Grave

INGEZONDEN: Een gemene vraag

Door Louis Sparidans

Twee weken geleden, op 18 februari jl., besloot het gemeentebestuur van Grave om de bevolking van Grave op 14 mei een héél gemene vraag voor te leggen. De vraag luidt: ‘Bent u voor het behoud van de gemeente Grave?’ En u mag alleen antwoorden met ja of nee.

Het besluit werd genomen onder aanvoering van de LPG (Lokale Partij Grave), de VVD en Keerpunt 2010. Tevens werd besloten dat nérgens melding mag worden gemaakt van drie woorden, te weten ‘Land van Cuijk’. Die woorden moeten worden doodgezwegen. U zou eens op een idee kunnen komen…

Dit is géén behoorlijke vraagstelling. Niet alleen behoren partijen zo’n incomplete vraag niet voor te leggen aan de inwoners van Grave, maar ook de burgemeester, als voorzitter van de Raad, behoort de partijen daarop te attenderen! Dat heet: bestuurskracht tonen! Dat is niet gebeurd. Dit besluit alleen al geeft al aan dat Grave geen behoorlijk bestuur heeft. De LPG enzovoorts gebruikt deze volstrekt onbehoorlijke vraag om u over te halen vóór een zelfstandig Grave te kiezen. Nou, dan weet u bij voorbaat al wat voor een bestuur dat zal opleveren. Een gemeentebestuur dat met respect inwoners tegemoet wil treden zal nooit zo’n vraag voorleggen.

Het is te hopen dat het Provinciebestuur, als toezichthouder op gemeenten, ingrijpt. Dit kan echt niet. Ik sta hierin niet alleen. Allerlei autoriteiten op dit terrein hebben deze vraagstelling als feitelijk ‘ontoelaatbaar’ van de hand gewezen. Laat u dus niet vernachelen!
Als die volksraadpleging in deze zin tóch doorgaat en u stelt prijs op een advies, boycot dan deze poppenkast en ga niet stemmen! Dan weet ons gemeentebestuur precies waar ze aan toe is. Wegwezen! Normaal gesproken ben ik altijd een voorstander van stemmen maar in dit geval vind ik dat het gemeentebestuur best mag voelen dat u hen dóór hebt. Hun handelswijze is van geen niveau. Een lage opkomst zal voor hen duidelijk zijn wat de inwoners bedoelen.

Heus, de vraag doet er niet toe. Grave blijft hoe dan ook altijd bestaan, mét zijn historisch verleden en mét al zijn jaarlijkse evenementen. We hebben alleen een robuuster gemeentebestuur nodig, een beter financieel beleid en nog het een en ander. Dat kan in deze tijd alléén als we samengaan in één grote gemeente in de regio. Ook al mogen we van de LPG, VVD en Keerpunt die drie woorden ‘Land van Cuijk’ niet meer gebruiken. Het is eigenlijk ‘van de gekke’. Maar vooruit, u weet het: ‘Bij God en de Graaf is alles mogelijk’.

Louis Sparidans

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties