Grave

Hulplijn paraat voor raad Grave

Door Kenniscentrum Graeft Voort

GRAVE - Alle raadsleden en nieuwe wethouders van Grave hebben een aanmoedigingsbrief ontvangen. Met het schrijven, waarin de raad veel succes gewenst wordt, attendeert het Kenniscentrum Graeft Voort de bestuurders tevens op een objectieve ‘hulplijn’ die zij kunnen raadplegen.

Het Kenniscentrum is, evenals de vraagbaak in de bibliotheek, onderdeel van het Graafs Museum. (foto: Marco van den Broek)

Lokale deskundigen op het gebied van stedenbouwkundige projecten, monumentenzorg, bestuur en communicatie staan klaar om dossierkennis aan te vullen. Advies van het kenniscentrum is gratis, ook voor burgers. Indien nodig ondersteunt het ook de ambtelijke organisatie (onderzoek en rapportage). De aanmoedigingsbrief meldt:

Met deze aanmoedigingsbrief willen wij U succes wensen voor de komende raadsperiode. Als gemeentebestuur van 12.395 Gravenaren staat U voor belangrijke beslissingen. Inwoners van de vestingstad en haar drie kerkdorpen, met ieder een sterke eigen identiteit, hechten aan vooruitgang. We willen een stad waarvan de historische stedenbouwkundige kwaliteit meer glans krijgt. We willen meer bezoekers die onze lokale economie een impuls zullen geven en last but not least: we willen een woonomgeving waarin het ook voor onze kleinkinderen straks goed toeven blijft. Het vereist visie, strategie en regie om die doelen te bereiken. Met de voorliggende Vestingvisie van West8 ligt er een mooi uitgangspunt voor verder handelen. Het is aan U om, uitgaande van gezond financieel normbesef, haalbare doelen en een realistische uitvoeringsstrategie te bepalen. En daarover de regie te blijven voeren. Mogen wij een advies geven ? Nu ongewis is of het met vele monumenten gezegende Grave een zelfstandige gemeente kan blijven is tijdig sterkere verankering van de Graafse (historische) stedenbouwkundige kennis in de ambtelijke organisatie en structuurvisie een wellicht zelfs noodzakelijke eerste stap.

Wij zien dat op de Prinsenstal nieuwe woonconcepten ontwikkeld worden die synchroon lopen met het streven naar een groene stad. De transparantie waarmee die plannen samen met de toekomstige bewoners aangepakt worden is veelbelovend. Tijdig en transparant communiceren tijdens concrete planvorming versterkt het draagvlak onder de inwoners. Net als bij de vestingvisie willen wij ook graag bij toekomstige plannen bijdragen op het gebied van presenteren en communiceren. Of plannen uiteindelijk uitpakken zoals ze bedacht zijn hangt in belangrijke mate af van de (bijsturende) kracht van de regisseur. Wat ons betreft is het niet de vraag of U die regie-rol zelf kunt spelen, maar eerder hoe die rol wordt ingevuld. Om met Goethe te spreken: ‘Niemand verdwaalt op een rechte weg.’ Wij wensen U veel succes, wijsheid en werkvreugde. kenniscentrum@graafsmuseum.nl.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties