Grave

Infoavond relatietherapie en haptotherapie in bieb Grave

Door Annet van 't Geloof van Biblioplus Grave

GRAVE - In de serie KennisMakers, een project van BiblioPlus, verzorgen Moniek Hofstra en Nathalie Reijnen de volgende bijeenkomst op dinsdag 27 maart. Zij vertellen over relatietherapie en het belang van een hechte en veilige relatie, en haptonomie en haptotherapie.

Moniek Hofstra is sinds twee jaar werkzaam in haar eigen praktijk als relatietherapeut. Ze is begonnen op een locatie in Arnhem, maar heeft haar werkzaamheden uitgebreid met een tweede plek in het Emmausklooster in Velp.
Sinds de jaren tachtig werkt ze als behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg en heeft het contact met de ander haar veel gebracht. Vooral het leren kennen van zichzelf en de bewustwording dat je de ander en de interactie nodig hebt om te kunnen groeien en steeds meer jezelf te kunnen zijn, heeft haar doen besluiten om het vak als systeemtherapeut/relatietherapeut
verder gestalte te geven. Ze hoopt hetgeen wat het haar heeft gebracht als mens, ook te kunnen meegeven en overdragen aan de ander. Want jezelf kunnen zijn en dus leven naar jouw waarden in verbondenheid met de ander, is de meest elementaire basisbehoefte in ons bestaan.
Ze wil het taboe op relatietherapie en de drempel die er vaak ligt om een relatietherapeut te bezoeken, proberen te verlagen. Ze wil dat doen door iets te vertellen over haar vak als relatietherapeut, maar ook door stil te staan bij de algemene verwachtingen en de maatschappelijke visie op hoe mensen naar de liefde kijken.
Door het eerder kunnen signaleren van onvrede, irritatie en teleurstelling en het erkennen dat je samen een negatief patroon hebt ontwikkeld, lukt het mogelijk met een derde hier meer inzicht en grip op te krijgen. En in plaats van dat de relatie meer afbrokkelt en leidt tot een breuk met alle gevolgen van dien, kan dit leiden tot meer diepgang, intimiteit en persoonlijke groei.

Nathalie Reijnen is geregistreerd GZ-Haptotherapeut. Haar praktijk is eveneens gevestigd in Velp. De keuze voor het vak van haptotherapeut kwam voort vanuit de wens om zichzelf beter te leren kennen. Van daaruit kwam steeds meer het verlangen om de mens in heel zijn wezen te ontmoeten, in contact te zijn en vanuit haar mens-zijn er haar werk van te kunnen maken.
Ze laat je kennismaken met haptonomie en haptotherapie. Wat is haptonomie? En wanneer ga je eigenlijk naar een haptotherapeut? En wat doet een haptotherapeut nu precies? Vandaag de dag leven we in een drukke, prestatiegerichte maatschappij waarbij we door deze druk het contact met onszelf en de ander snel kunnen verliezen. Vertrouwen op je eigen gevoel, hiernaar luisteren en handelen is dan soms lastig. Haptonomie gaat bij uitstek over contact maken met je gevoel en in contact zijn met anderen. Tijdens deze avond staat ze hierbij stil en vertelt hierover. Ook laat ze je concreet ervaren wat haptonomie is en hoe alledaags en concreet dit in ons leven aanwezig is.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties