Grave

INGEZONDEN: Een einde aan de mythe van LPG-Grave

Door Louis Sparidans

Ik ga voor eens en altijd een einde maken aan de verhalen die het gemeentebestuur ons voorspiegelt alsof Grave er financieel zo puik voorstaat. Dat zal verderop voor eenieder helemaal niet zo moeilijk te begrijpen zijn. Daar zorg ik voor. Lees maar verder.

De Lokale Partij Grave (LPG) probeert u geregeld iets wijs te maken, wat niet klopt. Maar zij gaat ervan uit dat u dat toch niet snapt of minstens, dat u er geen ERG in heeft. Sommigen noemen dat misleiding , ik vind zoiets doodgewoon ‘leugenachtig’.
Tijdens een inspreekbeurt bij een raadsvergadering verhaalde ik zelfs dat een voorheen fervente en ernstig teleurgestelde LPG-aanhanger de LPG voortaan liever kwalificeert als ‘Leugen Partij Grave’ dan als ‘Lokale Partij Grave’. Ik vond dat overigens iets te ver gaan.
Een ‘beetje liegen’ in de politiek lijkt tegenwoordig meer en meer geaccepteerd, zeker sinds in de Verenigde Staten van Amerika zijn leider zichzelf daarin tot ‘wereldrecordhouder’ verhief. Maar ook in ons eigen land bespeur ik bij diverse politici steeds vaker wat ‘leugenachtige uitspraken’. Zeker ‘halve waarheden’ doen het ‘goed’.
Een uitspraak van onze wethouder Financiën (Rick Joosten) van twee jaar geleden als ‘Grave heeft geld zat’, bracht ik tijdens die inspreekbeurt eveneens in herinnering, maar de wethouder keek er nauwelijks van op. Ik kreeg de indruk dat hij het helemaal niet begrijpt.
De aanslagen gemeentelijke belastingen werden dit jaar immers fors verhoogd. Dat zal niemand zijn ontgaan. Waarom eigenlijk, als we toch al ‘geld zat hebben’? Intussen hebben we wél de hoogste aanslag van álle gemeenten binnen het Land van Cuijk! Dat blijft ook de verwachting voor komende jaren. Theo Lemmen, de nieuwe wethouder van VVD-huize zal hier geen verandering in brengen.

Ook het artikel in de Arena als ‘Grave staat er financieel goed voor’ van een paar weken geleden, is faliekant in tegenspraak met het oordeel van de toezichthouder, de Provincie, die voor volgend jaar zelfs ‘dreigt’ met een rode kaart. Dat ziet er nooit goed uit, met de Provincie op je hielen.
Nogmaals, ik wil hierbij definitief een einde maken aan de mythe dat het financieel gezien allemaal zo ‘geweldig’ gaat met de gemeente Grave. Met name de LPG maakt u dat zo graag wijs. In de volgende alinea leg ik u een en ander haarfijn uit.
Sinds 2005 kelderde onze algemene reserve namelijk van 36 miljoen naar 16 miljoen eind 2019 (ten onrechte door de LPG steeds ‘onze spaarpot’ genoemd, waarop ik eveneens de wethouder op heb aangesproken). Hier tegenover ontstonden in dezelfde periode schulden van praktisch NUL naar ca. 30 miljoen. Uiteraard zijn hiervoor ook investeringen verricht, zoals bijvoorbeeld ruim 4 miljoen voor de aankoop van het Visioterrein, maar alle investeringen bijeen dekken bij lange na niet het hele bedrag.
Feit blijft: een achteruitgang op financieel vlak van meer dan 50 miljoen in amper 15 jaar (20 miljoen lagere reserve + 30 miljoen schuld). Dat is andere koek, dan de uitspraak van onze LPG-wethouder van Financiën.|
Overigens, maar dat terzijde, een van de grootste oorzaken daarvan was een compleet mislukt Wisseveldplan met een verliespost van meer dan 12 miljoen. Ik zal verder niet alle miskleunen noemen. U kent er vast zelf nog wel een aantal.
De LPG vertelt u dat niet allemaal, maar laat u zich daardoor niet voor de gek houden! Ik nodig de LPG-wethouder daarom hierbij heel graag uit tot een scherp onderling openbaar debat hierover, waar hopelijk zoveel mogelijk Gravenaren bij komen opdraven. Maar dan wel vóór de burgerpeiling die pas over twee maanden wordt gehouden. Niet als mosterd na de maaltijd. Laten we definitief afrekenen met de LPG.

Als ze lef heeft, plaatst de LPG deze bijdrage aan het Graafse debat van dit moment óók op hun eigen website. Graag vergezeld van hun commentaar hierop. Op voorhand dank daarvoor aan de webmaster, Ben Martini.

Louis Sparidans

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties