Grave

Herstel historische boomgaarden Grave gestart

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Op 17 december is de oude boomgaard op het Visioterrein in Grave voorzien van een aantal nieuwe fruitbomen. Waar de oude hoogstamappel- en perenbomen de laatste stormen niet overleefden, zijn nieuwe aangeplant. Zeldzame oude rassen krijgen hiermee een nieuwe kans en blijven voor de toekomst behouden.

Voor de Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave is dit een belangrijk moment. Lang kon de stichting met het herstel niet verder vanwege het archeologisch onderzoek dat op die plaats eerst uitgevoerd moest worden. Nu dit onderzoek is afgerond wordt een begin gemaakt met de herinrichting van het terrein. Het aanleggen van een parkeerplaats en het herstel van de boomgaard zijn de eerste stappen in dit traject. Omdat de exacte inrichting nog niet vaststaat, spraken de Stichting en wethouder Ben Peters van Grave af dat de bomen nu geplant worden, maar te zijner tijd een andere plek kunnen krijgen als dit in het kader van het zichtbaar maken van de vestingwerken, noodzakelijk is.
Hennie Rossel, specialist op het gebied van oude fruitrassen, heeft onderzoek gedaan naar de nog aanwezige bomen. De stichting heeft vervolgens bijpassende oude appel en perenrassen gevonden. Vrijwilligers van de Stichting hebben de bomen opgehaald en de gemeente is behulpzaam bij het planten.

Samen met Brabants Landschap is door de Stichting een plan ontwikkeld voor het Visioterrein. In dit plan zijn veel meer functies opgenomen. Naast de parkeerplaats en de historische boomgaard is onder andere een plek ingeruimd voor een schooltuin en een geurtuin en heeft het terrein de functie van ecologische verbindingszone tussen twee unieke natuurgebieden: de Raamvallei en Keent. Kansen om hier iets moois van te maken groeien dankzij een aantal nieuwe subsidieregelingen, landelijk en provinciaal.

De Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave werkt met vrijwilligers. Ze helpen met snoeien en doen ook ander werk aan de bomen. Na de boomgaard op het Visioterrein wordt in december en januari de boomgaard op het Bastion Bekaf bij de haven onder handen genomen. Naast een groot aantal halfstam fruitbomen staan hier ook enkele hoogstammen. Vrijwilligers die een paar keer per jaar de handen uit de mouwen willen steken, zijn van harte welkom: info@historischgroengrave.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties