Grave

Hoe gezond zijn de inwoners van Landerd en Grave?

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/GRAVE - Hoe ervaren inwoners in de gemeenten Landerd en Grave hun gezondheid? Ontvangen ze voldoende steun van anderen? Hoeveel zorgen maakt men zich over infectieziekten? Het antwoord op deze en vele andere vragen over de gezondheid van alle inwoners in Noord-Brabant is voortaan te vinden op www.Brabantscan.nl. 

De Brabantscan biedt inzicht in de meest recente cijfers over de gezondheid van alle inwoners in Noord-Brabant, op gemeente- of regioniveau. De gezondheidsinformatie van alle Brabanders is inzichtelijk gemaakt op 12 terreinen, waaronder gezondheid en ziekten, welbevinden en fysieke leefomgeving. De cijfers zijn te vergelijken met andere gemeenten, regio’s of met heel Brabant.

De scan is ontwikkeld voor gemeenten, de provincie en andere organisaties om beleidskeuzes te kunnen maken en het aanbod van activiteiten beter aan te laten sluiten op de huidige gezondheidssituatie in een gemeente. De kleine en grote verschillen in leefbaarheid en gezondheid binnen een gemeente worden inzichtelijk gemaakt met de Brabantscan. Tegelijk is de scan ook interessant voor inwoners en ondernemers die iets voor hun wijk of dorp willen betekenen, zoals al wordt opgepakt met vele burgerinitiatieven. De scan is een middel voor gemeenten, inwoners, organisaties en ondernemers om in gesprek te gaan over de (gezondheids)situatie.

Investeren in gezondheid
De Brabantscan is een dashboard voor gezondheid en zal in de toekomst worden uitgebreid met andere onderwerpen, zoals jeugd en kwetsbaren. Ook worden er nog wijkkaartjes toegevoegd, zodat eenvoudig te zien is in welke wijken het goed gaat, en waar er nog in de gezondheid geïnvesteerd moet worden.

Gezamenlijk initiatief
De Brabantscan is een gezamenlijk initiatief van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant Zuidoost. Enerzijds is het voor gemeenten van toegevoegde waarde om zich ook te kunnen vergelijken met nabijgelegen gemeenten uit buurregio’s. Anderzijds is het voor de provincie belangrijk om over iedere regio dezelfde gezondheidsinformatie te krijgen. Door de gezondheidsinformatie van de drie GGD’en te combineren in één provinciaal dashboard, is dit mogelijk.

Benieuwd? Bezoek dan www.brabantscan.nl/dashboard

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties