen. Eén gesprekspartner was wóest: ‘wat een onbeschofte partij, die LPG’, waarbij hij mij als uitlaatklep gebruikte. Ondanks dat ik probeerde hem te sussen, lukte het me amper. ‘Maar er is volgend jaar toch weer een tekort van meer dan één miljoen euro, staat paginagroot bij het gemeentenieuws in de Arena’ zo reageerde hij. En daar heeft hij gelijk in.

Ik begreep hem overigens wél. Het is ook niet niks. De LPG hemelt zichzelf op met leugen en bedrog en geeft andere partijen van katoen, alsof het om een criminele organisatie gaat.
Dit is politiek bedrijven van het allerlaagste niveau. Heus, een fatsoenlijke partij doet zoiets niet.
Geef gewoon toe dat er volgend jaar weer een tekort van meer dan één miljoen resteert. In plaats van net te doen alsof we een sluitende begroting hebben. Een inwoner van Grave laat zich niet graag bedriegen!

Tot nu toe, heb ik de leden van de LPG-fractie, ook steeds als nette mensen gezien. Weliswaar zéér kortzichtig, maar vooruit, dat kun je iemand ook niet kwalijk nemen, als hij of zij zo in elkaar zit.

Ook de leden van de oppositie zijn stuk voor stuk fatsoenlijke mensen. Zij kijken volgens mijn mening wat vérder dan hun neus lang is en zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie tot één Land van Cuijk beter is in het belang van alle Graafse inwoners. Dát kun je ze toch ook niet kwalijk nemen. Zij gaan uitsluitend voor het belang van Grave!

Beste LPG'ers heus, het slaat nergens op om de oppositie zó af te kraken en hen te beschuldigen van ontrouw aan de gemeente Grave. Het is volstrekt ongepast om raadsleden van de oppositiepartijen te verzoeken/adviseren zich maar niet meer herkiesbaar te stellen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Waarom verdraait u de échte feiten? Zoals u stelt dat op de subsidies (met niet minder dan 300.000 euro!) zal worden bezuinigd, maar dat eigenlijk niemand daar last van zal krijgen. U schrijft immers: ‘we zullen er zorgvuldig mee omgaan en ervoor zorgen dat voorzieningen behouden blijven binnen Grave’.
Geen enkele stichting of vereniging weet dat al. Dat zal hen binnenkort zéér onaangenaam verrassen.

Of die andere bezuinigingspost van 750.000 euro, voor personeelskosten met als toevoeging ‘we brengen het daarmee naar een niveau dat meer dan voldoende is voor een gemeente als Grave, zonder aan kwaliteit in te leveren.’ Waarom is dat dan al niet veel eerder gebeurd? Jullie hadden er kennelijk geen erg in, of hielden jullie het stiekem geheim?

En LPG-fractie, als jullie écht vinden dat de hondenbelasting dient te worden afgeschaft, wacht dan niet tot 2023, maar doe het meteen met ingang van volgend jaar. Er is immers al jaren ‘voor niks’ voor betaald, alleen maar om de gemeentekas te spekken.
Wethouder Lemmen noemde het niet voor niks een ‘onzinbelasting’. Andere gemeenten in het Land van Cuijk hebben die daarom al jaren geleden afgeschaft. Waarom zou je hondenbezitters in Grave er nog een paar jaar mee tegen de haren in willen strijken. Gewoon om kiezers te pesten?

Tot slot, beste leden van de LPG-fractie, u kent ongetwijfeld de uitspraak ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’. Ik ben ervan overtuigd dat u met deze werkwijze geen stemmers zult winnen. Graafse inwoners zijn niet gek en merken heus wel dat u hen wilt bedotten. Integendeel, dit gaat u stemmen kósten! Kennelijk hebben jullie je daarmee al verzoend. Dat is maar beter ook.

Nog een laatste advies: ik zou de tekstschrijver van de door u ingezonden stukken maar gauw aan de kant zetten, voordat het nóg erger wordt.

Louis Sparidans

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties