Grave

INGEZONDEN: De vierde macht

Door Roland Eijbersen van CDA Grave

In de raadzaal van het stadhuis van Grave bevindt zich de perstafel. De perstafel staat enigzins los van de opstelling van de publieke tribune en suggereert daarmee een aparte status. Misschien is dat ook wel zo. In een democratie spreken we van de ‘trias politica’, waarbij de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht van elkaar gescheiden zijn. De journalistiek wordt vaak gezien als de vierde macht, aangezien zij onafhankelijk van de andere machten opereert.

Het is allerzins een saaie bedoeling op het Graafse stadhuis deze weken. Een overduidelijke uitslag bij de volksraadpleging in Mill, vóór aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk, maakt dat de ambtelijke samenwerking die Grave heeft met Cuijk en Mill tot een einde komt. Plus ook nog eens dat Grave géén miljoenen frictiekosten ontvangt door uittreding van alleen Cuijk, waar sommigen eerder op hoopten. De LPG die het vertrouwen opzegde in coalitiepartner CDA en stemmingen die geen raadsbesluit opleverden. Door het ontbreken van collega raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010), in verband met ziekte, eindigden de stemmingen elke keer in een gelijke stand: 7 tegen 7. Direct aansluiten bij de herindeling naar één gemeente Land van Cuijk? VPGrave, D66, LlvC en CDA voor, LPG en VVD tegen. Een Graafse volksraadpleging op de kortst mogelijke termijn in maart? Dezelfde stemverhouding. Een volksraadpleging pas op 14 mei zoals LPG en VVD wilden? 7-7. Het schouwspel kan worden samengevat als ‘besluiteloos besluiten’.

Van de schrijvende hand van Arena-journalist Freddy Klooté verschenen naar aanleiding van de recente politieke gebeurtenissen twee artikelen, met als titel ‘Democratie’ en ‘Als de stemmen staken’. Deze hebben online en op straat voor flink wat opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Ik zoom in op wat mij opvalt.

Eerst de vertrouwensbreuk tussen LPG en CDA. Klooté verwijt het CDA dat het Judas is die de LPG verried en een vreemde paniekaanval uitvoerde. Pardon? Op basis waarvan concludeert Klooté dit? De CDA-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 30 januari feitelijk verslag gedaan van hetgeen gebeurde. U kunt dit rustig naluisteren op de website van de gemeente. De uitslag in Mill is voor ons een ‘point of no return’. Volstrekt helder werden de rode lijnen die wij eerder in de openbaarheid hebben aangegeven, naar voren gebracht. Het CDA is voor herindeling en een eigen ambtelijk apparaat is een stap terug in de tijd en niet realistisch, terwijl het college daar wel op aanstuurt. Ook vinden wij een geïsoleerde gemeente Grave onverstandig. Het ongelukkige toeval wil dat een CDA uitnodiging tot open gesprek met de LPG om te praten over de impact van ‘Mill’ op Grave, niet juist werd ontvangen en ondertussen zegde de LPG het vertrouwen al op. ‘De rest is geschiedenis’, zoals mijn fractievoorzitter zei. Mij bevreemdt het dat een journalist een politieke partij gelijk tot Judas bombardeert, zonder hoor- en wederhoor toe te passen, of alvorens eens de aanloop te onderzoeken. Dus als je het gesprek wil aangaan over nieuwe bestuurlijke omstandigheden, juist in het belang van je gemeente, dan ben je Judas? Een vreemde conclusie.

De voorstanders van één Land van Cuijk worden door Klooté ‘fanatici’ genoemd en ‘schreeuwers’. Ook hier weer een vreemde observatie van zijn kant. Ik heb geen schreeuwende debaters gehoord, noch van het kamp zelfstandigheid, als van herindeling. Voorstanders van herindeling zouden volgens Klooté feiten aanhalen die niet bewezen zijn. Zelf haalt Klooté dan een onderzoek van COELHO aan waar de LPG vaak mee pocht.

In zijn verslag over de raadsvergadering van 30 januari (geen column!), geeft journalist Klooté collega raadslid Jacques van Geest een flinke steek onder water door hem direct te koppelen aan het financiele drama van Wisseveld. Waarom is het nodig om een raadslid met een dergelijke beschuldiging in diskrediet te brengen in een verslag van een debat over het al dan niet opgeven van gemeentelijke zelfstandigheid? Niet sterk om zo op de man te spelen en persoonlijk vind ik dat een journalistiek onwaardige uitspraak.

De heer Klooté is een duidelijke voorstander van zelfstandigheid en ondersteuner van de LPG. Dat mag. Maar waar hij (bewust?) de plank misslaat, is zijn weergave bij de discussie van de motie van LPG en VVD over het organiseren van een volksraadpleging op 14 mei. Die discussie ging bijna niet over, wat de voorstanders van deze motie benadrukken, de wens om uitgebreid de tijd te nemen om de inwoners voor te lichten. De discussie spitste zich toe op de datum van 14 mei. Dát is nou net de datum waarop de Rijksoverheid wil weten of Grave meedoet met de herindeling of niet. En daarvoor is een raadsbesluit nodig. LPG en VVD willen vasthouden aan de datum van 14 mei. Dat zou betekenen dat Grave, bij een ‘ja’ op herindeling bij de volksraadpleging, pas aansluit per 2026. Is dat onze inwoners serieus nemen als je hen om een uitspraak vraagt? En juist dát punt was voor alle andere partijen leidend om de LPG en VVD op te roepen om gezamenlijk als raad tot elkaar te komen. Wat jammerlijk genoeg niet gebeurde.

In zijn verslag verwijst Klooté ook nog even naar de laatste bijeenkomst met accountant van de gemeente, als ‘extern’ bewijs dat Grave financieel gezond is. Ik vermoed dat hij de bandopname maar half beluisterd heeft. De accountant maakt zich wel degelijk zorgen en wijst de raad op zijn verantwoordelijkheid om de begroting van 2023 (!) sluitend te houden, ook vanuit toezichtsperspectief van de provincie, beter grip te krijgen op het continue aanspreken (hij zei bijna opmaken) van de reserves en de schuldpositie van de gemeente die verslechtert. Ik raad Klooté ook aan om de pittige brief van de provincie van eind december te lezen, die duidelijk aangaf dat als Grave dit jaar niet orde op zaken stelt, de gemeente waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor de gebruikelijke vorm van toezicht. O ja, vorige week is trouwens mijn OZB-aanslag met 11% verhoogd. Mede omdat we de begroting maar niet sluitend krijgen.

Beste Freddy, ik zie je vanaf de zijlijn soms bedachtzaam kijken naar die half ronde cirkel met kibbelende raadsleden. Maar mag het de volgende keer wat meer zakelijker, objectiever en gebalanceerder?

Roland Eijbersen
Raadslid CDA Grave

|Doorsturen

Patrick Bos

2020-02-08 11:45:40

Het enige wat ik wil zeggen is dat als mijn vader nog had geleefd was het met de VVD wel anders gelopen. Hans Bos riep al jaren geleden dat een zelfstandig Grave niet houdbaar was. Die had nooit tegen samengaan gestemt dat weet ik 100% zeker.

Louis Sparidans

2020-02-09 10:48:38

Dat is juist, Patrick. Ik herinner me je vader ook nog goed. Ik vermoed dat er op dit moment persoonlijke belangen bij de VVD een rol spelen.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties