Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Het UBO-register

Door Leon Kersten

De Kamer van Koophandel heeft sinds 27 september 2020 een nieuw register: het UBO-register. Organisaties moeten gegevens aanleveren voor dat register. Soms loopt dat via de notaris. Door Netwerk Notarissen is een kort overzicht gemaakt van de belangrijkste elementen hiervan:

Wat is een UBO?
In verband met de regelgeving uit Europa voor het tegengaan en voorkomen van fraude moet inzichtelijk worden wie er binnen een organisatie aan de touwtjes trekt. Dat kan iemand zijn die in financiële zin profijt heeft van de organisatie of het voor het zeggen heeft (de beslissingen neemt).
Om er achter te komen wie er aan de touwtjes trekt, zijn er in de wet criteria opgenomen aan de hand waarvan vastgesteld kan worden wie de uiteindelijk belanghebbende is. UBO is de afkorting voor “ultimate beneficial owner”, in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende”.

Wie komt er in het UBO-register?
Iedere organisatie die is ingeschreven in het handelsregister moet tussen 27 september 2020 en 27 maart 2022 zijn UBO bij de Kamer van Koophandel in het UBO-register inschrijven. Een organisatie kan meerdere UBO’s hebben. Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet worden ingeschreven.
Er is een categorie van organisaties die niet een UBO hoeft te registreren, bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaars bij een appartementengebouw. De notaris kan je vertellen welke organisaties wel of niet een UBO moeten registreren.

Zijn de gegevens in het register openbaar?
Een deel van de gegevens is openbaar zoals dat nu ook is als je als bestuurder van een stichting of B.V. staat ingeschreven. Er is ook een deel niet openbaar maar wel te raadplegen door de politie en opsporingsdiensten. Als iemand politiebescherming krijgt vanwege ontvoeringsdreiging dan kun je een verzoek indienen of de belangrijkste gegevens kunnen worden afgeschermd.

Via de notaris
De notaris is al een tijdje verplicht om aan organisaties die bij de notaris komen te vragen wie hun UBO’s zijn. Vanaf 27 september komt daar het volgende bij. Bij de oprichting van een nieuwe organisatie zoals een BV, stichting of vereniging moeten we na het ondertekenen van de akte eerst bij de Kamer van Koophandel de UBO(‘s) aanmelden. Vervolgens kunnen we de opgerichte rechtspersoon inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Kom je voor een andere zaak naar de notaris waarbij een rechtspersoon is betrokken? Dan vragen we wie de UBO is, controleren we in het UBO-register of de gegevens die je opgeeft actueel zijn. Als dat niet het geval is dan actualiseren we de gegevens bij de Kamer van Koophandel.
De notaris heeft deze verplichtingen gekregen in het algemeen belang van een veiliger Nederland en Europa. Deze verplichtingen brengen voor ons extra werk en daarom ook extra kosten voor jou met zich. We hopen op jouw begrip hiervoor.

Vragen?
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking.

Begrijpelijkerwijs zullen er de komende weken op onze kantoren in Grave en Mill geen gratis spreekuren meer zijn.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator in Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen
Markt 10 Grave

0486-473941
notarisgrave@kerstenwilhelm.nl 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties