Grave

Nieuwjaarsspeech burgemeester Lex Roolvink:

‘Het was een bewogen jaar voor Grave’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE – Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari op het gemeentehuis in Grave hield burgemeester Lex Roolvink zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. “Het was voor Grave een bewogen jaar, maar gelukkig meestal in positieve zin.”

2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Lex Roolvink: “In de nieuwe gemeenteraad, die in maart 2018 aantrad, heerst een andere sfeer dan in de raadsperiode daarvoor. Er heerst nieuw elan. Dat vind ik buitengewoon prettig. Ik zie met vertrouwen de tijd tegemoet waarin veel belangrijke, bestuurlijke besluiten genomen zullen worden ten goede van onze inwoners. Dat gaat ongetwijfeld met respect voor elkaars opvattingen en in goede harmonie. Laten we deze twee woorden, respect en harmonie, als basisnormen hanteren bij ons toekomstig denken en handelen.”

Vervolgens stipte de burgervader een aantal besluiten aan die in 2018 zijn genomen, zoals de Visie op de Vestingstad Grave, de herziening van het bestemmingplan buitengebied en de verbetering van de verkeersveiligheid van de Brede school Grave-Oost. “Een hoogtepunt voor mij persoonlijk is dat de gemeenteraad mij in december heeft aanbevolen voor herbenoeming. En daarmee mij opnieuw het vertrouwen heeft gegeven om de komende jaren burgemeester te zijn. Ik zie dit als een blijk van waardering voor mijn inzet voor de gemeente Grave in de afgelopen jaren en de daarbij behaalde resultaten.”

Herindeling
Een onderwerp dat volgens Roolvink de gemoederen niet altijd in positieve zin bezighield, is de discussie over een eventuele bestuurlijke herindeling in het Land van Cuijk. “Er verschenen onderzoeksrapporten, er werd in onze gemeente een opiniepeiling georganiseerd, er werd heel veel overlegd en er was veel bestuurlijke drukte. In december werd door de gemeenteraad besloten tot nieuw, nader onderzoek. Daarmee is er nog steeds geen duidelijkheid over waar het Land van Cuijk en de gemeente Grave bestuurlijk gezien over enkele jaren staan. Krijgen we in het Land van Cuijk een gefuseerde Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis-gemeente met daarnaast de zelfstandige gemeenten Mill en Grave? Of krijgen we toch een Cuijk-Grave-Mill-gemeente? Of een andere variant die ik nog niet heb genoemd? Ik hoop dat, welke variant het ook wordt, er snel een keuze wordt gemaakt.”

Hoogtepunten
Als hoogtepunten van 2018 noemt Roolvink “de prachtige evenementen, zoals het Ballonfestival, de openluchtfilm, het Smartlappenfestival, het Hippisch Festijn en het Historisch Spektakel, dat dit jaar in het teken stond van de Nederlandse Vestingstedendagen.

Laat 2019 een mooi jaar worden voor onze gemeente en gemeenschap, met respect voor elkaar en in goede harmonie.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties