Grave

INGEZONDEN: Bedankt

Door Leo de Vreede

Dinsdagavond 27 maart was de laatste vergadering van de gemeenteraad van Grave in de periode 2014-2018. Op de agenda stond de formele benoeming van de nieuwe gemeenteraad. Ook werd afscheid genomen van de huidige raadsleden die geen deel meer uitmaken van de nieuwe raad.

De voorzitter wees nog eens op de zware en slecht beloonde taak van raadsleden en bedankte de vertrekkende leden ook persoonlijk en liet dat vergezeld gaan van een geschenk en bos bloemen. Collega-raadsleden wezen er in hun toespraken op hoe prettig het was om met elkaar van mening te verschillen en dat op soms te sterk gezouten wijze te laten merken.De afscheid-nemenden kregen de kans een laatste woord te woord te spreken. Ook was de publieke tribune voorzien van nieuwe stoelen en toch was daar het gevoel dat er iets ontbrak.

In tegenstelling tot de normale agenda voor de raadsvergadering was er geen spreekrecht voor het publiek. Achteraf gezien jammer want als er één groepering is die dank verschuldigd is de vertrekkende raadsleden zijn wij, bezoekers van de publieke tribune en thuisblijvers, dat wel.

Daarom alsnog op deze wijze een wel gemeend dank-je-wel aan Binus Dieperink, Gerard Friesen, Léon Kamps, Rein Keereweer, Nel Schuts, Frans Smulders en Jochem Spoorendonk.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties