Grave

INGEZONDEN: De beste stuurlui staan aan wal: Hans Satter, Grave Politiek

Door Ben Martini

De beste stuurlui staan aan wal. En dat geldt dus zeker voor de schrijver van het ingezonden stuk “Meerderheid Graafse Kiezers ziet zelfstandig Grave niet zitten”.

Jammer dat de schrijver zo teleurgesteld is over de keuze van een groot deel van de Graafse inwoners en dit dan meent te moeten vertalen naar ZIJN interpretatie van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker gezien het feit dat hij lid is/was van Liberaal Land van Cuijk afdeling Grave (!?) en dus de kans had om mee te doen aan de verkiezingen. Deze club heeft er echter voor gekozen om niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, omdat de leden niet op de lijst willen staan. Het is natuurlijk wel iets heel anders om verantwoordelijkheid te nemen i.p.v. aan de zijkant van alles te roepen zonder dit te onderbouwen.

Ongelooflijk dat u toch (vanaf de zijkant) meent de overige politieke partijen wel de maat te moeten nemen en hen zelfs te moeten vertellen hoe zij moeten handelen. Neem eerst zelf verantwoording. En breng de gemeente Grave niet telkens negatief in het nieuws. Deze acties zijn mede debet aan de bestuurscultuur en de negativiteit van de afgelopen jaren. En de inwoners hebben hier genoeg van.

U roept over de gemeente Grave o.a. en ik citeer: “zelf geen cent te makken” en “Voor zo’n kleine gemeente met zulke hoge schulden”. Ik vraag mij af waar u deze informatie gelezen heeft. In ieder geval niet in de financiële stukken van de gemeente Grave, die overigens worden gecontroleerd door een extern accountantsbureau en vervolgens door de Provincie. U gaat nu toch niet roepen dat ook zij financieel incompetent zijn. Overigens geeft u hiervoor geen enkele onderbouwing, het is weer slechts “roeptoeteren” vanaf de zijkant. Zoals u weet zijn de financiële stukken openbaar en daaruit kunt u lezen en opmaken dat Grave een gezonde financiële positie heeft.
In tegenstelling tot u, deze informatie is voorzien van goedgekeurde bronnen door accountant en provincie.

Het zou voor de inwoners van de gemeente Grave beter zijn constructief mee te werken in plaats van dit negatieve gedrag te vertonen dat ons allen schaadt en zeker de gemeente (de gemeenschap) Grave.

Fijne dag verder en ik wens u veel positiviteit toe.

Op persoonlijke titel,

Ben Martini

PS: Ik reageer verder niet in de krant, alleen persoonlijk per mail! bf.martini@planet.nl 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties