Grave

Grave groener

Door Jeroen van der Eerden

GRAVE - Nederland moet groener, Grave moet groener. De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen staan er, een enkele uitgezonderd, vol mee. En zelfs partijen die in het verleden weinig op hadden met klimaat en natuur maken nu andere keuzes. Milieu en natuurbehoud zijn geen bijzaak meer; is het niet voor ons zelf, dan in ieder geval voor de toekomst van onze kinderen.

Visio-terrein en Bastion Bekaf
Een aantal organisaties in de gemeente zoekt nu de samenwerking op het terrein van natuurbehoud; Brabants Landschap, Natuurvereniging IVN Grave en de Stichting behoud en herstel historisch groen Grave, om er maar enkele te noemen. Via tussenkomst van de Stichting Brabants Landschap ontving Historisch groen een bijdrage van de Postcodeloterij voor het herstel van de historische boomgaarden op het voormalige Visio-terrein en op Bastion Bekaf bij de haven. Brabants Landschap ontwikkelde samen met de stichting een totaalplan voor Visio, dat aansluit op de Vestingvisie Grave die de gemeente vaststelde. En bij het herstel van de historische boomgaarden speelde Openbare Werken en de Afdeling groen van Grave en het Land van Cuijk, een cruciale rol. Binnenkort wordt dit boomgaard-project voorlopig afgerond met het inzaaien van wilde bloemen, aanpalend aan de boomgaard op Visio. Ondertussen zijn vrijwilligers van de Stichting Historisch groen ook actief met het weghalen van het teveel aan wilgentenen op delen van het Visioterrein.

Groen en duurzaam
De stichting Historisch groen ontving inmiddels ook een tweede bijdrage van de Postcodeloterij, meer gericht op het stimuleren van de groene duurzaamheidsgedachte in de hoofden en de harten van de burgers van de gemeente Grave. Ook hierbij werkt de stichting weer intensief samen met IVN en zoekt ze de samenwerking met de gemeente, Stichting Duurzaam Grave, Monumentenwacht Brabant, Mooiland en vele anderen.

Samen het verschil maken; 11 en 12 september
Inzet is gericht op publieksactiviteiten tijdens het open-monumentenweekend op 11 en 12 september. Het is de bedoeling om 'historie', 'groen' en 'duurzaam' te combineren. Naast activiteiten voor de jeugd en een fototentoonstelling van het groen in de binnenstad vroeger en nu, staat voorlichting centraal. Voorbeelden komen voorbij van verduurzaming en energiebesparing, ook bij monumenten. En intussen wordt met pandeigenaren en de gemeente gezocht naar mogelijkheden voor meer groen en meer waterberging, ook in de monumentale binnenstad. Het zal nodig zijn om de klimaatuitersten van de toekomst op te kunnen vangen.

Belangstelling om mee te doen? Neem contact op met IVN-Grave
(ivngrave.natuureducatie@gmail.com), Duurzaam-Grave (info@duurzaamgrave.nl) of Historisch Groen Grave (info@historischgroengrave.nl). Afhankelijk van uw interesse wordt u doorgeleid naar de organisatie waar die interesse het best bij aansluit. Organisaties kunnen u ook op hun mailinglijsten zetten, zodat u in ieder geval op de hoogte gehouden wordt.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties