Grave

INGEZONDEN: Beste collega’s van de LPG

Door Jacques van Geest van Verenigd Progressief Grave

Beste collega’s van de LPG,

Het is bewonderenswaardig hoe jullie je inzetten voor een zelfstandig Grave. Het is echter niet verstandig. Nu langzamerhand “alternatieve feiten “ in jullie artikelen verschijnen voel ik mij geroepen te reageren op jullie financiële stellingnames. Er is geen gelegenheid meer in een raads- of commissievergadering met jullie de discussie aan te gaan omdat we de komende week al de peiling onder onze inwoners hebben. Daarom hier mijn weerwoord op jullie beweringen en stellingnames.

De stukken, artikelen en stellingnames van jullie die ik onder ogen krijg zijn steeds vaker geschreven vanuit een financiële invalshoek. Het zit jullie klaarblijkelijk niet lekker dat de rekenmeesters van de Provincie de financiële positie van de gemeente als volstrekt onvoldoende hebben gekwalificeerd.
De argumenten die jullie gebruiken om het ongelijk van de Provincie en de oppositie te bewijzen snijden echter geen hout. Allereerst de inkomstenkant. De LPG geeft aan dat bij uitgifte van de grond van GVV ten behoeve van woningbouw er een opbrengst is te verwachten van 6 miljoen Euro. Los van het feit dat uitgifte van de grond voor woningbouw nog niet kan vanwege afspraken met de Grond en Bouwbank, kan de opbrengst op termijn hooguit zo’n 3 miljoen zijn omdat er veel werk vastzit aan uitgifte, omdat maar zo’n 60% van de grond uitgegeven kan worden en omdat er ook sociale woningbouw moet plaatsvinden. En dat laatste kost de gemeente geld. Behalve op het voormalige Visioterrein en op het terrein van de Sprankel zijn er niet veel meer mogelijkheden om met grondverkoop geld te verdienen.

Maar dan de kostenkant. Er ligt een claim van de curator van de Scheepswerf die er niet om liegt. Zeggen dat die claim binnen de grenzen van de verzekering vallen is dubieus en lijkt op struisvogelpolitiek. De verwachting dat er kan worden bespaard op ambtelijke inzet tot een bedrag van 750.000 Euro is erg optimistisch. Dat de huidige draconische bezuinigingen op subsidies en voorzieningen daarmee kunnen worden teruggedraaid is vooral wensdenken. Het onderhoud van straten, verbindingswegen, verlichting en groen is tot een minimum teruggebracht. Het kost structureel veel geld om dat onderhoud weer op niveau te brengen. De complexiteit van het besturen van een gemeente neemt van jaar tot jaar toe en zal in plaats van minder eerder meer ambtelijke ondersteuning vragen. Het is ondoenlijk de uitgaven van de gemeente in lijn te brengen met de inkomsten, zeker gezien de torenhoge schuld die inmiddels is opgebouwd.

Beste LPG , kom tot inkeer en stop met jezelf en de inwoners van Grave en de kerkdorpen dubieuze informatie te geven. Zij moeten straks de rekening betalen van jullie dromen.

Jacques van Geest
Verenigd Progressief Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties