Grave

INGEZONDEN: Een waardige inwonersraadpleging

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Een krachtig raadsbesluit op 18 februari 2020 ten aanzien van de inwonersraadpleging (referendum) over de toekomst van de gemeente Grave. Keerpunt 2010 en ik willen al sedert 2014 een referendum over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. Dus alleen opheffing van de gemeente Grave met een duidelijke instemming van de inwoners.

In de huidige gemeenteraad zijn er drie stromingen aanwezig:

Stroming 1
wordt vertegenwoordigd door CDA, VPG, D'66 en LLvC. Deze partijen willen het liefst direct, per raadsbesluit en zonder inwonersraadpleging de gemeente Grave opheffen. Een serieus referendum is aan hen niet besteed, wat zij ook onder krokodillentranen anders beweren.

Stroming 2 wordt vertegenwoordigd door de LPG. Deze partij is duidelijk voor het behoud van de zelfstandige gemeente Grave. Daar bestaat geen behoefte aan een referendum.

Stroming 3 wordt vertegenwoordigd door de VVD en Keerpunt 2010. Deze partijen willen steeds een goed voorbereid en spoedig referendum.

In verband met mijn ziekte staakten de stemmen eind januari en begin februari in de gemeenteraad. Ik had als het ware de beslissende stem in dit geheel. Toen ik op 18 februari weer naar de gemeenteraad kon gaan, had ik een motie voorbereid die een compromis was tussen de verschillende standpunten. In deze aangenomen motie (lees raadsbesluit) staat dat er op 14 mei 2020 een inwonersraadpleging zal worden gehouden.

Stroming 1 (CDA, etc.) zei steeds dat de datum van 14 mei te laat is voor een tijdige aansluiting bij de overige 4 gemeenten. Dat dit standpunt onjuist was, wist ik uit mijn contacten. Het standpunt dat 14 mei te laat was voor een referendum werd ook steeds gesteund door enkele Graafse activisten, die acute opheffing voorstaan. Ook zij zijn naar mijn mening niet uit op een ordelijk en waardig referendum.
Inmiddels staat in De Gelderlander van 22 februari dat een referendum op 14 mei geen mosterd na de maaltijd is. LPG is bevreesd voor onjuiste informatie door Stroming 1. Daaraan heb ik tegemoet willen komen door in de motie vast te leggen dat diverse objectieve criteria in de bijsluiter bij de stempas zullen worden opgenomen. Kennelijk heb ik dit goed gezien, want Stroming 1 spreekt nu van 'bizarre' elementen in mijn motie. Objectiviteit is kennelijk niet in hun belang.

Ik kan niet begrijpen wat het probleem is bij objectieve informatie over een fusie. Een waardig referendum is omgeven door feiten en niet door ficties. De kern van ons referendum is toch de vraag: Bent u voor het behoud van de gemeente Grave? Ja of nee?

Deze vraag laat je inderdaad stilstaan bij de historie van Grave. De vraag is eenvoudig en helder en pakt de kern van het referendum op. Ook was er in de kranten sprake van veel ketelmuziek. Het CDA verbrak de afspraak uit 2018 met LPG om tot 2022 niet meer over herindeling te spreken. In plaats van dit te zeggen, zegt het CDA het vertrouwen op in de eigen wethouder Ben Peters. Is dat in het belang van Grave? Is dat verantwoordelijkheid tonen?

Onze voorzitter, Jacques Leurs, die in Noord-Holland woont en die al enige tijd zegt te willen stoppen met zijn bestuurlijke functie, gaat als voorstander van de fusie flink te keer tegen het standpunt van Keerpunt 2010. Hij doet maar. Ik laat mij door niemand en niets van de wijs brengen en blijf werken aan een waardige inwonersraadpleging.

Ben Litjens, fractievoorzitter Keerpunt 2010

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-02-26 19:38:20

Ben, mijns inziens leg je het accent verkeerd. Grave (ook als stad) wordt NIET opgeheven. Daarover hoef je niet te laten kiezen. Grave, met alles wat erbij hoort, blijft altijd bestaan.

In feite draait het allemaal alléén maar om het gemeentebestuur. We hebben een robuuster bestuur nodig, een beter gekwalificeerd ambtenarenapparaat en een, ook op termijn, gezonde financiële situatie. Zo heb ik ook altijd van jou begrepen als je tijdens raadsvergaderingen je eigen standpunt bepaalde.

Denk jij dat nu wel met een voortbestaan van een Graafs gemeentebestuur te kunnen bereiken?

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties