Grave

INGEZONDEN: Een burgemeester is geen robot!

Door Leo de Vreede

Een robot is een machine die veel handelingen van een mens kan overnemen en dikwijls beter en sneller dan een mens kan. Tegenwoordig nemen dergelijke apparaten ook hersenwerk over en kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen. Maar het zijn en blijven machines die hun kennen en kunnen baseren op resultaten uit het verleden. En dat is geen garantie voor de toekomst.

Robotten en computers missen een 'typisch menselijke eigenschap' die moeilijk in een paar woorden is te beschrijven. Termen als intelligentie, boerenverstand, intuïtie, talent, gouden handjes en creativiteit zijn erop van toepassing. Mensen zijn op dit gebied verschillend. Daarom zijn er mensen die vooral geschikt zijn om met hun handen mooie dingen te maken en anderen die weten waar Abraham de mosterd haalt of begrijpen waarom de zeespiegel de komende jaren gaat stijgen. Zo komt het ook dat er mensen zijn die mede door hun 'typisch menselijke eigenschap' geschikt zijn om burgemeester te worden. Om goed te kunnen functioneren moeten zij hun 'typisch menselijke eigenschap', met als uitkomst hun persoonlijke mening, natuurlijk wel inbrengen.

En dat geldt niet uitsluitend voor zaken waar burgemeesters het voor het zeggen hebben, maar ook voor zaken waar zij in het uitoefenen van hun taak mee te maken krijgen. Of er een algemeen vuurwerkverbod komt wordt door het parlement bepaald. De parlementsleden zijn er echter nogal huiverig voor. Een flink aantal burgemeesters heeft hun persoonlijke mening dat zo’n algemeen vuurwerkverbod voor een goed functioneren als burgemeester nodig is, inmiddels openbaar gemaakt. En reken maar dat die mening invloed heeft.

Het zal inmiddels wel duidelijk zijn dat ik dit schrijf naar aanleiding van de stellingname van de burgemeester van Grave inzake de herindelingsplannen in het Land van Cuijk. De gemeenteraad van Grave, die inderdaad uiteindelijk de koers bepaalt, komt er niet uit. De burgemeester heeft wel een mening maar wil die niet kenbaar maken en dus niet inzetten.

Een wezenlijk onderdeel van de taak van een burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad is ook die raad te behoeden voor verkeerde beslissingen. Dat is ook al nodig omdat de meeste besluiten door het college, waar de burgemeester deel van uitmaakt, of door de burgemeester zelf moeten worden uitgevoerd. Het is niet voor niets dat het normaal is dat raadsbesluiten zijn gebaseerd op collegevoorstellen. Via een motie kan de raad het college opdragen met een voorstel te komen. En als het college daar geen zin in heeft of er de zin niet van inziet kan de raad met een initiatiefvoorstel komen. Het reglement van orde schrijft daarbij zelfs voor dat het college over het voorstel zijn mening mag geven. De mening van de burgemeester is dus belangrijk!

Terwijl alles er op wijst dat de mening van een college en burgemeester wel degelijk belangrijk zijn in het besluitvormingsproces ben ik nog geen enkel argument tegengekomen waarop de burgemeester zijn opstelling baseert.

Dat de gemeenteraad dit blijkbaar zonder meer accepteert is vreemd. Die raad wil ons toch straks om onze mening vragen. En dan zou de mening van iemand van wie mag worden verwacht dat hij op dit terrein een visie heeft, en dat ook zelf toegeeft, gemist kunnen worden?

We hebben niet voor niets een denkend mens als burgemeester en geen robot.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties