Grave

INGEZONDEN: Beide meningen gelden

Door Louis Sparidans

Vorige week plaatste ik een ingezonden stuk in de Arena onder de titel ‘Ik snap de gemeente Grave wel’. Vrijwel meteen daarop plaatste Roland Eijbersen, een raadslid namens het CDA, een reactie waarmee hij me erg blij maakte. Nog diezelfde dag hadden wij samen een goed telefoongesprek, waarbij we elkaar beter leerden kennen.

Mijn uitspraak, ontleend aan een uitlating van de raadsgriffier, mevrouw Rian Swinkels, dat het Graafse gemeentebestuur NIET reageert op kritische vragen of opmerkingen stond ter discussie. Roland, nieuw aangetreden in de raad sedert een halfjaar, kon het zich namelijk niet herinneren en mevrouw Swinkels, ook nieuw sinds begin dit jaar, greep ongetwijfeld terug op besluiten tijdens de vorige raadsperiode, van ‘voor haar tijd’. Misschien was het een ‘slip of the tongue’; het zij haar vergeven.

Beide opvattingen blijken dus geldig, hetgeen in de praktijk ook steeds is gebleken. De meerderheid van de raad, alsook de burgemeester en wethouders, reageerden tot dusverre namelijk NOOIT op kritiek. Bovengenoemde reactie van Roland Eijbersen was daarentegen vooral positief. In mijn ogen geheel in stijl met wat een goed raadslid betaamt. Het is zeer te waarderen hoe hij zijn functie en verantwoordelijkheid als raadslid ziet, alsook hoe hij wil omgaan met kritiek op het gemeentelijk beleid. Voorts is Roland een goed debater tijdens raadsvergaderingen, met name als het op de inhoud aankomt en daar hou ik wel van.

Gegeven het voornemen van de raad om de communicatie met de burger te verbeteren, althans volgens het onlangs aangenomen bestuursakkoord, hoop ik dat er voortaan vaker op kritische opmerkingen zal worden gereageerd. Een kwestie van bestuurskracht!

Louis Sparidans

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties