Grave

INGEZONDEN: Bezint eer ge begint….

Door LPG Grave

Er wordt geschreven dat Grave te veel schulden heeft en dat we maar snel moeten herindelen. Grave heeft inderdaad veel geïnvesteerd en daarvoor geld geleend, zoals gebruikelijk in gemeenteland. We hebben 2 Brede Scholen gebouwd, het Visioterrein aangekocht, bijgedragen aan de vernieuwde Rijksweg N324, geïnvesteerd in de gemeenschapsaccommodatie in Velp, Gassel, Escharen en het Estersveld, een nieuwe buitensportaccommodatie gebouwd voor 4 verenigingen, rioleringen vervangen en geïnvesteerd in het opknappen van de Drie-eenheid. Grave is klaar voor de toekomst en de schulden zullen daardoor in de toekomst gaan dalen. Kijken we naar Land van Cuijk dan is daar het nodige nog te doen. En daar is nu al een schuld van 225 miljoen.

Deze schuld zal verder oplopen door alle geplande investeringen in het nieuwe Land van Cuijk met zijn 29 dorpen waar veel wensen zijn (zoals een nieuw gemeentehuis van 12 miljoen). Met deze extra investeringen zal de schuldenlast oplopen en is de schuldenlast per inwoner hoger dan die in Grave. We gaan er dus op achteruit als we herindelen, de schulden nemen toe en de inwoners van Grave kunnen gaan betalen voor het opknappen van het Land van Cuijk. En daarvoor hebben ze de Algemene Reserve van Grave ook nodig. Per inwoner heeft Grave namelijk bijna 120 euro oftewel 40% meer in de spaarpot zitten dan het Land van Cuijk.

U beslist op 17 maart zelfstandig blijven of herindelen. Herindelen kan altijd nog, terug kan nooit meer!

Lokale Partij Grave

|Doorsturen

Inwoner

2021-02-11 11:59:05

Wat een bangmakerij weer van de LPG.

Dat juist Grave niet klaar is voor de toekomst blijkt wel uit de 'onder toezicht stelling' door de provincie. Dan kun je de schuld wel willen afschuiven op de commissie LvC, maar de oorzaak hiervan ligt toch echt in Grave.

En dan deze dooddoener: "de inwoners van Grave kunnen gaan betalen voor het opknappen van het Land van Cuijk".
Net zoals andere stichtingen en verenigingen in de gemeente nu de rekening (lees: bezuinigingen) gepresenteerd krijgen voor het EGS sportpark bedoelen jullie?

De lasten voor de Graafse burger gaan de komende jaren alleen maar toenemen (OZB-verhoging van maar liefst 19%) om alle financiële gaten te kunnen dichten. Komt nog bij de rekening die Grave nog zal moeten vereffenen met de scheepswerf, en de voorgenomen samenwerking met een andere afvalverwerker waarvan de kosten nog niets eens inzichtelijk zijn.

De luchtfietserij van de LPG kent geen grenzen.
Beter vandaag nog met LvC mee dan morgen!

Bart van E.

2021-02-11 15:15:35

Is dat grafiekje door dezelfde persoon gemaakt die ook die domme tekeningetjes van de LPG maakt?

Roomsevice

2021-02-11 16:52:41

Wat een misleidend lijstje van behaalde resultaten.

Inversteringen in twee brede scholen. Grave heeft helemaal geen brede scholen. Gemeenten krijgen van het rijk ieder jaar een bedrag voor onderhoud en vernieuwing van schoolgebouwen. Dat geld moet worden gespaard voor als het nodig is. Dat gebeurt in elke gemeente. In Grave was het hard nodig om de basisscholen te renoveren wegens achterstallige investeringen.

Nog erger is om goede sier te maken met het rioolonderhoud. Burgers betalen jaarlijks een rioolheffing. Ook dat geld moet opzij worden gelegd voor als riolering aan groot onderhoud toe is. Ook dat doet elke gemeente. In 2014 heeft Grave 2 miljoen euro uit de rioolvoorziening gehaald ('gestolen') om de financien op enigszins orde te krijgen. Dat mag helemaal niet omdat het door burgers gespaard geld is dat alleen maar voor rioolvoorzieningen mag worden gebruikt. Als je 2 miljoen te veel rioolgelden in kas hebt dan betekent dat dat burgers teveel betalen.

De wapenfeiten waarmee de LPG zich op de borst klopt, zijn helemaal geen verdiensten, in tegendeel.

Tenslotte: als Grave er financieel goed voorstaat, waarom krijg je de begroting dan niet rond, moeten de belastingen extra omhoog en moet er op vanalles bezuinigd worden?

Neelie

2021-02-11 18:43:49

Wat een ongelooflijk slechte poging om de kiezer op 17 maart te  beïnvloeden.

Onwaar, misleidend en stemmingmakerij.

Ik blijf me verbazen... 

Greve Politiek

2021-02-12 10:32:58

De LPG heeft er meestal weinig moeite mee om onjuiste informatie te geven.

Ook de cijfers over de schuldenlast kloppen niet. Misschien dat de LPG in het vervolg de bron kan vermelden als ze dit soort cijfers geeft.

De juiste cijfers staan hier onder. De bron: De begrotingen van 2021 van de vijf afzonderlijke gemeenten Land van Cuijk.

Boxmeer: 29.065 inwoners. Netto schuld per inwoner: € 2277.

Cuijk: 24931 inwoners. Nettoschuld per inwoner: € 2419.

Mill: 10939 inwoners. Nettoschuld per inwoner: € 1289.

St. Anthonis: 11.606 inwoners. Nettoschuld per inwoner: € 972.

Grave: 12.483 inwoners. Nettoschuld per inwoner: € 2656.

Grave heeft op basis van door de gemeenten aangeleverde cijfers de hoogste nettoschuld per inwoner. In de vier fuserende gemeenten samen is de gemiddelde schuldenlast € 1739. Dat is € 917 minder dan in Grave. Graag de volgende keer de juiste cijfers en bron vermelden.

Jan Opsteegh

2021-02-12 15:29:34

Mooie berichten,

Maar waar is de reactie van Dhr. Louis Sparidans gebleven?Benaderde het verslag de waarheid?

Wil Baaijens

2021-02-12 19:48:13

Beste Grave Politiek.

Uit welke bron heeft u uw gegevens.

m.v.g. Wil Baaijens@home.nl

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties