Grave

INGEZONDEN: Blijft Grave zelfstandig?! (vervolg)

Door Leo de Vreede

Dinsdag 4 september was eerst de vergadering van de commissie Inwoners en Bestuur. Na de standaard agendapunten werd de commissie over drie collegevoorstellen gevraagd te bepalen of er in de raadsvergadering nog zou worden gedebatteerd. In alle drie de onderwerpen was weinig discussie nodig. Wel was er een link met het onderwerp van de werkbespreking over de zelfstandigheid van Grave en de betrokkenheid van de burgers daarbij. Daarom in dit stuk ook wat opmerkingen daarover.

In de openbare werkbespreking van de Graafse Gemeenteraad werd het voorstel besproken van LPG en CDA om niet mee te werken aan het samenvoegen van de 5 gemeenten in het Land van Cuijk, maar de opties CGM en zelfstandig Grave door het college te laten onderzoeken. Het volgende citaat is uit mijn eerste reactie van 30-8-2018.

“Opvallend is dat het besluit aangeeft wat men in Grave niet wil. Het eigenaardige van een echt besluit is dat het aangeeft wat er juist wel moet gebeuren. Verrassend is het voorstel niet. Het bevestigt het besluit dat de raad in september 2017 heeft genomen door het voorstel om tot één gemeente Land van Cuijk af te wijzen. Het strookt ook met de machtsverhoudingen in de coalitie. Zeker het CDA heeft zijn kiezers nu iets uit te leggen”

De werkbespreking was openbaar en het was goed dat Keerpunt 2010 hier blij mee was. Ik vermeld dit omdat die fractie niet zo gauw blij is. Bijkomend voordeel daarvan was dat ik het besprokene kon naluisteren omdat zeker bij het CDA de inhoud zorgvuldig in retoriek is verpakt.

Nu is mijn conclusie het raadsvoorstel wordt ingediend omdat het zo in het bestuursakkoord staat. En dat is weer gebaseerd op de gehouden opiniepeiling. Zoals dat resultaat wordt geïnterpreteerd kan het beter een pseudo-referendum worden genoemd. LPG en CDA zijn er uitstekend in geslaagd een voorstel te maken dat veel weg heeft van een vierkante cirkel. LPG zegt niet dat Grave zelfstandig moet blijven. Er moet een onderzoek komen naar de opties zelfstandig blijven eventueel CGM. CDA zegt alleen maar dat deze periode niet wordt meegewerkt aan voorstellen om tot één gemeente Land van Cuijk te komen. Hoe gereageerd wordt op voorstellen van anderen wordt in het midden gelaten. Deze formuleringen zijn wel passend in de verkiezingsprogramma te maken. Dit voorstel laat alle mogelijkheden nog open!

Volgens het ontwerpbesluit krijgt het college de taak een en ander nader uit te werken. De technisch voorzitter (ook burgemeester en voorzitter van het college) gaf nog de boodschap mee de opdracht aan het college nader uit te werken tot een uitvoerbare opdracht. Tijd en geld moeten beschikbaar zijn.

Volgens het voorstel moeten de raden van Cuijk en Mill om een reactie worden gevraagd. Op de vraag waarom dat nodig was werd geantwoord dat je die gemeenten nodig hebt voor de optie CGM. Als die niet meewerken heeft ook volgens LPG een onderzoek daarna geen zin. Dan lijkt het verstandig die vraag eerst te stellen alvorens het besluit te nemen. Maar “eerst besluiten en daarna overleggen” is bij de raad van Grave kennelijk nog steeds de gewoonte.

Dat er ook nog iets moet worden afgesproken over het overleg in het Land van Cuijk had men ook ontdekt en daarvoor worden de uitgestelde voorstellen daarvoor alsnog op de agenda gezet. Ik ben wel benieuwd of dit college ook het voorstel van het vorige college ongewijzigd op de agenda zet.

Het betrekken van de inwoners vinden de partijen, in ieder geval in hun betogen, erg belangrijk. Maar dat concreet maken laten men liever aan het college over. In de werkbespreking kwam dit onderwerp alleen retorisch aan de orde met een nieuwe opiniepeiling bij de verkiezingen in 2022 als enige - maar veilig ver weg zijnde - actie.

Op https://graafsetribune.blogspot.com en www.gravepolitiek.nl is een uitgewerkte versie van mijn indrukken te vinden.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties