Grave

INGEZONDEN: Beste Jan

Door Leo de Vreede

Beste Jan,

Jij eindigde je stuk met de vraag of ik, en met mij alle andere lezers, van Grave houd. Mijn antwoord is ja en dat is ook de reden dat ik vind dat Grave had moeten meedoen met het vormen van één gemeente Land van Cuijk.

De wereld en de mensen daarin zijn niet meer hetzelfde als 60 jaar geleden, toen ik letterlijk Grave kwam binnendrijven en eerst dacht snel wegwezen hier. We hebben samen op het voetbalveld van GVV gestaan en daarbij kwam de gedachte dat GGV ooit met SCV en Estria zou fuseren niet eens bij ons op. En in 1971 hebben we toch maar voor elkaar gekregen dat de Elisabeth niet werd gesloten.

In de huidige situatie en zeker nadat het rijk een aantal beleidsterreinen op het gebied van zorg naar de gemeenten heeft overgedragen valt niet aan grote bestuurlijke eenheden te ontkomen. Als je zorg nodig hebt mag het niet uitmaken in welk dorp of stad je woont. Daarom wordt er op die terreinen al tussen gemeenten samengewerkt. Sterker gezegd, de afzonderlijke gemeentebesturen moeten wel besluiten maar hebben in feite niet in te brengen. Vraag maar aan je partijgenoten.

Samenvoegen van gemeenten is ook niet nieuw. De huidige gemeente Grave is ontstaan door samenvoegingen met Escharen en Velp in 1942 en Gassel in 1994. Veranderingen doen pijn, maar daar is altijd wat aan te doen. Het overgaan in één gemeente Land van Cuijk heeft dan ook bezwaren. Het wordt moeilijker mensen voor het bestuur te interesseren en er bij te betrekken. Daar is wat aan te doen, zeker met de huidige technieken, maar dan moet je er wel bij zijn. Grave heeft zich nu zelf buitengesloten, want het ziet er naar uit dat de vier gemeenten volgend jaar samengaan en dat Grave zeker tot 1926 als bijwagen functioneert. We zullen er allebei mee moeten leven, maar jij hebt je “zelfstandigheid”.

Dat het niet helemaal goed gaat met Grave is wel een hele luchtige weergave van de situatie. Grave staat nu onder curatele van de provincie. Dat is niet voor niets. Zonder ingrijpen gaar Grave failliet. Ja dat is niet alleen de schuld van Grave zelf. Het rijk heeft daar flink aan bijgedragen, maar Grave moet nu wel alleen uit het moeras zien te kruipen in plaats van in een groter geheel. De eerste tekenen zijn al zichtbaar. De schoolbibliotheek moet al dicht en de OZB gaat met 11% omhoog en ik vrees eerder dan in 2023.

Je hebt het ook nog over de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad. Dat is inderdaad bedroevend, maar ook om ruzie te maken moet je minstens met z’n tweeën zijn. Lees je eigen tekst maar eens door. Daar zet je de oppositie ook gewoon in de hoek.

Je hebt gelijk dat de hele raad verantwoordelijk is voor de beroerde financiële positie en niet allee LPG. De werkwijze van het gemeentebestuur deugt al jaren niet. Maar van mijn kritiek daarop trekt de hele raad zich niets aan. Daarin zijn ze alle 15 eensgezind!

Helemaal eens ben ik het met je slotzinnen en ik herhaal ze daarom maar.

“Politiek gezien blijf ik van mening dat de huidige crisis moet stoppen en dat wederzijds bezinning nodig is in het belang van onze inwoners. Argumenten wisselen lijkt mij in de gemeenteraad een normale zaak. De gemeenteraad moet wel wederzijds respect hebben voor de verschillende standpunten van fracties”

Ik vind wel dat daarvoor hulp van buiten moet komen.

Van Grave een geweldige gemeenschap maken doen de mensen zelf. Daar hebben we geen eigen gemeenteraad voor nodig.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties