Grave

INGEZONDEN: De gemeente Grave is financieel gezond

Door LPG Grave

De accountant van Deloitte heeft ook dit jaar weer een toelichting gegeven voor de gemeenteraad, op 28 januari 2020*. Hij vertelde hoe de gemeente Grave er financieel voor staat op basis van de laatste cijfers.

De gemeente Grave beschikt over een goede reserve. Ja, onze reserve (spaarpot) is in de afgelopen jaren verminderd. En dat komt omdat we 2 Brede Scholen hebben gebouwd (circa 9 miljoen), het Visioterrein gekocht hebben (circa 4 miljoen), bijgedragen hebben aan de vernieuwde Rijksweg N324 (1,4 miljoen) en geïnvesteerd hebben in de gemeenschapsaccommodatie in Velp, Gassel, Escharen en het Estersveld (circa 900.000 euro) Daarnaast zijn er nog veel andere investeringen gedaan om de leefomgeving te verbeteren die optellen tot een fors bedrag. U moet dit zien zoals bij u thuis. U spaart en dan geeft u een deel van het gespaarde geld uit voor de aanschaf van een nieuwe auto, keuken of noem maar op.

En toch heeft de gemeente Grave nog een reserve (spaarpot) van bijna 18,2 miljoen. Onze reservepositie is dus zeer goed, ook volgens de accountant van Deloitte. We staan op de 89e plaats van de 355 gemeenten in Nederland. Verder heeft de gemeente Grave een lagere schuld per inwoner dan het landelijk gemiddelde en ook een lagere schuld dan bijvoorbeeld de gemeenten Cuijk en Boxmeer.

Een belangrijk ander getal is het weerstandsvermogen. Dat geeft aan hoe goed een gemeente in staat is risico’s op te vangen. U kunt daarbij denken aan de stijgende kosten van het Sociaal Domein, een mogelijke claim van de curator van de Scheepswerf (NB: er is geen claim van de Scheepswerf zelf tegen de gemeente) en de ontwikkelingen met betrekking tot CGM. De gemeente Grave is in staat om onze risico’s 17 keer op te vangen en daarmee staat Grave op een 10e plek van alle gemeenten in Nederland!

Ja, in de afgelopen jaren hebben we bezuinigingen doorgevoerd op onze uitgaven (het huishoudboekje). Immers het is niet verstandig meer geld uit te geven dan men ontvangt. Ook hebben we de lasten moeten verhogen maar nog steeds behoren wij volgens de accountant tot de goedkopere gemeenten in Nederland.
Waarom deze bezuinigingen? Dit komt doordat wij (zoals bijna alle gemeenten in Nederland) veel meer geld (1 miljoen euro extra per jaar) moeten uitgeven aan Jeugdzorg en WMO, dan dat we ontvangen van Den Haag. En wij mensen niet in de kou willen laten staan. Alle gemeenten in Nederland zijn hierover gezamenlijk in onderhandeling met het Rijk. De grootte van een gemeente maakt daarbij geen verschil, een herindeling gaat de positie van Grave niet verbeteren.

Verder heeft de gemeente Grave een ruimhartig minimabeleid. We geven veel geld uit aan subsidies en hebben veel voorzieningen (bijv. sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, bibliotheken, scholen, zwembad). Om deze voorzieningen in stand te houden en hierop niet te bezuinigen hebben we de OZB verhoogd. Voor de mensen die het niet kunnen betalen heeft de gemeente een ruimhartig toeslagenbeleid/kwijtscheldingsbeleid.

Samengevat: de financiële positie van de gemeente Grave is goed* en we moeten ons huishoudboekje op orde houden.

*te raadplegen verslag/te beluisteren commissie audit 28-1-2020: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/grave/cb60090f-714e-486c-ab08-c679980b161b

Lokale Partij Grave

|Doorsturen

Theo Jansen

2020-02-13 11:04:50

Wij hebben niets te verwachten van grote broers als Cuijk ( armlastig) en Boxmeer ( te machtig qua inwoners aantal).

Louis Sparidans

2020-02-13 12:13:53

Opnieuw een bedrieglijk verhaal van de LPG.

Heus, Grave heeft geen spaarpot. Vraag het maar aan kinderen, een spaarpot is heel iets anders. Daar zit gewoon baar geld in, spaargeld, waarmee je mettertijd iets wilt gaan kopen, waarvoor je nú nog spaart.

Wat de LPG spaargeld noemt zit gewoon in beleggingen, beleggingen in grond en stenen, gemeentelijke eigendommen en wat dies meer zij. Dat ligt vast. Pas als je daarvan iets verkoopt, kun je het weer uitgeven aan iets anders. De LPG schrijft graag de HALVE waarheid en verzwijgt liever de rest.

Toen ik ongeveer vijftien jaar geleden me meer ging interesseren voor de Graafse gemeentefinanciën, hadden we nog meer dan 35 miljoen aan reserves en praktisch GEEN schulden.

Intussen is dat compleet veranderd. De reserves zijn meer dan gehalveerd. En van praktisch NIETS (geen enkele schuld) gaan we thans volgens de laatste cijfers van de gemeente naar een SCHULD van ruim 30 miljoen, nog afgezien van het jongste Kranenhofplan. Tel uit je winst!

Alles wat de LPG aan investeringen noemt hebben we gewoon met het opnemen van SCHULDEN gefinancierd. Dat mag, maar het is wel zo eerlijk om dat ook gewoon te vertellen. Dat is de andere kant van het verhaal. Zodra het over een verduidelijking van de financiën gaat, moet je niet bij de LPG zijn.

Verzwijgen is ook een vorm van liegen en een beetje liegen schijnt tegenwoordig best te mogen, maar het blijft NIET fraai.

Louis Sparidans

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties