Grave

'De vraag is niet of, maar hoe?'

Grave steeds duurzamer

Door Jeroen van der Eerden

GRAVE - 'Nederland moet duurzamer, Grave moet duurzamer en groener'. Langzamerhand zijn er weinig mensen meer die twijfelen aan de noodzaak dat we met meer omzichtigheid met onze planeet om moeten gaan. De Stichting Duurzaam Grave is, in nauw overleg met de gemeente, aan de slag over de vraag hoe de verduurzaming van Grave naar een hogere versnelling kan. "Eenvoudig is het niet. De vraag is niet of, maar hoe?", zegt Jeroen van der Eerden, bestuurslid van Duurzaam Grave.

Twee maanden geleden kopte De Gelderlander: 'De tijd begint te dringen voor de waterkrachtcentrale in de sluis bij Grave'. In 2028 wordt de sluis vernieuwd. "Als dit jaar niet met de bouw en de aansluiting op het elektriciteitsnet gestart wordt, is de tijd om de investering nog terug te verdienen te kort", stelt de Stichting Duurzaam Grave. "Een zo mogelijk nog groter probleem is de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet waar Grave van afhankelijk is. Het net zit zo aan zijn taks, dat er een streep ging door de plannen voor een zonnepark net buiten Grave. En het zal nog een aantal jaren duren voor dit probleem is opgelost."

'Denken in mogelijkheden'
Niet alles kan, maar mogelijkheden zijn er wel degelijk, geeft Van der Eerden aan. "Soms gaat het om grote slagen die veel planning vragen, zoals 'iedereen van het gas af' of 'alle woningen naar energielabel-A'. Maar ook met kleine stapjes kunnen we ver komen. Vaak begint het met bewustwording; bij burgers en instanties. Duurzaam Grave organiseerde inmiddels een aantal energiecafés en zal daarmee doorgaan. Bij het laatste energiecafé, ondersteund door de gemeente en de Monumentenwacht Noord-Brabant, stond het verduurzamen van monumentenpanden centraal. Monumenteigenaren hebben de mogelijkheid om, geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit het Monumentenfonds, en dadelijk met een tegemoetkoming van de gemeente, hun huis te laten scannen. Ze krijgen dan een gericht advies over de mogelijkheden."

Woningcorporatie Mooiland neemt de verduurzaming mee in het regulier groot onderhoud. Woningen in Grave in het Rode en het Blauwe dorp die aan de beurt waren, kregen in dit kader onlangs allemaal zonnepanelen (foto). En intussen zitten de samenwerkende gemeenten in het Land van Cuijk niet stil. Recent presenteerde de gemeente Grave een energiebesparingsplan in het kader van de RREW-subsidieregeling. Het plan is gericht op het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen, het energiezuinig inregelen van verwarmings- of ventilatiesystemen en ook op algemene of op de specifieke woning gerichte energiebesparingsadviezen. Er komen energiecoaches die de mensen bijstaan.

Buurtnatuur en buurtwater
Een heel ander aspect van duurzaamheid heeft betrekking op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals grote droogte in combinatie met een overvloed aan hemelwater. De Stichting Behoud en Herstel Historisch Groen Grave, Brabants Landschap en Duurzaam Grave zijn momenteel in overleg over mogelijkheden van meer hemelwaterberging door meer groen in de oude versteende binnenstad van Grave. Historisch Groen ontving hiervoor een subsidie van het Prins Bernhardfonds.

Website Duurzaam Grave: leidraad verduurzaming
Om in het woud van mogelijkheden de weg te vinden bouwt Duurzaam Grave een nieuwe website. Uiteraard zijn er veel landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden. De nieuwe site haakt hierop in en zal daarnaast specifiek verwijzen naar lokale opties. De site wordt tijdens het Open Monumentenweekend op 11 september gelanceerd.

|Doorsturen

Dave

2021-05-31 17:56:14

Het blauwe dorp heeft helemaal geen panelen gekregen, alleen het rode dorp.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties