Grave

INGEZONDEN: Dwaallichten Louis Sparidans en Jan Opsteegh

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Onlangs las ik op Arenalokaal.nl artikelen van Louis Sparidans en Jan Opsteegh. Louis Sparidans blijft maar afgeven op de Graafsche politieke partijen LPG en Keerpunt 2010 als het gaat om de vraag of de gemeente Grave moet worden opgeheven.

Meerdere keren heb ik reeds geschreven dat opheffing van een gemeente een onherroepelijk feit is dat nooit meer kan worden teruggedraaid. Als je het niet eens bent met je gemeentebestuur dan zorg je dat er bij de nieuwe raadsverkiezingen, die iedere 4 jaar plaatsvinden, anders wordt gestemd. Als je het met de Nederlandse regering niet eens bent dan zeg je toch ook niet: “Hef Nederland maar op en zoek aansluiting bij een groot buurland”.

Louis verwijst in zijn artikel naar een bijeenkomst in Gassel in oktober 2019. De aanwezige politieke partijen van de oppositie wilden toen een referendum over de vraag of de gemeente Grave moest worden opgeheven. En dat schrijft Louis niet. Daarvan zijn de partijen CDA, VPG, D'66 en LLvC inmiddels afgestapt. Zij pleiten nu openlijk voor onmiddellijke opheffing van de gemeente Grave en doen er alles aan om dat te bereiken. Geen middel wordt geschuwd.

Keerpunt 2010 heeft in haar partijprogramma staan dat de inwoners van Grave in een raadpleging moeten kunnen beslissen of de gemeente Grave moet worden opgeheven. Daaraan houd ik mij. Mensen zoals Hennie Bongers en Jacques Leurs waren het daarmee niet eens en zijn vertrokken. Zij wilden ons verkiezingsprogramma niet volgen dat zij zelf mee hadden opgesteld. Ik houd vast aan ons partijprogramma van Keerpunt 2010. Geen kiezersbedrog. En ik wil een waardige inwonersraadpleging over de vraag of de gemeente Grave moet worden opgeheven met relevante argumenten. Geen moddergooien alstublieft!

En nu nog een korte reactie op het gif van Jan Opsteegh uit Velp uit zijn ingezonden bijdrage van 15 november op Arenalokaal.nl. Hij pleit ervoor dat mensen op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dit ondersteun ik volledig, maar dan ga je niet, zoals Jan Opsteegh dat in zijn ingezonden reactie doet, op een badinerende wijze schrijven over Jan Schraven. Ik neem hiervan afstand.
En dan ga je de partij van Jan Schraven (LPG) niet vergelijken met een
communistische partij. Hiervan neem ik driedubbel afstand. Geen enkele partij in de gemeente Grave mag je vergelijken met een communistische partij. Dat Jan Opsteegh het CDA een warm hart toedraagt is zijn goed recht. Maar je bent echt een dwaallicht als je de bestuursdaden van het CDA over de voorbije tien jaar probeert goed te praten.
Zijn beminnelijke broer Harrie moest in 2010 van het CDA als wethouder opstappen. Zijn opvolger als CDA-wethouder was de heer Eric Daandels, primair verantwoordelijk voor het Scheepswerfdrama, het bootsdrama van Van der Steen, de GBB-contracten en het ruimtelijk beleid dat anti-boeren en -ondernemers was. Er werd onder zijn beleid nauwelijks gebouwd etcetera. Het CDA heeft altijd alle uitgaven uit de Algemene Reserve gesteund. Sluit daarvoor niet je ogen zeg ik tegen Jan Opsteegh.

En nu is het woord aan de Graafsche inwoners. Onze inwoners weten heel goed, dat geen enkele gefuseerde gemeente goedkoper is geworden. Je krijgt meer bureaucratie en veel bestuursleden die je niet kent. Onze inwoners staan dan blijvend aan de kant onder het argument van meer bestuurskracht.

Ben Litjens,
fractievoorzitter Keerpunt 2010 

|Doorsturen

Manus

2020-11-18 17:23:15

En weer krijgt Ben het woord Land van Cuijk niet uit zijn pen. 

Hemmie

2020-11-18 17:27:15

Als je een fusie tussen gemeentes gaat vergelijken met het fuseren van landen dan vraag ik me echt af wat je in de politiek doet.

Louis Sparidans

2020-11-18 17:28:20


Mijn waardering Ben!

Ik waardeer het altijd als mensen kritisch reageren op mijn opvattingen. Dat geldt dus ook voor jou, Ben.

Temeer omdat partijen als de LPG en de lokale partij van de VVD altijd, maar dan ook altijd, hun neus optrekken en systematisch weigeren om te reageren. Zij zijn zó overtuigd van hun eigen gelijk, dat ze een Graafse inwoner te min vinden om op te reageren, als die het niet met hen eens is.

Ben, we kennen elkaar redelijk goed, dus dat je mij een ‘dwaallicht’ noemt vind ik helemaal niet zo erg. Zelf vind ik evenwel dat wij totaal van opvatting verschillen over hoe het verder moet met Grave.

Het is waar, als een gemeente gaat fuseren, betekent zulks inderdaad dat die gemeente wordt opgeheven. Dus ook Grave. Niet als stadje, dat zal altijd zo blijven. Met al zijn bezienswaardigheden, jaarlijkse evenementen en de speciale sfeer die Grave kent. Maak je daar maar geen zorgen over.

Een fusie is diverse gemeenten in Nederland al honderden keren overkomen (van meer dan duizend in 1950 naar ca. 350 nu) en heus, die zijn er niet ‘slechter’ van geworden. Je kent ongetwijfeld Ravenstein, spreek daar de inwoners en je hoort dat praktisch iedereen vindt dat ze er beter op zijn geworden, sinds ze bij Oss horen.

Een beter gekwalificeerd gemeentebestuur en meer geld per inwoner om hun wensen te realiseren, dat is wat ze er mee hebben bereikt. Dat geldt evenzo voor de Graafse inwoners, vanaf het moment dat het zover komt. Daarom ga ik voor één Land van Cuijk, waar Grave deel van uit maakt.

Ik hou evenals jij, absoluut niet van moddergooien. Dat heb ik ook nooit in mijn leven gedaan. Ik gebruik altijd deugdelijke argumenten om een ander te proberen te overtuigen.

En als dat uiteindelijk niet lukt, dan denk ik altijd: het zij zo! We zien wel hoe het verder gaat.

Louis Sparidans

Jan Opsteegh

2020-11-18 19:28:38

Beste heer (Ben) Litjes,

Dank voor je open reactie. Weer wat geleerd vandaag, “wie de schoen past trekken hem aan”. Nou hij past mij in deze als gegoten. Maar niet alleen de nieuwe schoenen trek ik aan, ook het boetekleed zal ik dragen. Mea-culpa voor alles. En ja, ik heb ook niet geleerd om politiek te bedrijven, begrijpend schrijven en lezen waren niet mijn sterkste vakken. Ik verlaat hierbij op eigen kracht geheel zelfstandig het symbolische toneel. Dus laat ik het hierbij verders aan de heren en dames die Grave en de Kerkdorpen nu en in de toekomst gaan besturen. Ik zal vol interesse de verder gang volgen. P.S. Ik heb geen voorkeur (meer) voor een partij binnen Grave. Echter ik koester sympathie voor alle oppositie partijen.

Ik wens U alle veel wijsheid, kracht en een vreedzaam einde van 2020 en een positieve gezonde start voor 2021. (ik hoop U mij ook)

Met vriendelijke groet, Jan Opsteegh

Ben Peters

2020-11-19 12:12:54

Beste Ben, Ik heb in het bewuste stukje van Jan Opsteegh geen opmerking over Jan Schraven kunnen ontdekken laat staan de opmerking dat LPG een communistische partij zou zijn. Ben, het lijkt me beter dat je zelf je stukjes schrijft dan is er misschien wél een touw aan vast te knopen!

Christel N.

2020-11-19 19:04:26

Hoi Louis,

Ik vraag me toch maar even af wie jij in Ravenstein gesproken hebt. Want ik hoor van meerdere mensen in Ravenstein, Herpen en Overlangel al sinds de fussie geen goed woord over Oss. Het Ravensteinse gemeentehuis zou open blijven, was binnen 3 maanden dicht, gesloten. Omdat oud gemeente Ravenstein tot "outskirts" van Oss behoord mogen de bewoners alleen maar betalen en krijgen er niks tot meer belasting betalen voor terug. Dus Louis spreek niet over de opneming van Ravenstein in Oss als een "goed" voorbeeld van wat Grave te wachten staat mocht het ooit opgaan in het Land van Cuijk, want dan staat ons alleen maar ellende te wachten.

Louis Sparidans

2020-11-19 21:02:56


Beste Christel, bedankt voor je reactie!

Een aantal mensen in Ravenstein ken ik al heel lang en zij vergelijken de situatie van nu met de tijd waarin Ravenstein nog zelfstandig was. Zij zijn inderdaad enthousiast.

Ook als we in de zomer er met de fiets zijn spreek ik vaak een paar inwoners. Het is juist, niet iedereen is alleen maar ‘laaiend’ enthousiast, dat kan ook niet, het hangt er van af waar je het accent op legt.

In Grave ken ik eveneens een hoop mensen die terecht héél enthousiast over ons stadje. Ikzelf ook. Al blijft er natuurlijk best hier en daar nog wat te wensen over.

Ik ben overigens wel optimistisch wat Grave betreft, dat na het opgaan in één Land van Cuijk, de meeste inwoners erop vooruit zullen gaan. We hebben nu al de hoogste belastingen van alle gemeenten in het Land van Cuijk. Die zullen zeker lager worden!

En wat denk je bijvoorbeeld van de hondenbelasting in Grave? Ik ken zelfs een gezin waar ze drie betrekkelijk kleine hondjes hebben. Toch moeten ze daarvoor ca. 350 euro per jaar (!) belasting voor betalen.
In de andere gemeenten binnen het Land van Cuijk is die belasting al jaren terug geheel afgeschaft.

Niet zo somber, Christel.

tr

2020-11-20 13:46:39

 Beste Christel, de halve waarheden die Sparidans steeds weer oplepelt moet je maar niet geloven en dat hij in Ravenstein mensen heeft gesproken die overwegend positief zijn over de herindeling , vergeet het Sparidans heeft zo zijn eigen waarheden ,die niet stroken met de werkelijkheid. Dat is een gevolg van de narsistische persoonlijkheids stoornis Het zou toch werkelijk prachtig zijn als Sparidans eens op google zou opzoeken wat dat betekent . tr

Louis Sparidans

2020-11-20 14:17:07


Hé TR, toch leuk dat je er weer bent.

Zojuist belde me een vriend dat er een nieuwe reactie van u op de Arena-site is verschenen. Ik reageer er maar weer meteen op.

Het zal intussen voor iedere inwoner van Grave wel duidelijk zijn geworden: u bent NIET serieus te nemen. Het gaat u kennelijk niet om de inhoud, maar meer om mij als privépersoon. Heus TR, zoiets gaat altijd te ver, bij wie dan ook.

U introduceert bij herhaling het begrip ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’. Als reactie daarop kwam bij mij de volgende gedachte naar voren: misschien is die wel op uzelf van toepassing, ofschoon ik u zeker niet daarmee wil kwetsen of anderszins wil beledigen, als u dit zo zou aanvoelen. Zo zit ik niet in elkaar.

Daarvoor een mogelijke tip voor u (zonder overige bijbedoelingen) : hulp zoeken is geen teken van zwakte of schande. Want mogelijk is dat wel de reden waarom u ervoor kiest om in de anonimiteit te blijven.

Tenzij u volhardt in de modus om mij persoonlijk te blijven attaqueren, zal ik niet meer op u reageren. Ik denk dat alle Graafse inwoners en andere lezers, die e.e.a. tot dusver hebben gevolgd, hier zeker begrip voor zullen opbrengen.

Louis Sparidans

Ben Litjens

2020-11-20 22:01:46

Beste Ben Peeters,

Kennelijk heb je het ingezonden artikel van Jan Opsteegh van 15 november 2020 van 09.56.07 in dit blad niet gelezen.

In dit artikel van Jan Opsteegh spreekt hij wel over Jan Schraven en over de LPG als Communistische Partij.

Aangezien Jan Opsteegh afstand neemt van deze uitspraken sluit ik het hierbij ook af. Ik aanvaard zijn excuserende woorden.

Ben Litjens

Louis Sparidans

2020-11-21 16:33:38


Beste TR,

Vanochtend ontmoette ik een inwoner van Grave die pertinent zeker weet voor wie de initialen die jij voor jezelf gebruikt staan. Hij kent je persoonlijk en waarschuwt me voor je taalgebruik.

Hij herkent je termen als ‘halve waarheden’ die je geregeld gebruikt als je mij bedoelt, maar al te goed.

Ik richt daarom een rechtstreeks en dringend verzoek aan je.
Zou je in een volgende reactie die zogenaamde ‘halve waarheden’ willen opsommen, waarna ik er graag op in zal gaan.

Ik verafschuw namelijk halve waarheden zeer en ben me er niet van bewust. Ik vind het daarom volstrekt ongepast om de feiten die ik aanhaal als zodanig te benoemen.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties