Grave

(Bijna) alle neuzen Graafse raad wijzen naar dezelfde richting

'Hard ons best doen voor aansluiting bij Land van Cuijk op 1 januari 2022'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk zei het al in zijn openingswoord: “Dit is een belangrijke vergadering”. Aan de orde was het raadsvoorstel om uit te spreken om de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022 samen te willen voegen tot één nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De gemeenteraad had in zijn vergadering van 23 maart duiding gegeven aan de uitslag van de inwonersraadpleging, die duidelijk aangaf dat de inwoners van Grave aansluiting bij de grote gemeente Land van Cuijk willen. Omdat er eerst sprake was dat dit pas per 1 januari 2026 zou kunnen, sprak de raad uit dat ook naar de optie 'zoveel eerder indien mogelijk' toegewerkt moet worden.
Inmiddels is er druk overleg geweest om die datum van 1-1-22 te realiseren. Overleg met de Commissaris van de Koning, de stuurgroep Land van Cuijk i.o. en zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken. Derhalve was het belangrijk dat een expliciet besluit van de raad de vragen aan de minister kon bekrachtigen.

Discussies
Voorzitter Van Asseldonk sprak de raad moed in: “Ik heb inmiddels contacten gehad met diverse betrokkenen van Provincie en Rijk. Iedereen gaat zijn uiterste best doen om die datum te halen. Morgenavond (7 april) komen de raden van de vier andere gemeenten bij elkaar om dit ook te bespreken. Uit alles blijkt dat het mogelijk is”.
Alex van Megen (CDA): “Dankbaar ben ik voor de uitslag en de grote kans om per 1 januari 2022 deel uit te kunnen maken van een robuuste gemeente. Hoe gaan we hiermee verder? De voortekenen zijn gunstig”. De CDA-fractievoorzitter kondigde een motie aan die mede ondertekend was door LLvC en LPG. Jacques van Geest reageerde dat ook de naam van VPGrave onder de motie mocht komen.
Arno Heemskerk (LPG): “Het was kort dag dat we de stukken kregen. Wat de financiën betreft zien we dat we er niet zo slecht voorstaan als gedacht. Grave staat er beter voor dan de negatieve berichtgeving liet horen”. Hij had nog vragen over de toekomst van de OZB en de subsidies bij de aansluiting. Edwin van Kraaij (LPG) zag een parallel met de landelijke politiek. “Ik ben ook benieuwd naar het mediatierapport van bemiddelaar van de Merriënboer. Heeft de gemeente hier al informatie over?”
Ben Litjens: “Ik betreur het dat de gemeente Grave wordt opgeheven door het in diskrediet brengen van Grave door de oppositiepartijen en de Stuurgroep LvC die onjuiste informatie verspreidden. Raadsleden die wegliepen om problemen te veroorzaken. De financiële situatie was gezond geweest als iedereen zijn medewerking had verleend. Zeven jaar geleden zou het samenbrengen van de ambtenaren tot een besparing leiden. Dat is een verdubbeling van de kosten geworden”.
Hennie Bongers (LLvC): “De strijd die gevoerd is, daar hebben de inwoners zich over uitgesproken. Het is in ieders belang dat we zo snel mogelijk aansluiten. Er zijn nog andere vragen. Hoe springen we op de al rijdende trein? We moeten de andere gemeenten bedanken dat we nu nog mee mogen doen. Ik stem in met het raadsvoorstel. Jacques van Geest: “Er is fantastisch werk geleverd door diverse gremia. We hebben met 14-1 aangenomen om deel uit te maken van de gemeente Land van Cuijk. We doen mee met de motie”.
Marion Wierda: “Het voorstel is om per 1-1-2022 aan te sluiten. Niet meer en niet minder. Het gaat nu alleen over de datum, nog niet over andere zaken. We hebben een grote gemeente altijd gesteund, hoe eerder hoe liever. Er liggen nog wat lastige dossiers met andere gemeenten. Daar komt een ander licht op als we spreken over 'wij'. Ze deed een oproep om niet meer terug te kijken: “De campagne is voorbij. Het moddergooien is ook voorbij."
Rob Bannink (VVD): “Het is wel spannend dat de Tweede en Eerste Kamer pas vlak voor de zomervakantie een besluit nemen. Wilt u als voorzitter nog eens nagaan of we met zekerheid kunnen aannemen dat het per 1-1-2022 echt kan? Ik wil ook graag een evaluatie over de herindeling over 2 à 3 jaar. Ik steun de motie”.
Voorzitter van Asseldonk: “Het gaat nu over de principevraag. Er komt heel veel zekerheid morgen bij de vergadering van de vier andere raden. De Kamers hebben uitgesproken om mee te werken”.
Ook Astrid Bannink kwam nog even terug over de financiële situatie van Grave: “Als de juiste cijfers zijn aangeleverd zal duidelijk worden dat het niet zo slecht is als door sommigen is beweerd”.

Het zal duidelijk zijn dat het raadsvoorstel en de motie beiden met 14 stemmen vóór en 1 stem tegen (Ben Litjens) werden aangenomen.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties