Grave

INGEZONDEN: Een opgediende peiling

Door Roland Eijbersen van CDA Grave

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari zou er een besluit vallen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, meer in het bijzonder over het organiseren van een inwonersraadpleging. Collega raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 was aanwezig en daarmee was de raad weer compleet. Al snel nam raadslid Litjens het woord en diende het hoofdgerecht op: Een peiling op 14 mei en een waslijst aan onmogelijke eisen. Het papier van de motie was nog niet eens goed en al uitgedeeld of LPG en VVD gaven aan hun eerdere eigen ingebrachte voorstel in te trekken en te stemmen voor de motie van Keerpunt. Alle andere partijen in de raad, waaronder mijn eigen partij CDA, stemden tegen het bizarre voorstel. Het werd 8 voor en 7 tegen.

Welke ingrediënten heeft dat opgediende hoofdgerecht in zich? Allereerst de vraag die in de peiling aan onze inwoners gesteld wordt: Bent u voor het behoud van de gemeente Grave? Antwoordmogelijkheden zijn ‘ja’ of ‘nee’. Een slechte en onduidelijke vraag. Als het antwoord ‘nee’ is wat dan? Aansluiten bij Terschelling, Wijchen of de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk? Dat laatste, daar wordt in de bijsluiter die je bij de stempas ontvangt met geen woord over gerept. In de motie staat namelijk dat er niet mag worden verwezen naar de misleidende naam ‘Land van Cuijk’. Bizar.

Dan de andere ingrediënten. U krijgt als argeloze kiezer bij de bijsluiter een kaart met het grondgebied met schaal in kilometers, alle aangrenzende gemeenten erbij zoals Venray en Gemert, een overzicht van de 33 kernen en de inwonersaantallen. Weer bizar. Jammer dat deze bijsluiter niets in zich heeft over de noodzaak tot wel of niet herindelen, de financiën, de bestuurscultuur in Grave en de bestuurskracht. Deze laatstgenoemde ingrediënten worden voor het gemak maar overgeslagen.

Nog een ander ingrediënt: Wanneer is de uitslag representatief? Keerpunt 2010, LPG en VVD hebben een bijzondere rekenformule gevonden: Het gemiddelde van de opkomst van de laatst gehouden verkiezingen in Grave voor de Tweede Kamer (82,8%), gemeente (58,3%) en provincie (56,3%). Afgerond: 2 op de 3 kiesgerechtigden moet dus in de stad en de kerkdorpen opkomen bij deze peiling. Mag ik erop wijzen dat in de afgelopen 10 jaar de Graafse raadsleden zijn gekozen met een opkomst die ver onder de 60% uitkwam?

Meer belangrijker nog, de datum. De inwonersraadpleging wordt op 14 mei gehouden. Ergens daarna moet het raadsbesluit vallen. De kans is keigroot dat, wanneer de meerderheid voor opheffing van zelfstandigheid is, Grave pas in 2026 kan aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

U ziet het: Alle ingrediënten voor een heerlijk opgediend hoofdgerecht zijn aanwezig. U kunt de complimenten overbrengen aan Ben Litjens, de LPG en de Graafse VVD. Zelf zou ik zo’n dergelijk gerecht gelijk terugsturen naar de keuken. Dat heb ik ook gedaan door in mijn persoonlijke stemverklaring te zeggen dat Grave een ‘trackrecord’ heeft van het organiseren van slechte opiniepeilingen. Dit is er weer zo één.

Roland Eijbersen
Raadslid CDA Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties