Grave

INGEZONDEN: Aan de Graafse gemeenschap

Door Rob Slinkert

De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om positief te blijven over het voortbestaan van de vele verenigingen die Grave kent. Maar ik zie het somber in. Zolang de overheid het advies van de anderhalve-metersamenleving van het RIVM krampachtig volgt en niet openstaat voor alle maatschappelijke, sociale en economische problemen die dit veroorzaakt, wordt het scenario van de jaren dertig van de vorige eeuw ruimschoots overtroffen en staat ons nog veel leed te wachten.

Veel wetenschappers hebben nu eenmaal een standpunt ingenomen waarop ze, zonder gezichtsverlies, niet meer kunnen terugkomen. De internationale media heeft met de huidige wereldomspannende communicatietechniek dit alles nog eens extra overtroffen door een op sensatie berustende berichtgeving, met als resultaat een wisselwerking op de hele maatschappij. Een gebeurtenis die de geschiedenis nog nooit heeft gekend en waardoor elke anticipatie onmogelijk wordt gemaakt. Elk bericht van meer of minder geleerde mensen die denken een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de nu ontstane coronavirus COVID-19 problemen worden ergens in de wereld wel weer bestreden door andere geleerden waardoor een helder zicht op de problematiek wordt vertroebeld.

Dit alles heeft mij doen besluiten om een aantal activiteiten die onlosmakend te maken hebben met de anderhalve-meterrichtlijnen van het RIVM te beëindigen. En dat spijt mij zeer!

Blijf boven alles gezond en in weerwil van bovenstaande, blijf positief in het leven staan.

Hartelijke groet,
Rob Slinkert

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties