Grave

Hectisch debat over herstelbegroting Grave

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Op 2 maart stond in de auditcommissie van de gemeente Grave de “herstel-programmabegroting 2021-2024” op de agenda. De herstelbegroting is nodig nu Grave onder preventief toezicht van de Provincie staat. Arno Heemskerk (LPG) verwees in de auditcommissie naar een brief van de Provincie dat het preventief toezicht met deze herstelbegroting opgeheven zou kunnen worden. maar vervangend-wethouder Ike Busser van Financiën zei dat een en ander nog afgewacht moet worden. Er wordt, als er niet een oplossing komt, gesneden in tal van subsidies en de belasting van huizenbezitters moet met 13% omhoog.

Commissielid Joël Hendriks (Liberaal Land van Cuijk) legde een aantal principiële vragen over de herstelbegroting op tafel. Deze vragen hadden betrekking op het realiteitsgehalte van de voorgestelde bezuinigingen: "Niet alles wat wenselijk is, is ook realistisch", aldus Hendriks. Hierbij had hij onder andere het sociaal domein op het oog, maar ook de sportsubsidies. "Minder maatschappelijk werk, minder ouderenwerk, minder geld voor alternatieve straffen? Waarschijnlijk zul je vervolgens voor veel hogere kosten komen te staan doordat door de bezuinigingen, later, duurdere zorg moet worden ingezet".

Wethouder Busser nam een aantal zorgen weg door erop te wijzen dat er vooral bezuinigd wordt op voorlichting en de uitvoering waar mogelijk gespaard blijft. De bezuinigingen op de voetbalverenigingen, die juist meer spek op de botten moeten krijgen om ook op termijn het nieuwe sportpark Kranenhof te kunnen betalen, verwonderde Hendriks ook, maar veel verder ging hij met zijn vaststelling dat er in zijn ogen sprake was van willekeur. De toon werd kritischer en volgens wethouder Anja Henisch insinuerend. Open was het antwoord van wethouder Busser op een vraag van Roland Eijbersen (CDA) dat er geen contact is geweest met de verenigingen over de bezuinigingen: "Wat voorligt is het beleid van het college". Hij deed daarbij een oproep aan de raad om geen amendementen voor te stellen, omdat dan de Provincie de herstelbegroting misschien afwijst en ze een eigen pad kiezen.

Op 9 maart komt de herstelbegroting terug in de gemeenteraad van Grave. Alex van Megen (CDA) kondigde aan inzicht te willen krijgen in de effecten van de bezuinigingen: "Wij moeten echt dondersgoed weten wat de effecten en de neveneffecten zijn van deze bezuinigingen voor onze burgers. Met een getal zie je niet wat de effecten voor onze burgers zijn en ik wil dat het college dat inzichtelijk maakt".

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-03-04 14:02:11


Ja Annelies, ik heb de audit-vergadering ook online gevolgd en mij is vooral het gehakketak van de voorzitter bijgebleven om bij voortduring de heer Hendriks het woord te ontnemen.

De heer van Kraaij maakte het helemaal bont door gewoon op te stappen en wethouder Lemmen meldde zich tussendoor ziek. Alles bijeen, niet zo’n verheffende vertoning.

De vergadering wordt op 9 maart voortgezet. Als ook de Provincie heeft meegeluisterd, belooft dat niet veel goeds.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties