Grave

INGEZONDEN: Activistische profeten over herindeling gemeente Grave

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Onlangs las ik diverse artikelen over mijn kijk op de vraag of de gemeente Grave behouden moet blijven. Dit is toch de kern van de inwonersraadpleging, namelijk het zijn of niet zijn. Gelet op de zeer zorgelijke situatie die wij nu beleven, is het onverantwoordelijk om activiteiten te ontwikkelen met betrekking tot de inwonersraadpleging. Nu zijn er andere prioriteiten, ook voor mij. Ik wil bij deze enkele zorgelijke berichten over 'de vraagstelling' en over 'mosterd na de maaltijd' ontzenuwen.

Uitstel datum inwonersraadpleging op 14 mei 2020
Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is uitstel volgens mij onafwendbaar. Een normale campagne is niet mogelijk.

Voortgang procedure herindeling Cuijk, Boxmeer, Mill en St. Anthonis per 1 januari 2023
Deze gemeenten willen op 9 april een herindelingsplan vaststellen. Afwachten maar of dit doorgaat. Een herindelingsplan geeft een beschrijving van een intentie tot herindeling, een situatieschets van de huidige gemeenten, waarom herindelen, hoofdlijnen visie op nieuwe gemeente, weergave financiële positie en personele informatie. Ook wordt getoetst aan het provinciale beleid. Verder beschrijft het herindelingsplan op welke wijze er sprake is geweest van brede betrokkenheid door partners (dus ook gemeente Grave) en inwoners.

Dus een boekwerk over alle bekende gegevens dat verder bol zal staan van wensdenken. Dit boekwerk (plan) moet worden gepubliceerd (tijdbesteding 2 weken) en ligt 8 weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Dit zou dus tot medio juni 2020 zijn. Daarna staan er 2 maanden voor behandeling van ingediende zienswijzen. Dat is dus medio augustus 2020. Gemeenteraden stellen daarna een herindelingsadvies vast in september/oktober 2020. Daarna toezending provincie, die ook zelf een zienswijze opstelt. Een normale termijn is 3 maanden, in casu eind 2020. Daarna Ministerie. De procedure duurt daar normaal 18 maanden. Dus tot medio 2022. (Opstellen wetsvoorstel, ministerraad, Raad van State, Tweede en Eerste Kamer etcetera)

Conclusie: Het fusieproces per 1 januari 2023 kan nog met een half jaar worden opgeschoven ten behoeve van het houden van een inwonersraadpleging, die ertoe doet.

Ik denk niet dat de 4 fusiegemeenten een kans van slagen hebben in een succesvolle voortgang van hun proces door zo te handelen dat Grave geen waardige inwonersraadpleging zou kunnen houden. Ik zeg tegen onze bekende activistische profeten: “Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen." Dat is de kern van de Wet en de Profeten. (Matteüs 7:12).

Vraagstelling: Ben je voor het behoud van de gemeente Grave, ja of nee
Deze vraagstelling accepteren onze profeten niet. Zij willen dat ook “de gemeente Land van Cuijk” wordt genoemd in de vraagstelling. Deze naam is verwarrend voor mensen doordat zij Land van Cuijk niet associëren met Boxmeer en St. Anthonis. De nieuwe gemeente Land van Cuijk zou je ook kunnen noemen “de gemeente Groot Boxmeer”. Daarom is het beter om geen verwarrende naam te noemen en enkel te spreken over het behoud van de gemeente Grave. Dat is waarom het feitelijk gaat. Zijn of niet zijn.

Ben Litjens
Fractievoorzitter Keerpunt 2010

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-03-26 13:35:40

Beste Ben, ik schroom het om te zeggen, maar ik begin nu toch echt te twijfelen aan je gezonde verstand. Ik vind je onderschatting van de Graafse bevolking zelfs wat beledigend, waar je stelt dat de mensen geen goed begrip hebben van wat met het Land van Cuijk wordt bedoeld.

Ik ben een van de door jou bedoelde ‘activistische profeten’. Grappig, dat je er zelfs Matteüs bijhaalt. Wil je misschien daarmee geloofwaardiger overkomen?

Voor de rest wil ik er nu niet eens op ingaan. Ik vind je verhaal grotendeels onzinnig, helaas. Laten we ons voorlopig eerst maar op de heersende coronacrisis oriënteren.

Cindy

2020-03-28 23:06:20

Erg sneu dat door deze man tot twee keer toe Grave de boot gemist heeft. De datum van herindeling Land van Cuijk is 1-1-2022 en niet 1-1-2023. Stop toch eens met de inwoners op het verkeerde been te zetten! ook qua naam, stemmingmaker.

anton coolen

2020-03-29 09:04:44

Regelmatig moet je prioriteiten stellen in het leven. Ook in Schaijk speelt de herindeling heel sterk. Doch een ieder in het spel begrijpt dat dit momenteel bijzaak moet zijn. Wij leven nu mee met de mensen die zwaar getroffen worden door de Corona. Het herindelingsgebeuren is nu even on hold, wat discussie betreft en dat past ook zo.

Misschien ook voor u, laat het herindelen even voor wat het is en maak u druk over het welzijn van uw medemens.

Blijf gezond.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties