Grave

INGEZONDEN: CDA is medeverantwoordelijk voor Graafse begroting

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Het CDA noemt de Graafse begroting overal een mager speenvarken. Dat ben ik met hen eens. Maar wat het CDA en de andere partijen er niet bij vertellen, is dat zij mede volledig verantwoordelijk zijn voor dit resultaat. Zover mijn geheugen strekt heeft het CDA altijd zitting gehad in het college, tot er begin dit jaar een breuk kwam tussen LPG en CDA over de opheffing van de gemeente Grave. Het CDA wilde daarbij de inwoners niet op een waardige manier raadplegen en de gemeente bestuurbaar houden. Keerpunt 2010 wilde dat wel en is daarom nu gedoogpartner.

Zolang ik in de gemeenteraad van Grave zit, heb ik als enige consequent tegen de diverse begrotingen gestemd. Als je over gezonde reserves beschikt en je gaat deze steeds aanspreken, dan is de beleving van de waarde van het geld en de noodzaak van de uitgave niet meer met elkaar in balans.
Door het fiasco van het contract met GBB heeft Grave een verlies van 15 miljoen euro geleden. Daarnaast is er veel geld besteed aan plannenmakerij, die nimmer tot uitvoering van werk hebben geleid. Daarbij denk aan bijvoorbeeld het herstel van de aankleding van panden in onze bijzondere mooie binnenstad.
De kosten voor de vele gemeenschappelijke regelingen zoals ODBN (verantwoordelijk voor bouw- en milieuzaken) gingen jaarlijks zonder kritiek omhoog. De ambtelijke kosten bleven ook maar stijgen. Op dit moment zijn de kosten voor een ambtenaar van CGM gemiddeld iets meer dan 100.000 euro per jaar.

Hoe is het zover gekomen? Ja, juist door alle politieke partijen waaronder het machtige CDA in Oost-Brabant. De nieuwe gemeente Land van Cuijk (alias Groot Boxmeer) neemt alle ruim 400 ambtenaren van CGM over. De raadsgriffier, gemeentesecretaris en enige adviseurs blijven in dienst van de gemeente Grave.
En nu willen het CDA en de hele oppositie ons doen geloven dat Grave niet in staat is om over een periode van 4 jaar de ambtelijke kosten te verlagen met uiteindelijk 750.000 euro. Feitelijk betekent dit een vermindering van 7,5 ambtelijke functie op meer dan 100 functies toegerekend aan Grave. De Graafse oppositie (CDA,VPG, D66 en LLvC) laat de fuserende gemeenten hierover stampij maken.
Ik snap de kritiek ook niet omdat ons steeds wordt voorgehouden dat de nieuwe ambtelijke dienst van de fusiegemeenten Mill, Cuijk, St. Anthonis en Boxmeer een kwaliteitsimpuls krijgt met verlaagde kosten. “Wie geleuft da als deze gemeenten nu al in rep en roer zijn als Grave na 4 jaar 7,5 ambtelijke functiekosten heeft verminderd”.
Deze 4 gemeenten beschikken na 1 januari 2022 over meer dan 800 ambtenaren. En een vermindering van 7,5 ambtelijke functies ten behoeve van de gemeente Grave zou een probleem zijn... “Welke serieuze miens geleuft da?”

Mooi, rond, rood en gezond biggetje is de toekomst in plaats van van het magere speenvarken. Voor het eerst sedert jaren werkt Grave weer toe naar een sluitende begroting. De voorgestelde maatregelen zijn niet mals, maar in 2022 hebben wij weer een sluitende begroting, zonder dat de aanwezige reserves verder worden aangetast door het nieuwe beleid.

Als er meer naar Keerpunt 2010 wordt geluisterd dan zie ik het magere speenvarken van het CDA weer lekker groeien tot een gezond biggetje dat heerlijk en tevreden in de modder wroet. En kunnen onze inwoners leven in een mooie en financieel gezonde gemeente.

Ben Litjens
Fractievoorzitter Keerpunt 2010

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties